Çambaşı Göleti (Kabadüz, Ordu) fitoplanktonu ve trofik yapısının incelenmesiV
4.1.2.5. Besin Tuzları. 31 4.2. Biyolojik Özellikler . 32
4.2.1. Fitoplankton Kompozisyonu. 40 4.2.2. Fitoplanktonun Mevsimsel Değişimi. 45 4.2.2.1. Fitoplanktonun Yüzey Sularındaki Mevsimsel Değişimi . 46 4.2.2.2. Fitoplanktonun 5 m Derinlikteki Mevsimsel Değişimi . 53 4.3. Klorofila Miktarı. 55 4.4. Çambaşı Göletinin Trofik Statü İndeksi (TSI) . 57 4.5. Fitoplankton Bileşik Oranı (FBO) . 60 4.6. Dominant Cinslere Göre Çambaşı Göletinin Trofik Seviyesi . 61 4.6.1. Palmerın Kirlilik İndeksine Göre Çambaşı Göletinin Trofik Seviyesi. 61 4.6.2. Dominant Cinslere Göre Çambaşı Göletinin Trofik Seviyesi ve Su Kalitesi . 61 4.7. Fitoplanktonun Kümeleme Analizine Göre (Cluster Analizi) Gruplandırılması. 62 4.7.1. Yüzey Fitoplanktonun Kümeleme Analizi . 63 4.8. Shannon-Weaver Çeşitlilik ve Düzenlilik İndeksi. 68 4.8.1. Çambaşı Göleti Fitoplanktonunda Shannon-Weaver Çeşitlilik ve Düzenlilik İndeksi. 68 5. TARTIŞMA. 72 6. SONUÇ . 91
KAYNAKLAR . 92 ÖZ GEÇMİŞ . 1088. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


8. SAYFA ICERIGI

V
4.1.2.5. Besin Tuzları. 31 4.2. Biyolojik Özellikler . 32
4.2.1. Fitoplankton Kompozisyonu. 40 4.2.2. Fitoplanktonun Mevsimsel Değişimi. 45 4.2.2.1. Fitoplanktonun Yüzey Sularındaki Mevsimsel Değişimi . 46 4.2.2.2. Fitoplanktonun 5 m Derinlikteki Mevsimsel Değişimi . 53 4.3. Klorofila Miktarı. 55 4.4. Çambaşı Göletinin Trofik Statü İndeksi (TSI) . 57 4.5. Fitoplankton Bileşik Oranı (FBO) . 60 4.6. Dominant Cinslere Göre Çambaşı Göletinin Trofik Seviyesi . 61 4.6.1. Palmerın Kirlilik İndeksine Göre Çambaşı Göletinin Trofik Seviyesi. 61 4.6.2. Dominant Cinslere Göre Çambaşı Göletinin Trofik Seviyesi ve Su Kalitesi . 61 4.7. Fitoplanktonun Kümeleme Analizine Göre (Cluster Analizi) Gruplandırılması. 62 4.7.1. Yüzey Fitoplanktonun Kümeleme Analizi . 63 4.8. Shannon-Weaver Çeşitlilik ve Düzenlilik İndeksi. 68 4.8.1. Çambaşı Göleti Fitoplanktonunda Shannon-Weaver Çeşitlilik ve Düzenlilik İndeksi. 68 5. TARTIŞMA. 72 6. SONUÇ . 91
KAYNAKLAR . 92 ÖZ GEÇMİŞ . 108

İlgili Kaynaklarsingle.php