Çambaşı Göleti (Kabadüz, Ordu) fitoplanktonu ve trofik yapısının incelenmesi60
4.5. Fitoplankton Bileşik Oranı (FBO)
Çambaşı Göletinde fitoplanktonda mevcut grupların tür sayısının birbiriyle oranları hesaplandığında gölün verimliliğini gösteren fitoplankton bileşik oran değeri, FBO=1.48 çıkmıştır. Ott ve Lougaste (1996)a göre bileşik oran <2 ise göl oligotrofik yapıya sahiptir. Çambaşı Göletinde FBO 2nin altında olduğundan göletin trofik yapısı oligotrofik seviyededir. Mevcut türlerin birbirleriyle oranından en düşük değer Mart 2010da 0.44 olarak kaydedilmiştir. Bu ayda gölette Desmidiales ordosu tür çeşitliği bakımından oldukça fazla olduğundan değer düşük çıkmıştır. En yüksek değer ise toplam organizma sayısınında çok yüksek olduğu Ochrophytadan Synedra nana türünün baskın olduğu, gölün en verimli olduğu ay olan Ağustos 2009 ayında kaydedilmiştir. FBO sonucunda çıkan aylık değerler toplam tür sayısı ve klorofille paralel sonuçlar vermiştir. Mayıs ayındaki azalmadan sonra Ağustos ayına kadar Cyanobacterianın türleri hızlı bir artış gösterdiğinden FBO değerleri de hızla yükselişe geçmiştir. Bu artış sonbahar aylarında devam etmiştir. Mart 2010da ise en az değerde kaydedilmiştir (Şekil 4.12). Şekil 4.12. Çambaşı Göletinde fitoplankton bileşik oranının mevsimsel değişimi70. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


70. SAYFA ICERIGI

60
4.5. Fitoplankton Bileşik Oranı (FBO)
Çambaşı Göletinde fitoplanktonda mevcut grupların tür sayısının birbiriyle oranları hesaplandığında gölün verimliliğini gösteren fitoplankton bileşik oran değeri, FBO=1.48 çıkmıştır. Ott ve Lougaste (1996)a göre bileşik oran <2 ise göl oligotrofik yapıya sahiptir. Çambaşı Göletinde FBO 2nin altında olduğundan göletin trofik yapısı oligotrofik seviyededir. Mevcut türlerin birbirleriyle oranından en düşük değer Mart 2010da 0.44 olarak kaydedilmiştir. Bu ayda gölette Desmidiales ordosu tür çeşitliği bakımından oldukça fazla olduğundan değer düşük çıkmıştır. En yüksek değer ise toplam organizma sayısınında çok yüksek olduğu Ochrophytadan Synedra nana türünün baskın olduğu, gölün en verimli olduğu ay olan Ağustos 2009 ayında kaydedilmiştir. FBO sonucunda çıkan aylık değerler toplam tür sayısı ve klorofille paralel sonuçlar vermiştir. Mayıs ayındaki azalmadan sonra Ağustos ayına kadar Cyanobacterianın türleri hızlı bir artış gösterdiğinden FBO değerleri de hızla yükselişe geçmiştir. Bu artış sonbahar aylarında devam etmiştir. Mart 2010da ise en az değerde kaydedilmiştir (Şekil 4.12). Şekil 4.12. Çambaşı Göletinde fitoplankton bileşik oranının mevsimsel değişimi

İlgili Kaynaklarsingle.php