Çambaşı Göleti (Kabadüz, Ordu) fitoplanktonu ve trofik yapısının incelenmesi55
C. Sonbahar Ayları
Eylül 2009, Ekim 2009, Kasım 2009
Eylül ayında toplam organizma sayısı 347 hücre/ml olarak kaydedilmiştir. Bacillariophytadan Synedra nana türü fitoplanktonun %54ünü oluşturmuştur (189 hücre/ml) ve Eylül ayı örneklemelerinde 5 mde dominant tür olarak kaydedilmiştir. Dinoflagellatadan Peridinium willei fitoplanktonun %10unu oluşturarak (35 hücre/ml) subdominant tür olarak kaydedilmiştir. Ayrıca bu istasyonda yapılan örneklemelerde Bacillariophytadan Hannae arcus, Cyclotella sp., Cyclotella meneghiniana, Ulnaria ulna, Chlorophytadan Scenedesmus obliquus, Scenedesmus opoliensis türleri de az miktarda da olsa kaydedilmiştir.
Ekim ayında toplam organizma sayısı 383 hücre/ml olarak kaydedilmiştir. Bacillariophytadan Synedra nana türü fitoplanktonun %74ünü (283 hücre/ml) oluşturarak Eylül ayı fitoplanktonunda 5 mde dominant tür olarak kaydedilmiştir. Bacillariophytadan Hannae arcus ve Chlorophytadan Scenedesmus abundans türleri bu istasyondaki fitoplanktonun %4ünü oluşturarak subdominant taksonlar olarak kaydedilmiştir. Ayrıca bu istasyonda yapılan örneklemelerde Bacillariophytadan Cyclotella sp., Ulnaria acus, Chlorophytadan Monoraphidium mirabile, Scenedesmus arcatus türleri az miktarda da olsa kaydedilmiştir.
Kasım ayında toplam organizma sayısı 303 hücre/ml olarak kaydedilmiştir. Bacillariophytadan Synedra nana türü fitoplanktonun %81ini oluşturmuş (245 hücre/ml) ve Eylül ayında 5 mde dominant tür olarak kaydedilmiştir. Bacillariophytadan Hannae arcus ve Cyclotella meneghiniana türleri bu istasyondaki fitoplanktonun %5ini (15 hücre/ml) oluşturarak subdominant taksonlar olarak kaydedilmiştir. Ayrıca Bacillariophytadan Cyclotella sp., Chlorophytadan Scenedesmus abundans, Scenedesmus arcatus, Dinoflagellatadan Peridinium willei türleri Kasım ayı örneklemelerinde bu istasyonda az miktarda da olsa kaydedilmiştir.
4.3. Klorofila Miktarı
Çambaşı Göletinde klorofil-a miktarının mevsimsel değişimi genellikle fitoplanktonun mevsimsel değişimi ile uyum göstermektedir (Şekil 4.10). Klorofil-a miktarı toplam organizma miktarının arttığı yaz aylarında en yüksek değerlerine65. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


65. SAYFA ICERIGI

55
C. Sonbahar Ayları
Eylül 2009, Ekim 2009, Kasım 2009
Eylül ayında toplam organizma sayısı 347 hücre/ml olarak kaydedilmiştir. Bacillariophytadan Synedra nana türü fitoplanktonun %54ünü oluşturmuştur (189 hücre/ml) ve Eylül ayı örneklemelerinde 5 mde dominant tür olarak kaydedilmiştir. Dinoflagellatadan Peridinium willei fitoplanktonun %10unu oluşturarak (35 hücre/ml) subdominant tür olarak kaydedilmiştir. Ayrıca bu istasyonda yapılan örneklemelerde Bacillariophytadan Hannae arcus, Cyclotella sp., Cyclotella meneghiniana, Ulnaria ulna, Chlorophytadan Scenedesmus obliquus, Scenedesmus opoliensis türleri de az miktarda da olsa kaydedilmiştir.
Ekim ayında toplam organizma sayısı 383 hücre/ml olarak kaydedilmiştir. Bacillariophytadan Synedra nana türü fitoplanktonun %74ünü (283 hücre/ml) oluşturarak Eylül ayı fitoplanktonunda 5 mde dominant tür olarak kaydedilmiştir. Bacillariophytadan Hannae arcus ve Chlorophytadan Scenedesmus abundans türleri bu istasyondaki fitoplanktonun %4ünü oluşturarak subdominant taksonlar olarak kaydedilmiştir. Ayrıca bu istasyonda yapılan örneklemelerde Bacillariophytadan Cyclotella sp., Ulnaria acus, Chlorophytadan Monoraphidium mirabile, Scenedesmus arcatus türleri az miktarda da olsa kaydedilmiştir.
Kasım ayında toplam organizma sayısı 303 hücre/ml olarak kaydedilmiştir. Bacillariophytadan Synedra nana türü fitoplanktonun %81ini oluşturmuş (245 hücre/ml) ve Eylül ayında 5 mde dominant tür olarak kaydedilmiştir. Bacillariophytadan Hannae arcus ve Cyclotella meneghiniana türleri bu istasyondaki fitoplanktonun %5ini (15 hücre/ml) oluşturarak subdominant taksonlar olarak kaydedilmiştir. Ayrıca Bacillariophytadan Cyclotella sp., Chlorophytadan Scenedesmus abundans, Scenedesmus arcatus, Dinoflagellatadan Peridinium willei türleri Kasım ayı örneklemelerinde bu istasyonda az miktarda da olsa kaydedilmiştir.
4.3. Klorofila Miktarı
Çambaşı Göletinde klorofil-a miktarının mevsimsel değişimi genellikle fitoplanktonun mevsimsel değişimi ile uyum göstermektedir (Şekil 4.10). Klorofil-a miktarı toplam organizma miktarının arttığı yaz aylarında en yüksek değerlerine

İlgili Kaynaklarsingle.php