Çambaşı Göleti (Kabadüz, Ordu) fitoplanktonu ve trofik yapısının incelenmesi45

Tablo 4.3 (devamı). Çambaşı Göleti fitoplanktonunda bulunan alg taksonlarının tekerrür oranları

Ulnaria ulna Ochrophyta Amphora ovalis Surirella elegans Surirella robusta Synedra nana Tabellaria flocculosa

33
56 56 78 100 56

4.2.2. Fitoplanktonun Mevsimsel Değişimi
Çambaşı Göletinin toplam fitoplankton yoğunluğunun yüzdelik değişimi Şekil 4.3de verilmiştir. Buna göre içerisinde 5 takson bulunan Ochrophyta %61 ile Çambaşı Göletinde en yoğun olarak kaydedilmiştir. Ochrophytayı %22 ile Bacillariophyta takip etmektedir. Çambaşı Göleti fitoplanktonunun mevsimsel değişimleri Şekil 4.4-4.8de verilmiştir.

Şekil 4.3. Çambaşı Göletinin toplam fitoplankton yoğunluğunun yüzdelik değişimi55. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


55. SAYFA ICERIGI

45

Tablo 4.3 (devamı). Çambaşı Göleti fitoplanktonunda bulunan alg taksonlarının tekerrür oranları

Ulnaria ulna Ochrophyta Amphora ovalis Surirella elegans Surirella robusta Synedra nana Tabellaria flocculosa

33
56 56 78 100 56

4.2.2. Fitoplanktonun Mevsimsel Değişimi
Çambaşı Göletinin toplam fitoplankton yoğunluğunun yüzdelik değişimi Şekil 4.3de verilmiştir. Buna göre içerisinde 5 takson bulunan Ochrophyta %61 ile Çambaşı Göletinde en yoğun olarak kaydedilmiştir. Ochrophytayı %22 ile Bacillariophyta takip etmektedir. Çambaşı Göleti fitoplanktonunun mevsimsel değişimleri Şekil 4.4-4.8de verilmiştir.

Şekil 4.3. Çambaşı Göletinin toplam fitoplankton yoğunluğunun yüzdelik değişimi

İlgili Kaynaklarsingle.php