Çambaşı Göleti (Kabadüz, Ordu) fitoplanktonu ve trofik yapısının incelenmesi53
4.2.2.2. Fitoplanktonun 5 m Derinlikteki Mevsimsel Değişimi
A. İlkbahar Ayları
Nisan 2009, Mayıs 2009, Mart 2010
Nisan ayında 5 mde toplam organizma sayısı 128 hücre/ml olarak kaydedilmiştir. Hannae arcus bu istasyonda fitoplanktonun % 11ini (14 hücre/ml) oluşturarak dominant organizma olarak kaydedilmiştir. Hannaea arcus var. amphioxys ve Nitzschia sp. türleri %9unu oluşturup bu istasyonda subdominant taksonlar olarak kaydedilmiştir. Ayrıca Nisan ayında bu istasyonda Bacillariophytadan Ulnaria ulna, Ulnaria acus, Navicula sp., Navicula cryptocephala, Navicula radiosa, Synedra nana, Fragilaria crotonensis, Streptophytadan Closterium ehrenbergii, Closterium kuetzingii türleri de az miktarda da olsa kaydedilmiştir.
Mayıs ayında toplam organizma sayısı 125 org/ml olarak kaydedilmiştir. Synedra nana fitoplanktonun %20sini (25 org/ml) oluşturarak bu ayda dominant tür olarak kaydedilmiştir. Bacillariophytadan Hannae arcus türü fitoplanktonun %14ünü oluşturmuş (17 org/ml) ve subdominant tür olarak kaydedilmiştir. Ayrıca bu ayda 5 mdeki fitoplanktonda Bacillariophytadan Fragilaria crotonensis, Cymbella cuspidata, Cymbella sp., Ulnaria ulna, Caloneis sp., Gomphonema sp., Gomphosphaeria lacustris, Surirella robusta, Euglenazoadan Euglena deses f. major, Euglena rubra türleri az miktarda da olsa kaydedilmiştir.
Mart ayında toplam organizma sayısı 113 org/ml olarak kaydedilmiştir. Bacillariophytadan Hannae arcus türü fitoplanktonun %17sini (19 org/ml) oluşturarak dominant tür olarak kaydedilmiştir. Hannaea arcus var. amphioxys fitoplanktonun %12sini oluşturmuş (14 hücre/ml) ve bu istasyonda subdominant tür olarak kaydedilmiştir. Ayrıca bu ayda yapılan çalışamalarda Bacillariophytadan Fragilaria crotonensis, Ulnaria ulna, Nitzschia sp., Synedra nana, Diatoma sp., Streptophytadan Closterium ehrenbergii, Closterium kuetzingii türleri de Mart ayında 5 m derinlikteki fitoplanktonda az miktarda da olsa kaydedilmiştir.63. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


63. SAYFA ICERIGI

53
4.2.2.2. Fitoplanktonun 5 m Derinlikteki Mevsimsel Değişimi
A. İlkbahar Ayları
Nisan 2009, Mayıs 2009, Mart 2010
Nisan ayında 5 mde toplam organizma sayısı 128 hücre/ml olarak kaydedilmiştir. Hannae arcus bu istasyonda fitoplanktonun % 11ini (14 hücre/ml) oluşturarak dominant organizma olarak kaydedilmiştir. Hannaea arcus var. amphioxys ve Nitzschia sp. türleri %9unu oluşturup bu istasyonda subdominant taksonlar olarak kaydedilmiştir. Ayrıca Nisan ayında bu istasyonda Bacillariophytadan Ulnaria ulna, Ulnaria acus, Navicula sp., Navicula cryptocephala, Navicula radiosa, Synedra nana, Fragilaria crotonensis, Streptophytadan Closterium ehrenbergii, Closterium kuetzingii türleri de az miktarda da olsa kaydedilmiştir.
Mayıs ayında toplam organizma sayısı 125 org/ml olarak kaydedilmiştir. Synedra nana fitoplanktonun %20sini (25 org/ml) oluşturarak bu ayda dominant tür olarak kaydedilmiştir. Bacillariophytadan Hannae arcus türü fitoplanktonun %14ünü oluşturmuş (17 org/ml) ve subdominant tür olarak kaydedilmiştir. Ayrıca bu ayda 5 mdeki fitoplanktonda Bacillariophytadan Fragilaria crotonensis, Cymbella cuspidata, Cymbella sp., Ulnaria ulna, Caloneis sp., Gomphonema sp., Gomphosphaeria lacustris, Surirella robusta, Euglenazoadan Euglena deses f. major, Euglena rubra türleri az miktarda da olsa kaydedilmiştir.
Mart ayında toplam organizma sayısı 113 org/ml olarak kaydedilmiştir. Bacillariophytadan Hannae arcus türü fitoplanktonun %17sini (19 org/ml) oluşturarak dominant tür olarak kaydedilmiştir. Hannaea arcus var. amphioxys fitoplanktonun %12sini oluşturmuş (14 hücre/ml) ve bu istasyonda subdominant tür olarak kaydedilmiştir. Ayrıca bu ayda yapılan çalışamalarda Bacillariophytadan Fragilaria crotonensis, Ulnaria ulna, Nitzschia sp., Synedra nana, Diatoma sp., Streptophytadan Closterium ehrenbergii, Closterium kuetzingii türleri de Mart ayında 5 m derinlikteki fitoplanktonda az miktarda da olsa kaydedilmiştir.

İlgili Kaynaklarsingle.php