Çambaşı Göleti (Kabadüz, Ordu) fitoplanktonu ve trofik yapısının incelenmesiI
ÇAMBAŞI GÖLETİ (KABADÜZ, ORDU) FİTOPLANKTONU VE TROFİK YAPISININ İNCELENMESİ
ÖZ
Çambaşı Göleti fitoplanktonu, mevsimsel değişimi ve bu değişime etki eden fiziksel ve kimyasal faktörler Nisan 2009 Mart 2010 tarihleri arasında incelenmiştir. Fitoplanktonda Bacillariophyta, Chlorophyta, Cyanobacteria, Euglenozoa, Dinoflagellata, Heterokontophyta, Streptophyta ve Ochrophyta divizyolarına ait toplam 99 takson tespit edilmiştir.
Fitoplanktonda ışık ve sıcaklık gibi fiziksel faktörler alg türlerinin gelişmesinde sınırlayıcı etki göstermiştir. Klorofil-a miktarı çoğu zaman fitoplankton yoğunluğuna paralel bir gelişim göstermiştir.
Araştırma alanında tür sayısı bakımından Bacillariophyta ve Chlorophyta üyeleri, tür yoğunluğu bakımından ise Dinoflagellata ve Ochrophyta üyeleri dominant olmuştur. Dinoflagellatadan Peridinium willei Huitfeldt-Kaas türü 2009 yaz mevsimi ve sonbahar mevsiminde artışlar göstermiştir. Ochrophytadan Synedra nana F.Meister 2009 yılı Ağustos ve Eylül aylarında aşırı çoğalma yapmıştır.
Örnek alma istasyonlarının farklı derinliklerinde, fitoplankton tür çeşitliliğinde bir değişiklik görülmemiştir. Yüzeyde daha çok Chlorophyta ve Bacillariophyta üyeleri hkim iken, 5 m derinlikte Dinoflagellata ve Ochrophyta üyeleri hkim olmuştur.
Hem kümeleme analizi hem de Shannon-Weaver analizi sonuçları yaz ve sonbahar ayları arasında bir benzerliğin olduğunu ortaya koymuştur. Yüzeyde türce benzerlik oranı en yüksek istasyon 2009 Mayıs ayında 1,526 bits katsayısı ile 2. istasyon olmuştur.
Çambaşı Göletinde TSI(SD), TSI(Kl-a) ve TSI(TP) sonuçlarının birbirine çok yakın olmadığı görülmüştür. Tüm örneklemeler sonucunda TSI(ORT) değeri 52.84 olarak hesaplanmıştır. Fitoplankton bileşik oranı, baskın cinslerin durumu ve trofik durumu en iyi yansıtan klorofil-a indeks sonuçlarına göre göl oligo-mezotrofik özelliktedir.
Anahtar Kelimeler: Çambaşı Göleti, fitoplankton, trofik durum indeksi, kümeleme, Shannon4. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


4. SAYFA ICERIGI

I
ÇAMBAŞI GÖLETİ (KABADÜZ, ORDU) FİTOPLANKTONU VE TROFİK YAPISININ İNCELENMESİ
ÖZ
Çambaşı Göleti fitoplanktonu, mevsimsel değişimi ve bu değişime etki eden fiziksel ve kimyasal faktörler Nisan 2009 Mart 2010 tarihleri arasında incelenmiştir. Fitoplanktonda Bacillariophyta, Chlorophyta, Cyanobacteria, Euglenozoa, Dinoflagellata, Heterokontophyta, Streptophyta ve Ochrophyta divizyolarına ait toplam 99 takson tespit edilmiştir.
Fitoplanktonda ışık ve sıcaklık gibi fiziksel faktörler alg türlerinin gelişmesinde sınırlayıcı etki göstermiştir. Klorofil-a miktarı çoğu zaman fitoplankton yoğunluğuna paralel bir gelişim göstermiştir.
Araştırma alanında tür sayısı bakımından Bacillariophyta ve Chlorophyta üyeleri, tür yoğunluğu bakımından ise Dinoflagellata ve Ochrophyta üyeleri dominant olmuştur. Dinoflagellatadan Peridinium willei Huitfeldt-Kaas türü 2009 yaz mevsimi ve sonbahar mevsiminde artışlar göstermiştir. Ochrophytadan Synedra nana F.Meister 2009 yılı Ağustos ve Eylül aylarında aşırı çoğalma yapmıştır.
Örnek alma istasyonlarının farklı derinliklerinde, fitoplankton tür çeşitliliğinde bir değişiklik görülmemiştir. Yüzeyde daha çok Chlorophyta ve Bacillariophyta üyeleri hkim iken, 5 m derinlikte Dinoflagellata ve Ochrophyta üyeleri hkim olmuştur.
Hem kümeleme analizi hem de Shannon-Weaver analizi sonuçları yaz ve sonbahar ayları arasında bir benzerliğin olduğunu ortaya koymuştur. Yüzeyde türce benzerlik oranı en yüksek istasyon 2009 Mayıs ayında 1,526 bits katsayısı ile 2. istasyon olmuştur.
Çambaşı Göletinde TSI(SD), TSI(Kl-a) ve TSI(TP) sonuçlarının birbirine çok yakın olmadığı görülmüştür. Tüm örneklemeler sonucunda TSI(ORT) değeri 52.84 olarak hesaplanmıştır. Fitoplankton bileşik oranı, baskın cinslerin durumu ve trofik durumu en iyi yansıtan klorofil-a indeks sonuçlarına göre göl oligo-mezotrofik özelliktedir.
Anahtar Kelimeler: Çambaşı Göleti, fitoplankton, trofik durum indeksi, kümeleme, Shannon

İlgili Kaynaklarsingle.php