Çambaşı Göleti (Kabadüz, Ordu) fitoplanktonu ve trofik yapısının incelenmesi21

3.2.3. Kimyasal Analizlerin Tespiti
Kimyasal analizler (Nitrit-N, Nitrat-N, Amonyum-N, Toplam azot, Sülfat, Fosfat-P, Toplam fosfat, Fosfor pentaoksit) Ordu Üniversitesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Laboratuvarında HACH LANGE DR 2800 VIS model spekrofotometrede HACH LANGE test kitleri kullanılarak spektrofotometrik yöntemlerle ölçülmüştür. Gölet suyunun toplam sertlik değeri hem Merck marka toplam sertlik ölçüm çubuklarıyla yerinde ölçülmüş hem de laboratuvarda titrimetrik metotla analiz edilmiştir. Tablo 3.3de yapılan analizler ve metotları verilmiştir.

Tablo 3.3. Çambaşı Göletinin fiziko-kimyasal özelliklerini tespit etmek için kullanılan yöntemler

Parametreler
pH Sıcaklık (C) Çözünmüş oksijen (mg/l), (%) İletkenlik (S/cm) Toplam çözünmüş madde (mg/l)
Amonyum-N (mg/l)
Nitrit-N (mg/l)
Nitrat-N (mg/l) Sülfat (mg/l)
Fosfat-P (mg/l)
Fosfat (mg/l)
Ca (mg/l)
Mg (mg/l)
Toplam sertlik (mg/l CaCO3) Askıda katı madde (AKM) (mg/l) Işık geçirgenliği (m)

Yöntem Hach LANGE HQ40d multiparametre Hach LANGE HQ40d multiparametre Hach LANGE HQ40d multiparametre Hach LANGE HQ40d multiparametre Hach LANGE HQ40d multiparametre Nessler Diazotitasyon Kadmiyum indirgemesi Baryum sülfat Fosformolibden mavisi Fosformolibden mavisi EDTA Titrimetrik EDTA Titrimetrik EDTA Titrimetrik Gravimetrik Secchi diski31. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


31. SAYFA ICERIGI

21

3.2.3. Kimyasal Analizlerin Tespiti
Kimyasal analizler (Nitrit-N, Nitrat-N, Amonyum-N, Toplam azot, Sülfat, Fosfat-P, Toplam fosfat, Fosfor pentaoksit) Ordu Üniversitesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Laboratuvarında HACH LANGE DR 2800 VIS model spekrofotometrede HACH LANGE test kitleri kullanılarak spektrofotometrik yöntemlerle ölçülmüştür. Gölet suyunun toplam sertlik değeri hem Merck marka toplam sertlik ölçüm çubuklarıyla yerinde ölçülmüş hem de laboratuvarda titrimetrik metotla analiz edilmiştir. Tablo 3.3de yapılan analizler ve metotları verilmiştir.

Tablo 3.3. Çambaşı Göletinin fiziko-kimyasal özelliklerini tespit etmek için kullanılan yöntemler

Parametreler
pH Sıcaklık (C) Çözünmüş oksijen (mg/l), (%) İletkenlik (S/cm) Toplam çözünmüş madde (mg/l)
Amonyum-N (mg/l)
Nitrit-N (mg/l)
Nitrat-N (mg/l) Sülfat (mg/l)
Fosfat-P (mg/l)
Fosfat (mg/l)
Ca (mg/l)
Mg (mg/l)
Toplam sertlik (mg/l CaCO3) Askıda katı madde (AKM) (mg/l) Işık geçirgenliği (m)

Yöntem Hach LANGE HQ40d multiparametre Hach LANGE HQ40d multiparametre Hach LANGE HQ40d multiparametre Hach LANGE HQ40d multiparametre Hach LANGE HQ40d multiparametre Nessler Diazotitasyon Kadmiyum indirgemesi Baryum sülfat Fosformolibden mavisi Fosformolibden mavisi EDTA Titrimetrik EDTA Titrimetrik EDTA Titrimetrik Gravimetrik Secchi diski

İlgili Kaynaklarsingle.php