Çambaşı Göleti (Kabadüz, Ordu) fitoplanktonu ve trofik yapısının incelenmesi75
canlılardan kaynaklı kalmış ve oldukça düşük seviyede seyretmiştir. Nitrit de iz miktarda bulunmuştur. Ortamda oksijenin bol olması ile birlikte nitrit nitrata kolaylıkla okside olmuştur (Tepe ve ark., 2003).
Nitrat, oksijence zengin sularda azotun çok yaygın görülen mineral şekli olup, algal büyümeyi sınırlayabilen veya arttırabilen önemli bir faktördür. Yüzey sularında NO3 miktarı düşük olup genellikle 1 mg/lden azdır, bazen 5 mg/lye çıkabilmektedir (Anonim, 1981). Oligotrofik sularda azot miktarı düşük, ötrofik sularda ise oldukça yüksektir. Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğine göre suda nitrat 5 mg/l ise I.sınıf yüksek kaliteli su, 10 mg/l ise II. sınıf az kirlenmiş su, 20 mg/l ise III.sınıf kirli su ve >20 mg/l ise IV.sınıf çok kirlenmiş su sınıfında yer almaktadır.Yapılan analizler sonucu Çambaşı Göletinde ortalama NO3–N 0,944 mg/l olup, SKKYye göre göl suyu kalitesi I. sınıftır. Temiz sularda nitrat çok az miktarda bulunur. Su kalite standartlarında TS 266, WHO ve EC için 50 mg/l, EPA için 45 mg/l NO3- tavsiye edilir. Çevresel şartların etkisi altında, özellikle sel zamanı ve organik kirlenme nitratı önemli ölçüde arttırabilmektedir (Tanyolaç, 2009). NO3 alg ve yeşil bitkilerin gelişimini teşvik etmesi, dolayısıyla sazangiller gibi balıklara besin ve üreme ortamı oluşturması bakımından önemlidir. NO3ün toksisitesi düşük olmakla birlikte, sudaki konsantrasyon miktarının 80 mg/lnin üzerine çıkması halinde sazanlar için toksik etki yaratmaktadır (Svobod ve ark., 1993). Çambaşı Göletine balıklandırma amacıyla 2000 ve 2001 yıllarında 5000er adet halinde Ordu Tarım İl Müdürlüğünce bırakılan ve halen mevcut olan Aynalı Sazan (Cyprinus carpio carpio) için ekolojik şartlar uygundur. Nitrat değerleri bakımından oligotrofik özellikteki Çambaşı Göleti NO3 miktarı içme suyu kalite standartlarında tavsiye edilen değerlerin içerisinde yer almaktadır.
Fosfat, doğal suların verimliliğini etkileyen besleyici minerallerin en önemlisidir. Göllerde ve akarsularda çözünmüş inorganik fosfat, çözünmüş organik fosfat ve organik partiküler fosfat şeklinde bulunur. Çözünmüş inorganik fosfat fotoototrof üreticiler tarafından alınır, organik olarak bağlanır ve besin zincirine katılır (Schwörbel 1987). Fosfat organik maddelerin bozunması, tarımda kullanılan gübrelerin yıkanarak suya karışması, evsel ve endüstriyel atıksuların su ortamına deşarjı veya sızıntı ile suya karışmaktadır. Fosfor su ortamında meydana gelen ötrofikasyonun en temel elementidir (Harper, 1992). Fosfor kirlenmemiş doğal sularda oldukça küçük miktarlarda bulunur ve göllerin verimliliğini belirler (Tepe ve Boyd, 2003). Fosfor, tatlı su kaynaklarında sınırlandırıcı bir besleyici element olup genellikle sıfır85. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


85. SAYFA ICERIGI

75
canlılardan kaynaklı kalmış ve oldukça düşük seviyede seyretmiştir. Nitrit de iz miktarda bulunmuştur. Ortamda oksijenin bol olması ile birlikte nitrit nitrata kolaylıkla okside olmuştur (Tepe ve ark., 2003).
Nitrat, oksijence zengin sularda azotun çok yaygın görülen mineral şekli olup, algal büyümeyi sınırlayabilen veya arttırabilen önemli bir faktördür. Yüzey sularında NO3 miktarı düşük olup genellikle 1 mg/lden azdır, bazen 5 mg/lye çıkabilmektedir (Anonim, 1981). Oligotrofik sularda azot miktarı düşük, ötrofik sularda ise oldukça yüksektir. Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğine göre suda nitrat 5 mg/l ise I.sınıf yüksek kaliteli su, 10 mg/l ise II. sınıf az kirlenmiş su, 20 mg/l ise III.sınıf kirli su ve >20 mg/l ise IV.sınıf çok kirlenmiş su sınıfında yer almaktadır.Yapılan analizler sonucu Çambaşı Göletinde ortalama NO3–N 0,944 mg/l olup, SKKYye göre göl suyu kalitesi I. sınıftır. Temiz sularda nitrat çok az miktarda bulunur. Su kalite standartlarında TS 266, WHO ve EC için 50 mg/l, EPA için 45 mg/l NO3- tavsiye edilir. Çevresel şartların etkisi altında, özellikle sel zamanı ve organik kirlenme nitratı önemli ölçüde arttırabilmektedir (Tanyolaç, 2009). NO3 alg ve yeşil bitkilerin gelişimini teşvik etmesi, dolayısıyla sazangiller gibi balıklara besin ve üreme ortamı oluşturması bakımından önemlidir. NO3ün toksisitesi düşük olmakla birlikte, sudaki konsantrasyon miktarının 80 mg/lnin üzerine çıkması halinde sazanlar için toksik etki yaratmaktadır (Svobod ve ark., 1993). Çambaşı Göletine balıklandırma amacıyla 2000 ve 2001 yıllarında 5000er adet halinde Ordu Tarım İl Müdürlüğünce bırakılan ve halen mevcut olan Aynalı Sazan (Cyprinus carpio carpio) için ekolojik şartlar uygundur. Nitrat değerleri bakımından oligotrofik özellikteki Çambaşı Göleti NO3 miktarı içme suyu kalite standartlarında tavsiye edilen değerlerin içerisinde yer almaktadır.
Fosfat, doğal suların verimliliğini etkileyen besleyici minerallerin en önemlisidir. Göllerde ve akarsularda çözünmüş inorganik fosfat, çözünmüş organik fosfat ve organik partiküler fosfat şeklinde bulunur. Çözünmüş inorganik fosfat fotoototrof üreticiler tarafından alınır, organik olarak bağlanır ve besin zincirine katılır (Schwörbel 1987). Fosfat organik maddelerin bozunması, tarımda kullanılan gübrelerin yıkanarak suya karışması, evsel ve endüstriyel atıksuların su ortamına deşarjı veya sızıntı ile suya karışmaktadır. Fosfor su ortamında meydana gelen ötrofikasyonun en temel elementidir (Harper, 1992). Fosfor kirlenmemiş doğal sularda oldukça küçük miktarlarda bulunur ve göllerin verimliliğini belirler (Tepe ve Boyd, 2003). Fosfor, tatlı su kaynaklarında sınırlandırıcı bir besleyici element olup genellikle sıfır

İlgili Kaynaklarsingle.php