Çambaşı Göleti (Kabadüz, Ordu) fitoplanktonu ve trofik yapısının incelenmesi26

3.4.2. Fitoplankton Bileşik Oranının (FBO) Hesaplanması

Nygaard (1949)ın Fitoplankton Bileşik Oranı (FBO)nı yeniden düzenleyen Ott ve Laugaste (1996)ın belirttiği şekilde FBO hesaplanmıştır.

Cyanophyta* + Chlorococcales* + Centrales* + Euglenophyceae* +

FBO =

Cryptophyta* + 1

*Türlerin sayısı

Desmidiales* + Chrysophyceae* + 1

3.4.3. Palmerın Kirlilik İndeksine Göre Göletin Trofik Seviyenin Belirlenmesi

Sayım sonuçlarına göre mlde 50 ve daha fazla kaydedilen taksonların Tablo 2.8de Palmer (1969)ın belirttiği cinslerin değerleri toplanarak organik kirliliğin miktarı ve göletin trofik yapısı belirlenmiştir
3.4.4. Dominant Cinslere Göre Göletin Trofik Seviyenin Belirlenmesi

Dominant cinslere göre göllerin trofik seviyesinin ve su kalitesinin belirlenmesinde Peerapormpisal ve ark. (2007)ın yöntemi uygulanmıştır (Tablo 2.10) Cinslerin değerlerine göre aşağıdaki formül uygulanmış ve Tablo 2.9daki değere göre göletin su kalitesi ve trofik durumu belirlenmiştir.

Dort =

1. Cins değeri + 2. Cins değeri + 3. Cins değeri + . Toplam Cins Sayısı

3.5. İstatistiksel Analizler
Sucul ekosistemlerde biyomas tayini için yapılan sayım, biyohacim, biyokütle, pigment analizi gibi çalışmaların yanı sıra, gelişen bilgisayar teknolojisinden de faydalanılarak istatistik çalışmaların sayısı günümüzde artmaya başlamıştır. Fitoplankton dağılışı ile çevresel faktörler arasındaki ilişkileri daha iyi tespit etmek için ve gerçekçi sonuçlar elde etmek amacıyla çok çeşitli istatistiksel programlarda yer alan çok değişkenli analizlerden oldukça sık yararlanılmaya başlanmıştır. Kümeleme analizi (Cluster analizi), günümüzde artık yaygın olarak kullanılan ve benzerlik seviyelerine36. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


36. SAYFA ICERIGI

26

3.4.2. Fitoplankton Bileşik Oranının (FBO) Hesaplanması

Nygaard (1949)ın Fitoplankton Bileşik Oranı (FBO)nı yeniden düzenleyen Ott ve Laugaste (1996)ın belirttiği şekilde FBO hesaplanmıştır.

Cyanophyta* + Chlorococcales* + Centrales* + Euglenophyceae* +

FBO =

Cryptophyta* + 1

*Türlerin sayısı

Desmidiales* + Chrysophyceae* + 1

3.4.3. Palmerın Kirlilik İndeksine Göre Göletin Trofik Seviyenin Belirlenmesi

Sayım sonuçlarına göre mlde 50 ve daha fazla kaydedilen taksonların Tablo 2.8de Palmer (1969)ın belirttiği cinslerin değerleri toplanarak organik kirliliğin miktarı ve göletin trofik yapısı belirlenmiştir
3.4.4. Dominant Cinslere Göre Göletin Trofik Seviyenin Belirlenmesi

Dominant cinslere göre göllerin trofik seviyesinin ve su kalitesinin belirlenmesinde Peerapormpisal ve ark. (2007)ın yöntemi uygulanmıştır (Tablo 2.10) Cinslerin değerlerine göre aşağıdaki formül uygulanmış ve Tablo 2.9daki değere göre göletin su kalitesi ve trofik durumu belirlenmiştir.

Dort =

1. Cins değeri + 2. Cins değeri + 3. Cins değeri + . Toplam Cins Sayısı

3.5. İstatistiksel Analizler
Sucul ekosistemlerde biyomas tayini için yapılan sayım, biyohacim, biyokütle, pigment analizi gibi çalışmaların yanı sıra, gelişen bilgisayar teknolojisinden de faydalanılarak istatistik çalışmaların sayısı günümüzde artmaya başlamıştır. Fitoplankton dağılışı ile çevresel faktörler arasındaki ilişkileri daha iyi tespit etmek için ve gerçekçi sonuçlar elde etmek amacıyla çok çeşitli istatistiksel programlarda yer alan çok değişkenli analizlerden oldukça sık yararlanılmaya başlanmıştır. Kümeleme analizi (Cluster analizi), günümüzde artık yaygın olarak kullanılan ve benzerlik seviyelerine

İlgili Kaynaklarsingle.php