Çambaşı Göleti (Kabadüz, Ordu) fitoplanktonu ve trofik yapısının incelenmesi61 4.6. Dominant Cinslere Göre Çambaşı Göletinin Trofik Seviyesi

4.6.1. Palmerın Kirlilik İndeksine Göre Çambaşı Göletinin Trofik Seviyesi
Palmer (1969) tatlı sularda fitoplankterleri kullanarak göllerin trofik yapıları hakkında bilgi edinmiştir. Tablo 2.8teki 20 farklı fitoplankton cinsinden Çambaşı Göletinde sadece 8 tanesi mevcuttur (Tablo 4.5). Bu cinslere ve cinslerin değerlerine göre yapılan hesaplamalar sonucunda Çambaşı Göletinin Palmerın Kirlilik İndeksi değeri 17 olarak hesaplanmıştır. Palmer (1969)a göre 15-19 arasındaki değerler organik kirliliğe ılımlı göletlerdir. Kaydedilen değer de bu aralıkta olduğundan Çambaşı Göleti organik kirliliğe ılımlı bir gölettir.

4.6.2. Dominant Cinslere Göre Çambaşı Göletinin Trofik Seviyesi ve Su Kalitesi
Çambaşı Göletinde, Peerapormpisal ve ark. (2007)larının belirtmiş olduğu dominant cinslere göre göllerin trofik seviyesinin ve su kalitesinin belirlenmesi yöntemi uygulanmıştır.

Tablo 4.5. Çambaşı Göletinde Palmer (1969)ın kirlilik indeksine duyarlı cinsler

Taksonlar Cyclotella Closterium Gomphonema Navicula Nitzschia
Phacus Scenedesmus
Synedra

Değer 1 1 1 3 3 2 4 2

Tablo 2.12deki baskın cinslerin değerlerine göre uygulanan formülde Çambaşı Göletinin baskın cinsler değeri ortalaması 5.4 olarak kaydedilmiştir. Tablo 2.11deki değer aralıklarına göre Çambaşı Göletinin su kalitesi ve göletin trofik yapısı 3.6 ile 5.571. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


71. SAYFA ICERIGI

61 4.6. Dominant Cinslere Göre Çambaşı Göletinin Trofik Seviyesi

4.6.1. Palmerın Kirlilik İndeksine Göre Çambaşı Göletinin Trofik Seviyesi
Palmer (1969) tatlı sularda fitoplankterleri kullanarak göllerin trofik yapıları hakkında bilgi edinmiştir. Tablo 2.8teki 20 farklı fitoplankton cinsinden Çambaşı Göletinde sadece 8 tanesi mevcuttur (Tablo 4.5). Bu cinslere ve cinslerin değerlerine göre yapılan hesaplamalar sonucunda Çambaşı Göletinin Palmerın Kirlilik İndeksi değeri 17 olarak hesaplanmıştır. Palmer (1969)a göre 15-19 arasındaki değerler organik kirliliğe ılımlı göletlerdir. Kaydedilen değer de bu aralıkta olduğundan Çambaşı Göleti organik kirliliğe ılımlı bir gölettir.

4.6.2. Dominant Cinslere Göre Çambaşı Göletinin Trofik Seviyesi ve Su Kalitesi
Çambaşı Göletinde, Peerapormpisal ve ark. (2007)larının belirtmiş olduğu dominant cinslere göre göllerin trofik seviyesinin ve su kalitesinin belirlenmesi yöntemi uygulanmıştır.

Tablo 4.5. Çambaşı Göletinde Palmer (1969)ın kirlilik indeksine duyarlı cinsler

Taksonlar Cyclotella Closterium Gomphonema Navicula Nitzschia
Phacus Scenedesmus
Synedra

Değer 1 1 1 3 3 2 4 2

Tablo 2.12deki baskın cinslerin değerlerine göre uygulanan formülde Çambaşı Göletinin baskın cinsler değeri ortalaması 5.4 olarak kaydedilmiştir. Tablo 2.11deki değer aralıklarına göre Çambaşı Göletinin su kalitesi ve göletin trofik yapısı 3.6 ile 5.5

İlgili Kaynaklarsingle.php