Çambaşı Göleti (Kabadüz, Ordu) fitoplanktonu ve trofik yapısının incelenmesi42

örneklemeler sonucunda bazen mevcut türler olarak kaydedilmiştir. Diğer Bacillariophytaya ait türler ise nadiren mevcut türler olarak kaydedilmiştir.
Ochrophytanın Surirellales ordosundan Surirella robusta çoğunlukla mevcut tür, aynı ordodan Surirella elegans türü ise ekseriya mevcut tür olarak kaydedilmiştir. Fragilariales ordosundan Synedra nana türü ise her ay mevcut olup devamlı mevcut tür olarak kaydedilmiştir. Thalassiophysales ordosundan Amphora ovalis ekseriya mevcut tür, Tabellariales ordosundan Tabellaria flocculosa türü ise ekseriya mevcut tür olarak kaydedilmiştir (Tablo 4.3).

Tablo 4.3. Çambaşı Göleti fitoplanktonunda bulunan alg taksonlarının tekerrür oranları
(Organizmanın kaydedildiği örnek sayısının toplam örnek sayısına oranının % olarak ifadesidir): %1-20 Nadiren mevcut, %20-40 Bazen mevcut, %40-60 Ekseriya mevcut, %60-80 Çoğunlukla mevcut, %80-100 Devamlı mevcut

TÜR ADI Cyanobacteria Anabaena sp. Anabaena catenula var. affinis Anabaena macrospora Gomphosphaeria lacustris Microcystis aeruginosa Oscillatoria formosa Oscillatoria limosa Oscillatoria simplicissima Phormidium articulatum Phormidium limosum Planktothrix rubescens Spirulina major Spirulina nordstedtii Spirulina subsalsa Trichodesmium lacustre Tychonema bornetii Dinoflagellata Ceratium hirundinella Peridinium willei Euglenozoa Euglena deses f. major

Tekerrür Oranı %
56 11 11 11 22 11 89 11 11 11 11 22 33 44 11 11
22 56
1152. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


52. SAYFA ICERIGI

42

örneklemeler sonucunda bazen mevcut türler olarak kaydedilmiştir. Diğer Bacillariophytaya ait türler ise nadiren mevcut türler olarak kaydedilmiştir.
Ochrophytanın Surirellales ordosundan Surirella robusta çoğunlukla mevcut tür, aynı ordodan Surirella elegans türü ise ekseriya mevcut tür olarak kaydedilmiştir. Fragilariales ordosundan Synedra nana türü ise her ay mevcut olup devamlı mevcut tür olarak kaydedilmiştir. Thalassiophysales ordosundan Amphora ovalis ekseriya mevcut tür, Tabellariales ordosundan Tabellaria flocculosa türü ise ekseriya mevcut tür olarak kaydedilmiştir (Tablo 4.3).

Tablo 4.3. Çambaşı Göleti fitoplanktonunda bulunan alg taksonlarının tekerrür oranları
(Organizmanın kaydedildiği örnek sayısının toplam örnek sayısına oranının % olarak ifadesidir): %1-20 Nadiren mevcut, %20-40 Bazen mevcut, %40-60 Ekseriya mevcut, %60-80 Çoğunlukla mevcut, %80-100 Devamlı mevcut

TÜR ADI Cyanobacteria Anabaena sp. Anabaena catenula var. affinis Anabaena macrospora Gomphosphaeria lacustris Microcystis aeruginosa Oscillatoria formosa Oscillatoria limosa Oscillatoria simplicissima Phormidium articulatum Phormidium limosum Planktothrix rubescens Spirulina major Spirulina nordstedtii Spirulina subsalsa Trichodesmium lacustre Tychonema bornetii Dinoflagellata Ceratium hirundinella Peridinium willei Euglenozoa Euglena deses f. major

Tekerrür Oranı %
56 11 11 11 22 11 89 11 11 11 11 22 33 44 11 11
22 56
11

İlgili Kaynaklarsingle.php