Çambaşı Göleti (Kabadüz, Ordu) fitoplanktonu ve trofik yapısının incelenmesi62

değerleri arasında kaldığından göletin trofik seviyesi mezotrofik, su kalitesi ise orta değerdedir.

Tablo 4.6. Peerapormpisal ve ark. (2007)larına göre Çambaşı Göletinde baskın cinsler ve değerleri

Cins
Amphora Anabaena Ankistrodesmus Aulacoseira Ceratium Closterium Cocconeis Coelastrum Cosmarium Cyclotella Cymbella Dictyosphaerium Dinobryon Euastrum Euglena Eunotia Fragilaria

Değer
6 8 7 6 4 6 6 7 2 2 5 7 1 3 10 2 5

Cins
Gomphonema Melosiera Micrasterias Microcystis Monoraphidium Navicula Nitzschia Oscillatoria Pediastrum Peridinium Phacus Phormidium Pinnularia Scenedesmus Staurastrum Surirella Synedra

Değer
6 5 2 8 7 5 9 9 7 6 8 9 5 8 3 6 6

4.7. Fitoplanktonun Kümeleme Analizine Göre (Cluster Analizi) Gruplandırılması
Çambaşı Göletinin yüzey ve 5 m derinlikteki fitoplanktonu oluşturan algler Bray-Curtis benzerlik indeksi kullanılarak gruplandırılmıştır (Şekil 3.12). Tüm istasyonlar arasında yapılan bu analizde %51lik seviyede iki farklı grup oluşmuştur. Birinci grup %55lik benzerlik seviyesinde 2 farklı gruba ayrılmıştır. Bu grup ilkbahar aylarını temsil etmektedir. Burada Mayıs 5 m istasyonu diğerlerinden ayrılarak ayrı bir kol oluturmuştur. Hannae arcus türünün dominant olduğu bu istasyonda Cymbella sp. ve Cyclotella meneghiniana türleri de artış göstermeye başlamıştır. Gruplardan ayrılan bir diğer istasyon da Ağustos ayında ikinci istasyondur. Tür sayısının az olduğu ve tek tür baskınlığının görüldüğü bu istasyonda da %62lik benzerlik değeri görülmektedir. % 64lük benzerlik seviyesinde iki kola ayrılan ikinci gruptan ilk kolda %74lük benzerlik72. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


72. SAYFA ICERIGI

62

değerleri arasında kaldığından göletin trofik seviyesi mezotrofik, su kalitesi ise orta değerdedir.

Tablo 4.6. Peerapormpisal ve ark. (2007)larına göre Çambaşı Göletinde baskın cinsler ve değerleri

Cins
Amphora Anabaena Ankistrodesmus Aulacoseira Ceratium Closterium Cocconeis Coelastrum Cosmarium Cyclotella Cymbella Dictyosphaerium Dinobryon Euastrum Euglena Eunotia Fragilaria

Değer
6 8 7 6 4 6 6 7 2 2 5 7 1 3 10 2 5

Cins
Gomphonema Melosiera Micrasterias Microcystis Monoraphidium Navicula Nitzschia Oscillatoria Pediastrum Peridinium Phacus Phormidium Pinnularia Scenedesmus Staurastrum Surirella Synedra

Değer
6 5 2 8 7 5 9 9 7 6 8 9 5 8 3 6 6

4.7. Fitoplanktonun Kümeleme Analizine Göre (Cluster Analizi) Gruplandırılması
Çambaşı Göletinin yüzey ve 5 m derinlikteki fitoplanktonu oluşturan algler Bray-Curtis benzerlik indeksi kullanılarak gruplandırılmıştır (Şekil 3.12). Tüm istasyonlar arasında yapılan bu analizde %51lik seviyede iki farklı grup oluşmuştur. Birinci grup %55lik benzerlik seviyesinde 2 farklı gruba ayrılmıştır. Bu grup ilkbahar aylarını temsil etmektedir. Burada Mayıs 5 m istasyonu diğerlerinden ayrılarak ayrı bir kol oluturmuştur. Hannae arcus türünün dominant olduğu bu istasyonda Cymbella sp. ve Cyclotella meneghiniana türleri de artış göstermeye başlamıştır. Gruplardan ayrılan bir diğer istasyon da Ağustos ayında ikinci istasyondur. Tür sayısının az olduğu ve tek tür baskınlığının görüldüğü bu istasyonda da %62lik benzerlik değeri görülmektedir. % 64lük benzerlik seviyesinde iki kola ayrılan ikinci gruptan ilk kolda %74lük benzerlik

İlgili Kaynaklarsingle.php