Çambaşı Göleti (Kabadüz, Ordu) fitoplanktonu ve trofik yapısının incelenmesi40
4.2.1. Fitoplankton Kompozisyonu Çambaşı Göletinin fitoplanktonu üzerinde yapılan taksonomik araştırmada 19u Chlorophyta, 19u Bacillariophyta, 17si Streptophyta, 16sı Cyanobacteria, 5i Ochrophyta, 4ü Euglenozoa, 2si Dinoflagellata ve 2si Heterokontophyta olmak üzere 8 farklı phyluma ait toplam 99 takson tespit edilmiştir. Çambaşı Göletinin fitoplankton kompozisyonu Şekil 4.2de, fitoplanktonda bulunan alg türlerinin tekerrür oranları Tablo 4.3de verilmiştir.
Şekil 4.2. Çambaşı Göleti fitoplankton kompozisyonu Cyanobacterianın Oscillatoriales ordosundan Oscillatoria limosa örnekleme
yapılan aylar boyunca gölet içerisinde devamlı mevcut tür olarak kaydedilmiştir. Anabaena cinsinin bazı türleri ve Spirulina subsalsa örnekleme boyunca ekseriya mevcut olarak kaydedilmiştir. Microcystis aeruginosa, Spirulina major, Spirulina nordstedtii türleri bazen mevcut olarak kaydedilmiştir. Diğer Cyanobacteriaya ait türler ise yapılan örneklemelerde nadiren mevcut türler olarak kaydedilmiştir.
Dinoflagellatanın Gonyaulacales ordosundan gölet içerisinde tespit edilen türlerden Peridinium willei türü örneklemeler sırasında ekseriya mevcut olarak kaydedilmiştir. Aynı ordodan Ceratium hirundinella bazen mevcut tür olarak kaydedilmiştir.50. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


50. SAYFA ICERIGI

40
4.2.1. Fitoplankton Kompozisyonu Çambaşı Göletinin fitoplanktonu üzerinde yapılan taksonomik araştırmada 19u Chlorophyta, 19u Bacillariophyta, 17si Streptophyta, 16sı Cyanobacteria, 5i Ochrophyta, 4ü Euglenozoa, 2si Dinoflagellata ve 2si Heterokontophyta olmak üzere 8 farklı phyluma ait toplam 99 takson tespit edilmiştir. Çambaşı Göletinin fitoplankton kompozisyonu Şekil 4.2de, fitoplanktonda bulunan alg türlerinin tekerrür oranları Tablo 4.3de verilmiştir.
Şekil 4.2. Çambaşı Göleti fitoplankton kompozisyonu Cyanobacterianın Oscillatoriales ordosundan Oscillatoria limosa örnekleme
yapılan aylar boyunca gölet içerisinde devamlı mevcut tür olarak kaydedilmiştir. Anabaena cinsinin bazı türleri ve Spirulina subsalsa örnekleme boyunca ekseriya mevcut olarak kaydedilmiştir. Microcystis aeruginosa, Spirulina major, Spirulina nordstedtii türleri bazen mevcut olarak kaydedilmiştir. Diğer Cyanobacteriaya ait türler ise yapılan örneklemelerde nadiren mevcut türler olarak kaydedilmiştir.
Dinoflagellatanın Gonyaulacales ordosundan gölet içerisinde tespit edilen türlerden Peridinium willei türü örneklemeler sırasında ekseriya mevcut olarak kaydedilmiştir. Aynı ordodan Ceratium hirundinella bazen mevcut tür olarak kaydedilmiştir.

İlgili Kaynaklarsingle.php