Çambaşı Göleti (Kabadüz, Ordu) fitoplanktonu ve trofik yapısının incelenmesi24
de yararlanılmıştır. Ayrıca teşhis edilen türler, algaeBase internet sitesindeki alg veri tabanından da kontrol edilerek tür listesi güncellenmiştir (Guiry, 2011).
3.3.1.2. Fitoplanktondaki Alglerin Tekerrür Oranlarının (% Frekansı) Hesaplanması
Fitoplankton topluluğundaki alglerin tür seviyesinde bulunma yüzdesini göstermek için, türlerin yüzde tekerrür oranları (% frekansı) aşağıdaki formüle göre hesaplanmıştır.
Tekerrür oranı= (Kaydedilen örnek sayısı / Tüm örnek sayısı) x 100
3.3.2. Fitoplankton Biyolojik Kütlesinin (Biomas) Pigment Analizi İle Ölçümü
Gölet suyunda bulunan klorofil-a miktarını tespit edebilmek için, 2 litrelik numune Whatman GF/C cam elyaf filtre kğıdından vakum ile süzülmüştür. Süzüntünün bulunduğu filtre kağıdı bükülerek kapaklı santrifüj tüpüne yerleştirilmiştir. Bu şekilde derin dondurucuda analiz yapılıncaya kadar bekletilmiştir. Analiz yapılacağı zaman tüpün içine 10 ml %90lık aseton (Merck) ilave edilmiştir. Klorofilin feofitin oluşturmasını önlemek için tüpün içine yaklaşık 0.2-0.3 gr susuz MgCO3 (Merck) ilave edilmiştir. Tüpler çalkalandıktan sonra etrafı ışık almayacak şekilde alüminyum folyo ile sarılıp buzdolabında (+4 C) 24 saat karanlıkta bekletilmiştir. Ekstraksiyon süresi sonunda ekstrakt 30005000 devir/dakikada 10 dakika santrifüjlenmiştir. Üstteki berrak sıvı spektrofotometre küvetine alınmıştır. %90lık aseton kullanılarak spektrofotometrenin çalışılan dalga boyunda sıfır ayarı yapılmıştır. Daha sonra santrifüjlenmiş süzüntünün spektrofotometrede belirli dalga boylarında (630, 645, 665 nm) absorbansı okunmuştur. Ölçümler Shimadzu 1800 UV/VIS marka spektrofotometre cihazında okunmuştur. Elde edilen bu değerler bir tabloya kaydedilip aşağıdaki formülde yerlerine konularak mg/m3 veya g/l cinsinden klorofil-a konsantrasyonları hesaplanmıştır (Strickland ve Parsons, 1972).34. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


34. SAYFA ICERIGI

24
de yararlanılmıştır. Ayrıca teşhis edilen türler, algaeBase internet sitesindeki alg veri tabanından da kontrol edilerek tür listesi güncellenmiştir (Guiry, 2011).
3.3.1.2. Fitoplanktondaki Alglerin Tekerrür Oranlarının (% Frekansı) Hesaplanması
Fitoplankton topluluğundaki alglerin tür seviyesinde bulunma yüzdesini göstermek için, türlerin yüzde tekerrür oranları (% frekansı) aşağıdaki formüle göre hesaplanmıştır.
Tekerrür oranı= (Kaydedilen örnek sayısı / Tüm örnek sayısı) x 100
3.3.2. Fitoplankton Biyolojik Kütlesinin (Biomas) Pigment Analizi İle Ölçümü
Gölet suyunda bulunan klorofil-a miktarını tespit edebilmek için, 2 litrelik numune Whatman GF/C cam elyaf filtre kğıdından vakum ile süzülmüştür. Süzüntünün bulunduğu filtre kağıdı bükülerek kapaklı santrifüj tüpüne yerleştirilmiştir. Bu şekilde derin dondurucuda analiz yapılıncaya kadar bekletilmiştir. Analiz yapılacağı zaman tüpün içine 10 ml %90lık aseton (Merck) ilave edilmiştir. Klorofilin feofitin oluşturmasını önlemek için tüpün içine yaklaşık 0.2-0.3 gr susuz MgCO3 (Merck) ilave edilmiştir. Tüpler çalkalandıktan sonra etrafı ışık almayacak şekilde alüminyum folyo ile sarılıp buzdolabında (+4 C) 24 saat karanlıkta bekletilmiştir. Ekstraksiyon süresi sonunda ekstrakt 30005000 devir/dakikada 10 dakika santrifüjlenmiştir. Üstteki berrak sıvı spektrofotometre küvetine alınmıştır. %90lık aseton kullanılarak spektrofotometrenin çalışılan dalga boyunda sıfır ayarı yapılmıştır. Daha sonra santrifüjlenmiş süzüntünün spektrofotometrede belirli dalga boylarında (630, 645, 665 nm) absorbansı okunmuştur. Ölçümler Shimadzu 1800 UV/VIS marka spektrofotometre cihazında okunmuştur. Elde edilen bu değerler bir tabloya kaydedilip aşağıdaki formülde yerlerine konularak mg/m3 veya g/l cinsinden klorofil-a konsantrasyonları hesaplanmıştır (Strickland ve Parsons, 1972).

İlgili Kaynaklarsingle.php