Çambaşı Göleti (Kabadüz, Ordu) fitoplanktonu ve trofik yapısının incelenmesi57
gözlenmiştir, buna paralel olarak da klorofil-a miktarında da azalma kaydedilmiştir. Synedra nana türünün dominant olduğu bu ayda fitoplankton miktarı da az olmuştur (1503 hücre/ml). Bu ayda klorofil-a miktarı 1.08 g/l olarak kaydedilmiştir. 2009 Kasım ayında toplam organizma sayısında azalmalar devam etmiştir. Bacillariophyta üyelerinden olan Synedra nana türünün dominant olduğu bu ayda toplam organizma miktarı 879 hücre/ml olarak kaydedilmiştir. Bu aydaki klorofil-a miktarı 0.98 g/l olarak kaydedilmiştir.
Şekil 4.10. Toplam organizma ve klorofil-a yoğunluğunun mevsimsel değişimi
4.4. Çambaşı Göletinin Trofik Statü İndeksi (TSI)
Çambaşı Göleti algal biyomasını yansıtan göl suyunun üç değişkenine (Secchi diski derinliği (SD), toplam fosfor içeriği (TP), klorofil-a (Kl-a) yoğunluğu) ait trofik yapısının indeks değerleri Tablo 4.5de ve Şekil 4.10da verilmiştir. Çambaşı Göletinin TSI değerleri geneline bakıldığında; TSI (SD), TSI(Kl-a) ve TSI(TP) indeksi sonuçlarının birbirine çok yakın olmadığı görülmüştür. En yüksek TSI(TP) değeri 2009 Kasım ayında 94.27 en düşük TSI(TP) değeri 2009 Haziran ayında 79.81 hesaplanmıştır. TSI(TP) değerleri toplam organizma sayısına paralel olarak örnekleme boyunca iniş çıkışlar göstermiştir. Gölette en yüksek TSI toplam fosforda kaydedilmiştir. Tüm örnekleme boyunca yapılan analizler sonucunda gölet suyundaki TSI(TP) değerlerinin ortalaması67. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


67. SAYFA ICERIGI

57
gözlenmiştir, buna paralel olarak da klorofil-a miktarında da azalma kaydedilmiştir. Synedra nana türünün dominant olduğu bu ayda fitoplankton miktarı da az olmuştur (1503 hücre/ml). Bu ayda klorofil-a miktarı 1.08 g/l olarak kaydedilmiştir. 2009 Kasım ayında toplam organizma sayısında azalmalar devam etmiştir. Bacillariophyta üyelerinden olan Synedra nana türünün dominant olduğu bu ayda toplam organizma miktarı 879 hücre/ml olarak kaydedilmiştir. Bu aydaki klorofil-a miktarı 0.98 g/l olarak kaydedilmiştir.
Şekil 4.10. Toplam organizma ve klorofil-a yoğunluğunun mevsimsel değişimi
4.4. Çambaşı Göletinin Trofik Statü İndeksi (TSI)
Çambaşı Göleti algal biyomasını yansıtan göl suyunun üç değişkenine (Secchi diski derinliği (SD), toplam fosfor içeriği (TP), klorofil-a (Kl-a) yoğunluğu) ait trofik yapısının indeks değerleri Tablo 4.5de ve Şekil 4.10da verilmiştir. Çambaşı Göletinin TSI değerleri geneline bakıldığında; TSI (SD), TSI(Kl-a) ve TSI(TP) indeksi sonuçlarının birbirine çok yakın olmadığı görülmüştür. En yüksek TSI(TP) değeri 2009 Kasım ayında 94.27 en düşük TSI(TP) değeri 2009 Haziran ayında 79.81 hesaplanmıştır. TSI(TP) değerleri toplam organizma sayısına paralel olarak örnekleme boyunca iniş çıkışlar göstermiştir. Gölette en yüksek TSI toplam fosforda kaydedilmiştir. Tüm örnekleme boyunca yapılan analizler sonucunda gölet suyundaki TSI(TP) değerlerinin ortalaması

İlgili Kaynaklarsingle.php