Çambaşı Göleti (Kabadüz, Ordu) fitoplanktonu ve trofik yapısının incelenmesi58

89.77 olarak kaydedilmiştir. Carlson (1977)a göre TSI>80 hipertrofi özelliğini gösterdiğinden, gölet TSI(TP) bakımından hiperötrof özelliktedir.
En yüksek TSI(Kl-a) değeri 2009 Ağustos ayında (22.0), en düşük TSI(Kl-a) değeri ise 6.12 ile 2010 Mart ayında hesaplanmıştır. TSI(Kl-a) değeri örnekleme boyunca gölette bulunan toplam organizma sayısına paralel olarak iniş çıkışlar göstermiştir. Tüm örneklemeler boyunca yapılan klorofil-a analizleri sonucunda gölet suyundaki TSI(Kl-a) değerlerinin ortalaması 16.43 olarak hesaplanmıştır. Carlson (1977)a göre TSI<30 göllerde oligotrofi özelliğini gösterdiğinden Çambaşı Göleti TSI(Kl-a) değeri bakımından oligotrof özelliktedir. En yüksek TSI(SD) değeri 2009 Temmuz ayında, en düşük TSI (SD) değeri ise 2010 Mart ayında hesaplanmıştır. TSI(SD) değeri arazi çalışmaları boyunca hava durumuna, askıdaki katı madde miktarına ve gölet içerisindeki sirkülasyona bağlı olarak inişler ve çıkışlar göstermiştir. Tüm örneklemeler boyunca yapılan Secchi diski derinliğinin ölçümleri sonucunda göletteki TSI(SD) değerlerinin ortlaması 52.31 olarak hesaplanmıştır. Carlson (1977)a göre TSI 50-60 değeri göllerde ötrofik durumu teşkil ettiğinden Çambaşı Göleti TSI (SD) değerine göre ötrofik özelliktedir. Tüm örneklemeler sonucunda TSI(ORT) değeri 52.84 olarak hesaplanmıştır. Bu ortalama değere göre Çambaşı Göletinin trofik yapısı ötrofik özelliktedir (Tablo 4.4). Tablo 4.4. Çambaşı Göletinde ölçülen Secchi diski derinliği, Toplam fosfor ve Klorofil-a değişkenlerine ait TSI değerleri Aylar Nisan09 Mayıs09 Haziran09 Temmuz09 Ağustos09 Eylül09 Ekim09 Kasım09 Mart10 TSI ORT. TSI (TP) 87.90 87.19 79.81 91.59 93.18 93.44 94.16 94.27 86.40 89.77 TSI (Kl-a) 9.19 7.31 21.00 20.92 22.00 21.65 20.31 19.37 6.12 16.43 TSI (SD) 46.80 49.59 54.55 57.02 53.05 53.50 54.75 55.68 45.85 52.31 TSI ORT 47.96 48.03 51.79 56.51 56.07 56.20 56.41 56.44 46.12 52.8468. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


68. SAYFA ICERIGI

58

89.77 olarak kaydedilmiştir. Carlson (1977)a göre TSI>80 hipertrofi özelliğini gösterdiğinden, gölet TSI(TP) bakımından hiperötrof özelliktedir.
En yüksek TSI(Kl-a) değeri 2009 Ağustos ayında (22.0), en düşük TSI(Kl-a) değeri ise 6.12 ile 2010 Mart ayında hesaplanmıştır. TSI(Kl-a) değeri örnekleme boyunca gölette bulunan toplam organizma sayısına paralel olarak iniş çıkışlar göstermiştir. Tüm örneklemeler boyunca yapılan klorofil-a analizleri sonucunda gölet suyundaki TSI(Kl-a) değerlerinin ortalaması 16.43 olarak hesaplanmıştır. Carlson (1977)a göre TSI<30 göllerde oligotrofi özelliğini gösterdiğinden Çambaşı Göleti TSI(Kl-a) değeri bakımından oligotrof özelliktedir. En yüksek TSI(SD) değeri 2009 Temmuz ayında, en düşük TSI (SD) değeri ise 2010 Mart ayında hesaplanmıştır. TSI(SD) değeri arazi çalışmaları boyunca hava durumuna, askıdaki katı madde miktarına ve gölet içerisindeki sirkülasyona bağlı olarak inişler ve çıkışlar göstermiştir. Tüm örneklemeler boyunca yapılan Secchi diski derinliğinin ölçümleri sonucunda göletteki TSI(SD) değerlerinin ortlaması 52.31 olarak hesaplanmıştır. Carlson (1977)a göre TSI 50-60 değeri göllerde ötrofik durumu teşkil ettiğinden Çambaşı Göleti TSI (SD) değerine göre ötrofik özelliktedir. Tüm örneklemeler sonucunda TSI(ORT) değeri 52.84 olarak hesaplanmıştır. Bu ortalama değere göre Çambaşı Göletinin trofik yapısı ötrofik özelliktedir (Tablo 4.4). Tablo 4.4. Çambaşı Göletinde ölçülen Secchi diski derinliği, Toplam fosfor ve Klorofil-a değişkenlerine ait TSI değerleri Aylar Nisan09 Mayıs09 Haziran09 Temmuz09 Ağustos09 Eylül09 Ekim09 Kasım09 Mart10 TSI ORT. TSI (TP) 87.90 87.19 79.81 91.59 93.18 93.44 94.16 94.27 86.40 89.77 TSI (Kl-a) 9.19 7.31 21.00 20.92 22.00 21.65 20.31 19.37 6.12 16.43 TSI (SD) 46.80 49.59 54.55 57.02 53.05 53.50 54.75 55.68 45.85 52.31 TSI ORT 47.96 48.03 51.79 56.51 56.07 56.20 56.41 56.44 46.12 52.84

İlgili Kaynaklarsingle.php