Çambaşı Göleti (Kabadüz, Ordu) fitoplanktonu ve trofik yapısının incelenmesi3. 3. Algolojik Özellikler

22

3.3.1. Fitoplankton

3.3.1.1. Örnek Alma, Sayım ve Teşhis
Çambaşı Göletinde bulunan başlıca fitoplankton türlerini belirlemek (kalitatif analiz) ve teşhis etmek amacıyla örnek alma istasyonlarının yüzeyinden ağız çapı 30 cm göz açıklığı 55 m olan Hydro-Bios marka plankton ağı kullanılarak kayığın 3 dakika dairesel hareket ettirilmesiyle yoğun plankton örnekleri alınmıştır. Yoğun plankton içeren su örnekleri 500 mllik plastik kavanozlara konulup %4lük formol ile tespit edilmiştir (Round, 1973). Bu örneklerden geçici preparatlar hazırlanıp Nikon E200 binoküler araştırma mikroskobunda incelenerek diyatomeler dışındaki alglerin tanımlamaları yapılmıştır. Ayrıca, Nansen şişesi ile alınan örnekler Whatman GF/A süzgeç kğıdından süzülmüştür. Süzgeç kğıdı üzerinde toplanan bu alglerden lamel yardımıyla hafifçe kazıyarak geçici preparatlar hazırlanıp araştırma mikroskobunda incelenmiştir. Diyatomeler daimi preparat haline getirildikten sonra teşhis edilmiştir. Bunun için plankton ağı örneklerinden 50 ml alınarak 100 mllik behere konulmuş, üzerinden 1er ml alınarak, 1/1 oranında karıştırılmış derişik H2SO4 ve HNO3 ile çeker ocakta 20 dakika kaynatılmıştır. Diyatome kabuklarının asitliğini gidermek için su örneği bir hafta süreyle saf su ile yıkanmıştır. Yıkanarak asitten kurtarılan diyatome kabuklarını içeren örnekten bir damla lamel üzerine damlatılıp lamelin yüzeyine eşit şekilde yayılması sağlandıktan sonra Entellan ortam maddesi kullanılarak daimi preparatlar hazırlanmış (Round, 1953) ve diyatomelerin teşhisleri yapılmıştır. Çambaşı Göletinin fitoplankton yoğunluğunu tespit etmek (kantitatif analiz) ve mevsimsel değişimini incelemek amacıyla 1., 2. ve 3. istasyonlardan yüzey (0-20 cm) ve 2. istasyonun 5 m derinliğinden 1 litre kapasiteli Hydro-Bios marka Nansen şişesi yardımıyla su örnekleri alınmıştır. Alınan su örnekleri 3 litrelik plastik kavanozlara aktarılarak laboratuvara taşınmıştır. Laboratuvara getirilen su örnekleri organizmaların homojen olarak dağılması amacıyla iyice çalkalanmış ve daha sonra her istasyon için 1 litrelik kavanozlara boşaltılmıştır. Su içerisindeki organizmaların boyanarak tespit32. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


32. SAYFA ICERIGI

3. 3. Algolojik Özellikler

22

3.3.1. Fitoplankton

3.3.1.1. Örnek Alma, Sayım ve Teşhis
Çambaşı Göletinde bulunan başlıca fitoplankton türlerini belirlemek (kalitatif analiz) ve teşhis etmek amacıyla örnek alma istasyonlarının yüzeyinden ağız çapı 30 cm göz açıklığı 55 m olan Hydro-Bios marka plankton ağı kullanılarak kayığın 3 dakika dairesel hareket ettirilmesiyle yoğun plankton örnekleri alınmıştır. Yoğun plankton içeren su örnekleri 500 mllik plastik kavanozlara konulup %4lük formol ile tespit edilmiştir (Round, 1973). Bu örneklerden geçici preparatlar hazırlanıp Nikon E200 binoküler araştırma mikroskobunda incelenerek diyatomeler dışındaki alglerin tanımlamaları yapılmıştır. Ayrıca, Nansen şişesi ile alınan örnekler Whatman GF/A süzgeç kğıdından süzülmüştür. Süzgeç kğıdı üzerinde toplanan bu alglerden lamel yardımıyla hafifçe kazıyarak geçici preparatlar hazırlanıp araştırma mikroskobunda incelenmiştir. Diyatomeler daimi preparat haline getirildikten sonra teşhis edilmiştir. Bunun için plankton ağı örneklerinden 50 ml alınarak 100 mllik behere konulmuş, üzerinden 1er ml alınarak, 1/1 oranında karıştırılmış derişik H2SO4 ve HNO3 ile çeker ocakta 20 dakika kaynatılmıştır. Diyatome kabuklarının asitliğini gidermek için su örneği bir hafta süreyle saf su ile yıkanmıştır. Yıkanarak asitten kurtarılan diyatome kabuklarını içeren örnekten bir damla lamel üzerine damlatılıp lamelin yüzeyine eşit şekilde yayılması sağlandıktan sonra Entellan ortam maddesi kullanılarak daimi preparatlar hazırlanmış (Round, 1953) ve diyatomelerin teşhisleri yapılmıştır. Çambaşı Göletinin fitoplankton yoğunluğunu tespit etmek (kantitatif analiz) ve mevsimsel değişimini incelemek amacıyla 1., 2. ve 3. istasyonlardan yüzey (0-20 cm) ve 2. istasyonun 5 m derinliğinden 1 litre kapasiteli Hydro-Bios marka Nansen şişesi yardımıyla su örnekleri alınmıştır. Alınan su örnekleri 3 litrelik plastik kavanozlara aktarılarak laboratuvara taşınmıştır. Laboratuvara getirilen su örnekleri organizmaların homojen olarak dağılması amacıyla iyice çalkalanmış ve daha sonra her istasyon için 1 litrelik kavanozlara boşaltılmıştır. Su içerisindeki organizmaların boyanarak tespit

İlgili Kaynaklarsingle.php