Çambaşı Göleti (Kabadüz, Ordu) fitoplanktonu ve trofik yapısının incelenmesi73
olduğu (Alpbaz, 1984), salmonid balıklarının buz tutan sular altında ve sıcaklığın 25Cye ulaştığı sularda yaşayabildiği (Akyurt, 1993) dikkate alındığında Çambaşı Göletinin balık yetiştiriciliği için uygun olduğu görülmektedir. Gölet sıcaklığı, Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğine (SKKY) göre II. su kalite sınıfına girmektedir.
Suyun asitlik özelliğinin bir göstergesi olan pH, canlı yaşamını etkileyen önemli faktörlerdendir. Herhangi bir şekilde kirletilmemiş olan göl sularında pH değeri 69 arasında değişir. Birçok balık türü pH 6.5-8.5 aralığında olan sularda iyi bir gelişim gösterirken (Arrignon, 1976, Dauba, 1981), pHı 10,8den yüksek ve 5,0dan düşük sular sazangiller (özellikle sazan) için öldürücü etki yaratmaktadır (Svobod ve ark., 1993). Genellikle alkali sular alabalık üretimi için daha uygundur. Alabalıklar pHsı 4.5-10 arasında olan sularda yaşayabilirlerse de en iyisi 7.5-8.0 pH içeren sulardır (Özdemir, 1994). Araştırma alanında örnekleme yapılan ayların ortalama pH değeri 6.75 olup asidik özellik göstermektedir. Kış aylarında sıcaklığın az olması nedeniyle fitoplankton miktarı azalır, CO2 birikimi de artacağı için su asidik bir yapı kazanır. Bu durum pHnın azalmasına neden olur. Ölçülen bu değer balık gelişimi için uygundur. SKYYye göre su kalite sınıfı I-III arasında değişmiştir. Göl suyunun pHsı içme suyu standartları (EC, 1998; WHO, 1999; TS 266, 2005) ile karşılaştırıldığında uygun aralıklar arasında yer aldığı görülmektedir. pH; TS 266 için 6.59.2, WHO için 6.58.5 ve EC için 6.59.5dir (Tablo 4.1).
Sucul canlılar için yaşamsal önemi olan çözünmüş oksijen, sıcaklığın yanında bitkilerin fotosentez hızına ve göllerin trofik düzeyine bağlı olarak farklılık gösterir. Suyun oksijen tutma kapasitesi sıcaklık, basınç ve su içinde erimiş halde bulunan tuzlardan etkilenmektedir. Balık yetiştirilen suların oksijenle doymuş olması arzulanır. Bremond ve Vuichard (1973) sazangillerin yaşamını sürdürebilmesi için gereken en düşük çözünmüş oksijen miktarının 5.0 mg/l olması gerektiğini belirtmiştir. Alabalıklar için suyun oksijeninin en az 7 mg/l olması gerekir (Özdemir, 1994). Araştırma alanında en düşük çözünmüş oksijen değeri 5.6 mg/l, ortalama 7.66 mg/ldir. Araştırma alanında çözünmüş oksijen değerleri çok yüksek olmaması ve fotosentetik aktivitenin fazlalığına bağlanabilir. Bu veriler gölün çözünmüş oksijen içeriğinin balık yaşamı için uygun değerlerde olduğunu göstermektedir.
Doğal sularda en yaygın olarak bulunan azotlu bileşikler nitrit, nitrat, amonyak ve organik azottur. Bu bileşikler ölçülerek, suyun kalitesi hakkında karar verilebilmektedir. Bu azotlu maddelerin kaynağı yağmur suyu ile taşınan atmosferik83. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


83. SAYFA ICERIGI

73
olduğu (Alpbaz, 1984), salmonid balıklarının buz tutan sular altında ve sıcaklığın 25Cye ulaştığı sularda yaşayabildiği (Akyurt, 1993) dikkate alındığında Çambaşı Göletinin balık yetiştiriciliği için uygun olduğu görülmektedir. Gölet sıcaklığı, Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğine (SKKY) göre II. su kalite sınıfına girmektedir.
Suyun asitlik özelliğinin bir göstergesi olan pH, canlı yaşamını etkileyen önemli faktörlerdendir. Herhangi bir şekilde kirletilmemiş olan göl sularında pH değeri 69 arasında değişir. Birçok balık türü pH 6.5-8.5 aralığında olan sularda iyi bir gelişim gösterirken (Arrignon, 1976, Dauba, 1981), pHı 10,8den yüksek ve 5,0dan düşük sular sazangiller (özellikle sazan) için öldürücü etki yaratmaktadır (Svobod ve ark., 1993). Genellikle alkali sular alabalık üretimi için daha uygundur. Alabalıklar pHsı 4.5-10 arasında olan sularda yaşayabilirlerse de en iyisi 7.5-8.0 pH içeren sulardır (Özdemir, 1994). Araştırma alanında örnekleme yapılan ayların ortalama pH değeri 6.75 olup asidik özellik göstermektedir. Kış aylarında sıcaklığın az olması nedeniyle fitoplankton miktarı azalır, CO2 birikimi de artacağı için su asidik bir yapı kazanır. Bu durum pHnın azalmasına neden olur. Ölçülen bu değer balık gelişimi için uygundur. SKYYye göre su kalite sınıfı I-III arasında değişmiştir. Göl suyunun pHsı içme suyu standartları (EC, 1998; WHO, 1999; TS 266, 2005) ile karşılaştırıldığında uygun aralıklar arasında yer aldığı görülmektedir. pH; TS 266 için 6.59.2, WHO için 6.58.5 ve EC için 6.59.5dir (Tablo 4.1).
Sucul canlılar için yaşamsal önemi olan çözünmüş oksijen, sıcaklığın yanında bitkilerin fotosentez hızına ve göllerin trofik düzeyine bağlı olarak farklılık gösterir. Suyun oksijen tutma kapasitesi sıcaklık, basınç ve su içinde erimiş halde bulunan tuzlardan etkilenmektedir. Balık yetiştirilen suların oksijenle doymuş olması arzulanır. Bremond ve Vuichard (1973) sazangillerin yaşamını sürdürebilmesi için gereken en düşük çözünmüş oksijen miktarının 5.0 mg/l olması gerektiğini belirtmiştir. Alabalıklar için suyun oksijeninin en az 7 mg/l olması gerekir (Özdemir, 1994). Araştırma alanında en düşük çözünmüş oksijen değeri 5.6 mg/l, ortalama 7.66 mg/ldir. Araştırma alanında çözünmüş oksijen değerleri çok yüksek olmaması ve fotosentetik aktivitenin fazlalığına bağlanabilir. Bu veriler gölün çözünmüş oksijen içeriğinin balık yaşamı için uygun değerlerde olduğunu göstermektedir.
Doğal sularda en yaygın olarak bulunan azotlu bileşikler nitrit, nitrat, amonyak ve organik azottur. Bu bileşikler ölçülerek, suyun kalitesi hakkında karar verilebilmektedir. Bu azotlu maddelerin kaynağı yağmur suyu ile taşınan atmosferik

İlgili Kaynaklarsingle.php