Çambaşı Göleti (Kabadüz, Ordu) fitoplanktonu ve trofik yapısının incelenmesi72
5. TARTIŞMA
Kabalak Deresi, yağmur ve kar suları ile beslenen Çambaşı Göleti, su tutma hacmi az ve göletin kapakları açık olduğundan gölet içindeki su devamlı sirkülasyon halindedir. Genel olarak koyu maviden kahverengine yakın tonlarda değişim gösteren bir su gövdesine sahiptir. Gölün sığ olan bentik bölgelerinde su bitkileri yok denecek kadar azdır. Su bitkileri göl ekosisteminde oldukça önemlidir. Bunlar su kalitesinin belirlenmesinde ve balık komüniteleri için önemli bir rol oynarlar. Su içi bitkilerin sığ göllerin trofik yapısı, dinamikleri ve su berraklığı üzerinde önemli etkileri olduğu bildirilmiştir (Scheffer ve ark., 1993). Gölde besin tuzu yüklemesi arttıkça, bitki biyokütleleri de artarak besin tuzları bitki ve epifitlerde sabitlenir ve yaz aylarında fitoplanktona daha az besin tuzu kalır. Ayrıca, suiçi bitki miktarında artış olması, dip çamurunun (sedimanın) dibe daha hızlı çökmesiyle askıdaki katı maddenin azalmasına ve sedimandan suya daha fazla besin tuzu salınmasına engel olabilir. Bunlar suiçi bitkilerin tampon görevlerindendir (Carpenter ve Lodge, 1986). Hidrofitler olmadığından, literatürlerde de belirtildiği gibi gölet suyu genel olarak bulanık bir yapı kazanmıştır. Çambaşı Göleti suyunun tadı normal içme suyu özelliğinde olup, kokusuzdur. Ancak dipten alınan örneklerde sonbahar mevsiminde az da olsa kokuya rastlanmıştır. Göleti yüzeysel besleyen tek kaynağı Kabalak Deresidir. Ancak, bölgenin iklimsel özelliği nedeniyle her mevsim yağış alması ve fazla suyun açık olan kapaklar vasıtasıyla akıp gitmesi nedeniyle açık göl özelliği göstermektedir. Çambaşı Göletinin bazı fiziko-kimyasal özelliklerine ait parametreler Tablo 4.1de gösterilmiştir.
Sıcaklık, suyun viskozitesini ve yoğunluğunu değiştirmesi, su ortamında meydana gelen biyokimyasal reaksiyonların hızını ve gazların eriyebilirliliğini etkilemesi bakımından sucul yaşam için çok önemli bir parametredir. Başta balıklar olmak üzere suda yaşayan canlıların metabolizmalarının sıcaklık ile değişim gösterdiği bilinir. Örneğin sazan, euriterm olduğu halde, ancak belirli sıcaklıklardan sonra beslenmeye (8-10 C) ve üremeye (15 C) başlamaktadır (Nikolsky, 1963). Alabalıklar için en uygun su sıcaklığı 8-16Cdir (Özdemir, 1994). Çambaşı Göletinin su sıcaklığı 8.3-21.00 C arasında değişmiştir. Sazanlar için optimal beslenme sıcaklığının 23 C82. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


82. SAYFA ICERIGI

72
5. TARTIŞMA
Kabalak Deresi, yağmur ve kar suları ile beslenen Çambaşı Göleti, su tutma hacmi az ve göletin kapakları açık olduğundan gölet içindeki su devamlı sirkülasyon halindedir. Genel olarak koyu maviden kahverengine yakın tonlarda değişim gösteren bir su gövdesine sahiptir. Gölün sığ olan bentik bölgelerinde su bitkileri yok denecek kadar azdır. Su bitkileri göl ekosisteminde oldukça önemlidir. Bunlar su kalitesinin belirlenmesinde ve balık komüniteleri için önemli bir rol oynarlar. Su içi bitkilerin sığ göllerin trofik yapısı, dinamikleri ve su berraklığı üzerinde önemli etkileri olduğu bildirilmiştir (Scheffer ve ark., 1993). Gölde besin tuzu yüklemesi arttıkça, bitki biyokütleleri de artarak besin tuzları bitki ve epifitlerde sabitlenir ve yaz aylarında fitoplanktona daha az besin tuzu kalır. Ayrıca, suiçi bitki miktarında artış olması, dip çamurunun (sedimanın) dibe daha hızlı çökmesiyle askıdaki katı maddenin azalmasına ve sedimandan suya daha fazla besin tuzu salınmasına engel olabilir. Bunlar suiçi bitkilerin tampon görevlerindendir (Carpenter ve Lodge, 1986). Hidrofitler olmadığından, literatürlerde de belirtildiği gibi gölet suyu genel olarak bulanık bir yapı kazanmıştır. Çambaşı Göleti suyunun tadı normal içme suyu özelliğinde olup, kokusuzdur. Ancak dipten alınan örneklerde sonbahar mevsiminde az da olsa kokuya rastlanmıştır. Göleti yüzeysel besleyen tek kaynağı Kabalak Deresidir. Ancak, bölgenin iklimsel özelliği nedeniyle her mevsim yağış alması ve fazla suyun açık olan kapaklar vasıtasıyla akıp gitmesi nedeniyle açık göl özelliği göstermektedir. Çambaşı Göletinin bazı fiziko-kimyasal özelliklerine ait parametreler Tablo 4.1de gösterilmiştir.
Sıcaklık, suyun viskozitesini ve yoğunluğunu değiştirmesi, su ortamında meydana gelen biyokimyasal reaksiyonların hızını ve gazların eriyebilirliliğini etkilemesi bakımından sucul yaşam için çok önemli bir parametredir. Başta balıklar olmak üzere suda yaşayan canlıların metabolizmalarının sıcaklık ile değişim gösterdiği bilinir. Örneğin sazan, euriterm olduğu halde, ancak belirli sıcaklıklardan sonra beslenmeye (8-10 C) ve üremeye (15 C) başlamaktadır (Nikolsky, 1963). Alabalıklar için en uygun su sıcaklığı 8-16Cdir (Özdemir, 1994). Çambaşı Göletinin su sıcaklığı 8.3-21.00 C arasında değişmiştir. Sazanlar için optimal beslenme sıcaklığının 23 C

İlgili Kaynaklarsingle.php