Çambaşı Göleti (Kabadüz, Ordu) fitoplanktonu ve trofik yapısının incelenmesiIV
İÇİNDEKİLER
ÖZ. I
ABSTRACT. II TEŞEKKÜR . III İÇİNDEKİLER .IV ŞEKİLLER LİSTESİ .VI TABLOLAR LİSTESİ .VII 1. GİRİŞ . 1 2. GENEL BİLGİLER. 3 2.1. Literatür Çalışmaları . 3 2.2. Su Kalite Sınıfları . 5 2.3. Göllerde Trofik Yapı . 6 2.3.1. Trofik Statü İndeksi (TSI). 7 2.3.2. Fitoplankton Bileşik Oranı (FBO) . 10 2.3.3. Dominant Cinslere Göre Trofik Seviye . 10 2.3.3.1. Palmerın Kirlilik İndeksi . 10 2.3.3.2. Su Kalitesinin ve Trofik Yapının Sınıflandırılması . 11
3. MATERYAL VE METOT. 14 3.1. Araştırma Alanının Tanımı. 14 3.1.1. Çambaşı Göletinin Coğrafik ve Jeolojik Yapısı . 14 3.1.2. Çevrenin İklimi . 15 3.1.3. Çevrenin Vejetasyonu. 17 3.1.4. Örnek Alma İstasyonları . 18 3.2. Fiziksel ve Kimyasal Parametrelerin Saptanması ve Kullanılan Gereçler . 19 3.2.1. Sıcaklık, pH, Çözünmüş Oksijen ve Işık Geçirgenliği Ölçümleri . 19 3.2.2. Askıda Katı Madde (AKM) Tayini. 20
3.2.3. Kimyasal Analizlerin Tespiti . 21 3. 3. Algolojik Özellikler . 22
3.3.1. Fitoplankton . 22 3.3.1.1. Örnek Alma, Sayım ve Teşhis . 22 3.3.1.2. Fitoplanktondaki Alglerin Tekerrür Oranlarının (% Frekansı) Hesaplanması . 24 3.3.2. Fitoplankton Biyolojik Kütlesinin (Biomas) Pigment Analizi İle Ölçümü . 24 3.4. Göletin Trofik Yapısının ve Su kalitesinin Belirlenmesi. 25 3.4.1. Carlson (1977)un Trofik Statü İndeksinin (TSI) Hesaplanması. 25 3.4.2. Fitoplankton Bileşik Oranının (FBO) Hesaplanması. 26 3.4.3. Palmerın Kirlilik İndeksine Göre Göletin Trofik Seviyenin Belirlenmesi. 26 3.4.4. Dominant Cinslere Göre Göletin Trofik Seviyenin Belirlenmesi . 26 3.5. İstatistiksel Analizler . 26
4. BULGULAR. 29 4.1. Göl Suyunun Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri . 29 4.1.1. Fiziksel Özellikler. 29 4.1.1.1. Su Sıcaklığı . 29 4.1.1.2. Suyun Rengi ve Saydamlığı. 29 4.1.2. Kimyasal Özellikler . 29 4.1.2.1. Çözünmüş Oksijen. 29
4.1.2.2. pH. 31 4.1.2.3. İletkenlik . 31
4.1.2.4. Toplam Sertlik . 317. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


7. SAYFA ICERIGI

IV
İÇİNDEKİLER
ÖZ. I
ABSTRACT. II TEŞEKKÜR . III İÇİNDEKİLER .IV ŞEKİLLER LİSTESİ .VI TABLOLAR LİSTESİ .VII 1. GİRİŞ . 1 2. GENEL BİLGİLER. 3 2.1. Literatür Çalışmaları . 3 2.2. Su Kalite Sınıfları . 5 2.3. Göllerde Trofik Yapı . 6 2.3.1. Trofik Statü İndeksi (TSI). 7 2.3.2. Fitoplankton Bileşik Oranı (FBO) . 10 2.3.3. Dominant Cinslere Göre Trofik Seviye . 10 2.3.3.1. Palmerın Kirlilik İndeksi . 10 2.3.3.2. Su Kalitesinin ve Trofik Yapının Sınıflandırılması . 11
3. MATERYAL VE METOT. 14 3.1. Araştırma Alanının Tanımı. 14 3.1.1. Çambaşı Göletinin Coğrafik ve Jeolojik Yapısı . 14 3.1.2. Çevrenin İklimi . 15 3.1.3. Çevrenin Vejetasyonu. 17 3.1.4. Örnek Alma İstasyonları . 18 3.2. Fiziksel ve Kimyasal Parametrelerin Saptanması ve Kullanılan Gereçler . 19 3.2.1. Sıcaklık, pH, Çözünmüş Oksijen ve Işık Geçirgenliği Ölçümleri . 19 3.2.2. Askıda Katı Madde (AKM) Tayini. 20
3.2.3. Kimyasal Analizlerin Tespiti . 21 3. 3. Algolojik Özellikler . 22
3.3.1. Fitoplankton . 22 3.3.1.1. Örnek Alma, Sayım ve Teşhis . 22 3.3.1.2. Fitoplanktondaki Alglerin Tekerrür Oranlarının (% Frekansı) Hesaplanması . 24 3.3.2. Fitoplankton Biyolojik Kütlesinin (Biomas) Pigment Analizi İle Ölçümü . 24 3.4. Göletin Trofik Yapısının ve Su kalitesinin Belirlenmesi. 25 3.4.1. Carlson (1977)un Trofik Statü İndeksinin (TSI) Hesaplanması. 25 3.4.2. Fitoplankton Bileşik Oranının (FBO) Hesaplanması. 26 3.4.3. Palmerın Kirlilik İndeksine Göre Göletin Trofik Seviyenin Belirlenmesi. 26 3.4.4. Dominant Cinslere Göre Göletin Trofik Seviyenin Belirlenmesi . 26 3.5. İstatistiksel Analizler . 26
4. BULGULAR. 29 4.1. Göl Suyunun Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri . 29 4.1.1. Fiziksel Özellikler. 29 4.1.1.1. Su Sıcaklığı . 29 4.1.1.2. Suyun Rengi ve Saydamlığı. 29 4.1.2. Kimyasal Özellikler . 29 4.1.2.1. Çözünmüş Oksijen. 29
4.1.2.2. pH. 31 4.1.2.3. İletkenlik . 31
4.1.2.4. Toplam Sertlik . 31

İlgili Kaynaklarsingle.php