Çambaşı Göleti (Kabadüz, Ordu) fitoplanktonu ve trofik yapısının incelenmesi























































































































25
Klorofil-a konsantrasyonu (g/l) = 11,6 * D665 1,31 * D645 0,14* D630
Kl-a * v mg klorofil-a/m3 = ———————————–
V*l V: Su örneği hacmi v: Kullanılan aseton hacmi (10 ml) l: Spektrofotometre küvetinin uzunluğu (1 cm)
3.4. Göletin Trofik Yapısının ve Su kalitesinin Belirlenmesi
3.4.1. Carlson (1977)un Trofik Statü İndeksinin (TSI) Hesaplanması
Çambaşı Göletinin üç değişkenine (Secchi diski derinliği, klorofil-a yoğunluğu, toplam fosfor içeriği) ait trofik durum indeks değerleri aşağıdaki basit eşitlikler yardımıyla hesaplanmıştır (Carlson, 1977). Formüldeki toplam fosfor ve klorofil-a yoğunluklarının birimleri mikrogram/litre (g/l), secchi diski derinliği ise metre (m) olarak alınmıştır.
Secchi diski derinliği (SD) trofik indeks değerinin hesaplanması: TSI (SD) = 60 14.41 ln(SD) Klorofil-a (Kl-a)yoğunluğu trofik indeks değerinin hesaplanması: TSI (Kl-a) = 9.81 ln(Kl-a) + 30.6 Toplam fosfor (TP) trofik indeks değerinin hesaplanması: TSI (TP) = 14.42 ln(TP) + 4.15 Bu üç değişkene göre ortalama TSInın hesaplanması aşağıdaki formüle göre yapılır. TSI (ORT) = [TSI (SD) + TSI (Kl-a) + TSI (TP)] / 3



35. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


35. SAYFA ICERIGI

25
Klorofil-a konsantrasyonu (g/l) = 11,6 * D665 1,31 * D645 0,14* D630
Kl-a * v mg klorofil-a/m3 = ———————————–
V*l V: Su örneği hacmi v: Kullanılan aseton hacmi (10 ml) l: Spektrofotometre küvetinin uzunluğu (1 cm)
3.4. Göletin Trofik Yapısının ve Su kalitesinin Belirlenmesi
3.4.1. Carlson (1977)un Trofik Statü İndeksinin (TSI) Hesaplanması
Çambaşı Göletinin üç değişkenine (Secchi diski derinliği, klorofil-a yoğunluğu, toplam fosfor içeriği) ait trofik durum indeks değerleri aşağıdaki basit eşitlikler yardımıyla hesaplanmıştır (Carlson, 1977). Formüldeki toplam fosfor ve klorofil-a yoğunluklarının birimleri mikrogram/litre (g/l), secchi diski derinliği ise metre (m) olarak alınmıştır.
Secchi diski derinliği (SD) trofik indeks değerinin hesaplanması: TSI (SD) = 60 14.41 ln(SD) Klorofil-a (Kl-a)yoğunluğu trofik indeks değerinin hesaplanması: TSI (Kl-a) = 9.81 ln(Kl-a) + 30.6 Toplam fosfor (TP) trofik indeks değerinin hesaplanması: TSI (TP) = 14.42 ln(TP) + 4.15 Bu üç değişkene göre ortalama TSInın hesaplanması aşağıdaki formüle göre yapılır. TSI (ORT) = [TSI (SD) + TSI (Kl-a) + TSI (TP)] / 3

İlgili Kaynaklar







single.php