Çambaşı Göleti (Kabadüz, Ordu) fitoplanktonu ve trofik yapısının incelenmesi41
Euglenazoanın Euglenales ordosundan Euglena deses f. major, Euglena rubra, Phacus acuminatus, Phacus curvicauda türleri yapılan örneklemeler sırasında nadiren mevcut türler olarak kaydedilmiştir.
Heterokontophytanın Chromulinales ordosundan Phaeosphaera gelatinosa türü örnekleme boyunca gölet içerisinde bazen mevcut tür, Dinobryon sertularia türü ise nadiren mevcut tür olarak kaydedilmiştir.
Streptophytanın Zygnematales ordosundan Closterium ehrenbergii türü örnekleme yapılan aylar içerisinde ekseriya mevcut tür, Closterium parvulum, Spirogyra porticalis, S. varians, S. juergensii, Closterium acerosum, C. kuetzingii, Euastrum oblongum, Mougeotia scalaris, Zygnema stellinum türleri ise gölet içerisinde bazen mevcut tür, diğer Streptophyta taksonları ise yapılan örneklemeler sırasında nadiren mevcut türler olarak kaydedilmiştir.
Chlorophytanın Chlorococcales ordosundan Palmodictyon varium, Chaetophorales ordosundan Stigeoclonium stagnatile, Oedogoniales ordosundan Oedogonium capillare ve Oedogonium cinsinin bazı türleri örnekleme sırasında bazen mevcut türler olarak kaydedilmiştir. Sphaeropleales ordosundan Monoraphidium mirabile ekseriya mevcut, Pseudopediastrum boryanum bazen mevcut tür olarak kaydedilmiştir. Pediastrum duplex gölet içerisinde ekseriya mevcut tür, P. gracillimum, Coelastrum sphaericum ve Scenedesmus cinsinin bazı türleri gölet içerisinde bazen mevcut türler olararak örnekleme sonucunda kaydedilmiştir. Acutodesmus acuminatus nadiren mevcut tür olarak kaydedilmiştir. Chlorellales ordosundan Dictyosphaerium ehrenbergianum türü bazen mevcut, Ulothrix tenuissima ekseriya mevcut tür, diğer Ulothrix cinsinin türleri ise nadiren mevcut türler olarak kaydedilmiştir.
Bacillariophytanın Fragilariales ordosundan Hannaea arcus tüm örneklemeler boyunca gölette mevcut olup devamlı mevcut tür olarak kaydedilmiştir. Achnanthales ordosundan Cymbella cinsinin bazı türleri, Naviculales ordosundan Navicula cinsinin bazı türleri ve Thalassiosirales ordosundan Cyclotella cinsinin bazı türleri örnekleme süresince çoğunlukla mevcut türler olarak kaydedilmiştir. Diatoma cinsinin bazı türleri, Eunotia arcus ve Fragilaria crotonensis türleri ise ekseriya mevcut tür olarak kaydedilmiştir. Asterionella gracillima, Caloneis amphisbaena, Cocconeis scutellum, Coscinodiscus argus, Diatoma mesodon, Didymosphenia geminata, Pinnularia cinsinin bazı türleri, Ulnaria ulna, Ceratoneis arcus var. amphioxys, Melosira cinsinin bazı türleri, Navicula cinsinin bazı türleri ve Pinnularia viridis gölette yapılan51. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


51. SAYFA ICERIGI

41
Euglenazoanın Euglenales ordosundan Euglena deses f. major, Euglena rubra, Phacus acuminatus, Phacus curvicauda türleri yapılan örneklemeler sırasında nadiren mevcut türler olarak kaydedilmiştir.
Heterokontophytanın Chromulinales ordosundan Phaeosphaera gelatinosa türü örnekleme boyunca gölet içerisinde bazen mevcut tür, Dinobryon sertularia türü ise nadiren mevcut tür olarak kaydedilmiştir.
Streptophytanın Zygnematales ordosundan Closterium ehrenbergii türü örnekleme yapılan aylar içerisinde ekseriya mevcut tür, Closterium parvulum, Spirogyra porticalis, S. varians, S. juergensii, Closterium acerosum, C. kuetzingii, Euastrum oblongum, Mougeotia scalaris, Zygnema stellinum türleri ise gölet içerisinde bazen mevcut tür, diğer Streptophyta taksonları ise yapılan örneklemeler sırasında nadiren mevcut türler olarak kaydedilmiştir.
Chlorophytanın Chlorococcales ordosundan Palmodictyon varium, Chaetophorales ordosundan Stigeoclonium stagnatile, Oedogoniales ordosundan Oedogonium capillare ve Oedogonium cinsinin bazı türleri örnekleme sırasında bazen mevcut türler olarak kaydedilmiştir. Sphaeropleales ordosundan Monoraphidium mirabile ekseriya mevcut, Pseudopediastrum boryanum bazen mevcut tür olarak kaydedilmiştir. Pediastrum duplex gölet içerisinde ekseriya mevcut tür, P. gracillimum, Coelastrum sphaericum ve Scenedesmus cinsinin bazı türleri gölet içerisinde bazen mevcut türler olararak örnekleme sonucunda kaydedilmiştir. Acutodesmus acuminatus nadiren mevcut tür olarak kaydedilmiştir. Chlorellales ordosundan Dictyosphaerium ehrenbergianum türü bazen mevcut, Ulothrix tenuissima ekseriya mevcut tür, diğer Ulothrix cinsinin türleri ise nadiren mevcut türler olarak kaydedilmiştir.
Bacillariophytanın Fragilariales ordosundan Hannaea arcus tüm örneklemeler boyunca gölette mevcut olup devamlı mevcut tür olarak kaydedilmiştir. Achnanthales ordosundan Cymbella cinsinin bazı türleri, Naviculales ordosundan Navicula cinsinin bazı türleri ve Thalassiosirales ordosundan Cyclotella cinsinin bazı türleri örnekleme süresince çoğunlukla mevcut türler olarak kaydedilmiştir. Diatoma cinsinin bazı türleri, Eunotia arcus ve Fragilaria crotonensis türleri ise ekseriya mevcut tür olarak kaydedilmiştir. Asterionella gracillima, Caloneis amphisbaena, Cocconeis scutellum, Coscinodiscus argus, Diatoma mesodon, Didymosphenia geminata, Pinnularia cinsinin bazı türleri, Ulnaria ulna, Ceratoneis arcus var. amphioxys, Melosira cinsinin bazı türleri, Navicula cinsinin bazı türleri ve Pinnularia viridis gölette yapılan

İlgili Kaynaklarsingle.php