Çambaşı Göleti (Kabadüz, Ordu) fitoplanktonu ve trofik yapısının incelenmesi68
4.8. Shannon-Weaver Çeşitlilik ve Düzenlilik İndeksi
4.8.1. Çambaşı Göleti Fitoplanktonunda Shannon-Weaver Çeşitlilik ve Düzenlilik İndeksi
Araştırma süresince istasyonlar arasında türce en zengin istasyon Mayıs 2009da elde edilen 1.526 indeks katsayısı (bits) ile 2. İstasyon olmuştur. En düşük indeks değeri ise 2009 Haziran ayında ölçülmüştür (0.327 bits). Düzenlilik değişim indislerine göre en düşük değer 5 m istasyonunda Haziran 2009da 0.222 bits, en yüksek değer ise 0.913 bits Mayıs 2009da 2. istasyonda kaydedilmiştir (Şekil 4.16).
1. İstasyon Düzenlilik indis değişimlerne göre, Ekim 2009da indisin 0a yaklaşması tek bir türün dominant olduğunu göstermektedir. Bu ayda Synedra nana toplam 359 hücre/ml ile fitoplanktonun %77sini oluşturarak dominant olmuştur. Nisan 2009da düzenliliğin 1e yaklaşması tüm türlerin eşit bollukta olduğunu göstermektedir. Shannon tür çeşitliliği değeri, düzenlilik indisine benzer bir mevsimsel değişim göstermiştir.
2. İstasyon Çeşitlilik indis değişimlerine göre en yüksek değer olan Mayıs 2009 2. istasyonda görülmektedir. Düzenlilik indisine göre Mayıs 2009da 2. istasyonda 0.913 bits ile 1e en yakın değer olmasından dolayı, türlerin eşit bollukta olduğunu göstermektedir. 2. istasyonlar arasında yapılan analiz sonucunda bahar aylarında çeşitlilik indisleri yüksek seviyelerde çıktıgından bu aylarda türlerin eşit bollukta olduğu görülmektedir.
3. İstasyon Düzenlilik indis değeri 2. İstasyondakine benzer bir dağılım göstermiş olup örnekleme aylarından ilkbahar aylarında düzenlilik indis değerleri 1e yakın olduğundan burada türlerin eşit bollukta olduğu kaydedilmiştir. Shannon tür çeşitliliği değeri diğer iki istasyonda olduğu gibi düzenlilik indisine benzer bir mevsimsel değişim göstermiştir. Haziran 2009da 3. İstasyonda tespit edilen 0.408 bitslik değer en düşük çeşitlilik indisidir. Bu istasyon için en yüksek çeşitlilik indisi 1.519 bits ile Nisan 2009da kaydedilmiştir.78. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


78. SAYFA ICERIGI

68
4.8. Shannon-Weaver Çeşitlilik ve Düzenlilik İndeksi
4.8.1. Çambaşı Göleti Fitoplanktonunda Shannon-Weaver Çeşitlilik ve Düzenlilik İndeksi
Araştırma süresince istasyonlar arasında türce en zengin istasyon Mayıs 2009da elde edilen 1.526 indeks katsayısı (bits) ile 2. İstasyon olmuştur. En düşük indeks değeri ise 2009 Haziran ayında ölçülmüştür (0.327 bits). Düzenlilik değişim indislerine göre en düşük değer 5 m istasyonunda Haziran 2009da 0.222 bits, en yüksek değer ise 0.913 bits Mayıs 2009da 2. istasyonda kaydedilmiştir (Şekil 4.16).
1. İstasyon Düzenlilik indis değişimlerne göre, Ekim 2009da indisin 0a yaklaşması tek bir türün dominant olduğunu göstermektedir. Bu ayda Synedra nana toplam 359 hücre/ml ile fitoplanktonun %77sini oluşturarak dominant olmuştur. Nisan 2009da düzenliliğin 1e yaklaşması tüm türlerin eşit bollukta olduğunu göstermektedir. Shannon tür çeşitliliği değeri, düzenlilik indisine benzer bir mevsimsel değişim göstermiştir.
2. İstasyon Çeşitlilik indis değişimlerine göre en yüksek değer olan Mayıs 2009 2. istasyonda görülmektedir. Düzenlilik indisine göre Mayıs 2009da 2. istasyonda 0.913 bits ile 1e en yakın değer olmasından dolayı, türlerin eşit bollukta olduğunu göstermektedir. 2. istasyonlar arasında yapılan analiz sonucunda bahar aylarında çeşitlilik indisleri yüksek seviyelerde çıktıgından bu aylarda türlerin eşit bollukta olduğu görülmektedir.
3. İstasyon Düzenlilik indis değeri 2. İstasyondakine benzer bir dağılım göstermiş olup örnekleme aylarından ilkbahar aylarında düzenlilik indis değerleri 1e yakın olduğundan burada türlerin eşit bollukta olduğu kaydedilmiştir. Shannon tür çeşitliliği değeri diğer iki istasyonda olduğu gibi düzenlilik indisine benzer bir mevsimsel değişim göstermiştir. Haziran 2009da 3. İstasyonda tespit edilen 0.408 bitslik değer en düşük çeşitlilik indisidir. Bu istasyon için en yüksek çeşitlilik indisi 1.519 bits ile Nisan 2009da kaydedilmiştir.

İlgili Kaynaklarsingle.php