Çambaşı Göleti (Kabadüz, Ordu) fitoplanktonu ve trofik yapısının incelenmesi23
edilmesi ve dibe çökmesi için her kavanoza lugol (IKI) ilave edilip (1/100 oranında) 5-7 gün bekletilmiştir. Daha sonra kavanozlar sarsılmadan ince U şeklindeki cam boru ile sifonlama yapmak suretiyle kavanozda 100 ml su kalıncaya kadar üstteki berrak kısım boşaltılmıştır. Bu işlemden sonra 24 saat daha bekletilmiştir. Daha sonra sifonlama yapmak suretiyle 9 ml su kalıncaya kadar üstteki berrak kısım boşaltılmıştır. Geriye kalan kısım 10 mllik ölçü silindirine aktarılmış, üzerine 1 ml formol eklenmiştir ve 24 saat daha bekletilmiştir. Tekrara sifonlama yapmak suretiyle ölçü silindirinde 2 ml yoğun örnek kalıncaya kadar üstteki berrak kısım boşaltılmıştır. Geriye kalan kısım 2 mllik ependorf tüplerine aktarılarak sayım işlemine kadar saklanmıştır.
Sayım işlemi sırasında Sedgwick-Rafter sayım kamarası kullanılmıştır. Bu kamara 50 mm x 20 mm x 1 mm ölçütlerindedir. Kamara üzerinde bölünmüş olarak 1000 sayım hücresi bulunur. Sayım sırasında sayılan türlerin yoğunluğuna ve büyüklüğüne göre bazen sayım kamarasının tamamı bazen de belirlenen hücreler sayılır. Sayımlarda her ipliksi alg ve koloni bir fert kabul edilip değerlendirilmiştir. Fitoplankton miktarı (hücre/ml) aşağıdaki formüle göre hesaplanmıştır.
Hücre/ml= CxV2xF1 / V1xF2 C: sayım sonucu bulunan organizma sayısı V1: Sedimentasyon işleminden önceki örneğin ilk hacmi (ml) F1: Sedgwick-Rafter sayım kamarasının toplam kare sayısı (1000) V2: Sedimentasyon işleminden sonra kalan örneğin hacmi (ml) F2: Sedgwick-Rafter sayım kamarasının incelenen kare sayısı
Alglerin teşhisinde Bacillariophyta türleri için Hustedt (1930), Huber-Pestalozzi (1942), Cox (1996), Chlorophyta türleri için Prescott (1973), Lind ve Brook (1980), Komarek ve Fott (1983), John ve ark. (2002), Streptophya türleri için Huber-Pestalozzi (1950), John ve ark. (2002), Cyanobacteria türleri için Huber-Pestalozzi (1938), Starmach (1966), Prescott (1973), Komarek ve Anagnostidis (1999), John ve ark. (2002), Dinophyta türleri için Prescott (1973), Popovski ve Pfiester (1990), Euglenophyta türleri için Prescott (1973), John ve ark. (2002)a ait kaynaklar ve teşhis anahtarları kullanılmıştır. Ayrıca Anagnostidis ve Komarek (1988), Hartley (1996), Komarek ve Anagnostidis (1986, 1989), Krammer ve Lange-Bertalot (1991a, b; 1999a, b), Wehr ve Sheath (2003), Krammer (2003), Tsarenko ve ark. (2006)ın eserlerinden33. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


33. SAYFA ICERIGI

23
edilmesi ve dibe çökmesi için her kavanoza lugol (IKI) ilave edilip (1/100 oranında) 5-7 gün bekletilmiştir. Daha sonra kavanozlar sarsılmadan ince U şeklindeki cam boru ile sifonlama yapmak suretiyle kavanozda 100 ml su kalıncaya kadar üstteki berrak kısım boşaltılmıştır. Bu işlemden sonra 24 saat daha bekletilmiştir. Daha sonra sifonlama yapmak suretiyle 9 ml su kalıncaya kadar üstteki berrak kısım boşaltılmıştır. Geriye kalan kısım 10 mllik ölçü silindirine aktarılmış, üzerine 1 ml formol eklenmiştir ve 24 saat daha bekletilmiştir. Tekrara sifonlama yapmak suretiyle ölçü silindirinde 2 ml yoğun örnek kalıncaya kadar üstteki berrak kısım boşaltılmıştır. Geriye kalan kısım 2 mllik ependorf tüplerine aktarılarak sayım işlemine kadar saklanmıştır.
Sayım işlemi sırasında Sedgwick-Rafter sayım kamarası kullanılmıştır. Bu kamara 50 mm x 20 mm x 1 mm ölçütlerindedir. Kamara üzerinde bölünmüş olarak 1000 sayım hücresi bulunur. Sayım sırasında sayılan türlerin yoğunluğuna ve büyüklüğüne göre bazen sayım kamarasının tamamı bazen de belirlenen hücreler sayılır. Sayımlarda her ipliksi alg ve koloni bir fert kabul edilip değerlendirilmiştir. Fitoplankton miktarı (hücre/ml) aşağıdaki formüle göre hesaplanmıştır.
Hücre/ml= CxV2xF1 / V1xF2 C: sayım sonucu bulunan organizma sayısı V1: Sedimentasyon işleminden önceki örneğin ilk hacmi (ml) F1: Sedgwick-Rafter sayım kamarasının toplam kare sayısı (1000) V2: Sedimentasyon işleminden sonra kalan örneğin hacmi (ml) F2: Sedgwick-Rafter sayım kamarasının incelenen kare sayısı
Alglerin teşhisinde Bacillariophyta türleri için Hustedt (1930), Huber-Pestalozzi (1942), Cox (1996), Chlorophyta türleri için Prescott (1973), Lind ve Brook (1980), Komarek ve Fott (1983), John ve ark. (2002), Streptophya türleri için Huber-Pestalozzi (1950), John ve ark. (2002), Cyanobacteria türleri için Huber-Pestalozzi (1938), Starmach (1966), Prescott (1973), Komarek ve Anagnostidis (1999), John ve ark. (2002), Dinophyta türleri için Prescott (1973), Popovski ve Pfiester (1990), Euglenophyta türleri için Prescott (1973), John ve ark. (2002)a ait kaynaklar ve teşhis anahtarları kullanılmıştır. Ayrıca Anagnostidis ve Komarek (1988), Hartley (1996), Komarek ve Anagnostidis (1986, 1989), Krammer ve Lange-Bertalot (1991a, b; 1999a, b), Wehr ve Sheath (2003), Krammer (2003), Tsarenko ve ark. (2006)ın eserlerinden

İlgili Kaynaklarsingle.php