Çambaşı Göleti (Kabadüz, Ordu) fitoplanktonu ve trofik yapısının incelenmesi63
oranıyla iki farklı kola ayrılır. Bunlar Temmuz ayı birinci istasyon ve benzerlik oranı daha yüksek olan Temmuz ayı ikinci istasyon ile Haziran ayı birinci istasyonu temsil eder. Benzerlik oranı en yüksek olan %93lük benzerlik oranıyla 2009 Kasım ayı ikinci istasyon ve 5 m istasyonu birbirine en benzer iki istasyon olarak dikkat çeker. Konum itibariyle dikey konumda aynı kordinatlarda yer alan iki istasyonun Kasım ayında tür sayının yavaş yavaş azalması ve Cyanobacterianın artışlarının durması ve Bacillariophyta grubunun hkim olması gözlemlenmiştir.
4.7.1. Yüzey Fitoplanktonun Kümeleme Analizi
1. İstasyon
Bu istasyonda % 41.50lik benzerlik sevitesinde 2 grup ayırt edilmektedir. Birinci olan grup ilkbahar mevsimine ait örnekleri içermekte olup Hannae arcus ve Hannaea arcus var. amphioxys türlerinin dominantlığını karakterize etmektedir. İkinci grup %64.28lik benzerlik seviyesinde sonbahar ve kış aylarını kapsamaktadır. 2009 Ağustos ayında Synedra nana baskınlığı görülmüştür. Üçüncü grupta Eylül ve Ekim 2009daki benzerlik seviyesinin oluşmasında etken bu iki ayda Ağustos ayında aşırı çoğalma yapan Synedra nananın artış göstermeye devam etmesidir. Bu istasyonda en yüksek benzerlik Mart 2010 ve Nisan 2009da görülmüştür. %84.05lik benzerlik oranıyla Hannae arcus dominant türdür (Şekil 4.14).
2. İstasyon
Bu istasyonda %27lik benzerlik seviyesinde iki grup ayırt edilebilmektedir. Birinici grup %52 seviyesinde tekrar iki kola ayrılmıştır. Birinci grupta ilkbahar ayları yer almaktadır ve en yüksek benzerlik seviyesi olan %86lık benzerlik seviyesiyle bu aylarda Hannaea arcus türünün dominantlığını göstermektedir. İkinci grup %58lik benzerlik seviyesinde iki kola ayrılmıştır. Temmuz ayında Synedra nana türünün yavaş yavaş artmaya başlamasıyla beraber Temmuz istasyonu bu gruptan ayırmıştır. %61lik benzerlik seviyesinde tekrar iki gruba ayrılmıştır. Burada yaz ayları sonuna doğru artışa gecen Synedra nana türü her istasyonda kendini belli ederek farklı bi kola ayrılmıştır. %80lik seviyede iki kola ayrılan Ekim 2009 ve Haziran 2009da Peridinium willei türü bu benzerlikte etkili olmuştur.73. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


73. SAYFA ICERIGI

63
oranıyla iki farklı kola ayrılır. Bunlar Temmuz ayı birinci istasyon ve benzerlik oranı daha yüksek olan Temmuz ayı ikinci istasyon ile Haziran ayı birinci istasyonu temsil eder. Benzerlik oranı en yüksek olan %93lük benzerlik oranıyla 2009 Kasım ayı ikinci istasyon ve 5 m istasyonu birbirine en benzer iki istasyon olarak dikkat çeker. Konum itibariyle dikey konumda aynı kordinatlarda yer alan iki istasyonun Kasım ayında tür sayının yavaş yavaş azalması ve Cyanobacterianın artışlarının durması ve Bacillariophyta grubunun hkim olması gözlemlenmiştir.
4.7.1. Yüzey Fitoplanktonun Kümeleme Analizi
1. İstasyon
Bu istasyonda % 41.50lik benzerlik sevitesinde 2 grup ayırt edilmektedir. Birinci olan grup ilkbahar mevsimine ait örnekleri içermekte olup Hannae arcus ve Hannaea arcus var. amphioxys türlerinin dominantlığını karakterize etmektedir. İkinci grup %64.28lik benzerlik seviyesinde sonbahar ve kış aylarını kapsamaktadır. 2009 Ağustos ayında Synedra nana baskınlığı görülmüştür. Üçüncü grupta Eylül ve Ekim 2009daki benzerlik seviyesinin oluşmasında etken bu iki ayda Ağustos ayında aşırı çoğalma yapan Synedra nananın artış göstermeye devam etmesidir. Bu istasyonda en yüksek benzerlik Mart 2010 ve Nisan 2009da görülmüştür. %84.05lik benzerlik oranıyla Hannae arcus dominant türdür (Şekil 4.14).
2. İstasyon
Bu istasyonda %27lik benzerlik seviyesinde iki grup ayırt edilebilmektedir. Birinici grup %52 seviyesinde tekrar iki kola ayrılmıştır. Birinci grupta ilkbahar ayları yer almaktadır ve en yüksek benzerlik seviyesi olan %86lık benzerlik seviyesiyle bu aylarda Hannaea arcus türünün dominantlığını göstermektedir. İkinci grup %58lik benzerlik seviyesinde iki kola ayrılmıştır. Temmuz ayında Synedra nana türünün yavaş yavaş artmaya başlamasıyla beraber Temmuz istasyonu bu gruptan ayırmıştır. %61lik benzerlik seviyesinde tekrar iki gruba ayrılmıştır. Burada yaz ayları sonuna doğru artışa gecen Synedra nana türü her istasyonda kendini belli ederek farklı bi kola ayrılmıştır. %80lik seviyede iki kola ayrılan Ekim 2009 ve Haziran 2009da Peridinium willei türü bu benzerlikte etkili olmuştur.

İlgili Kaynaklarsingle.php