Çambaşı Göleti (Kabadüz, Ordu) fitoplanktonu ve trofik yapısının incelenmesi76
konsantrasyonunda seyreder (Tepe ve Boyd, 2003). Özellikle fotosentez yapan ototrof ve heterotrof organizmaların büyümelerinde sınırlayıcı etki gösterir. Doğal sularda toplam fosfor yoğunluğu; havzanın morfometresine, bölgenin jeolojik yapısının kimyasal içeriğine, suya karışan organik madde ve evsel atık (deterjan) olup olmadığına ve sudaki organik metabolizmaya bağlıdır. Çoğu göllerde ortalama toplam fosfor içeriğinin 1030 g/l arasında değiştiği bildirilmiştir (Tanyolaç, 2009). Fosfor özellikle yaz aylarında aşırı, kış aylarında ise az kullanılmaktadır. Nisbet ve Verneaux (1970) fosfor içeriğinin 0,15-0,30 mg/l olan sularda prodüktivitenin yüksek olduğunu ancak bu değerin 0,30 mg/lyi aşması halinde suyun kirlenmiş sayılacağını belirtmektedir. Fosfat içeriğinin 0,50 mg/lyi aşması halinde ise aşırı kirlenme ve ötrofikasyon söz konusudur. Thoman ve Mueller (1987)e göre toplam fosfor 10 g/lden küçük ise göl oligotrofik, 1020 g/l ise mezotrofik, 20 g/lden büyük ise ötrofiktir. Çambaşı Göletinde ortalama toplam fosfor 0,397 mg/l (397 g/l)dir. Bu değere göre ötrofik özellik gösteren Çambaşı Göleti, SKKYye göre su kalitesi III. sınıftır. Kayaç yapısına bakıldığında andezit ve andezitik tüf ile granitden oluşmaktadır ve bunların yapısında Ca ve Mg bulunduğundan fosfor acısından bir etkileri olmamıştır. Buradaki fosfor değerlerinin yüksek olması göletin etrafında bulunan ve hızla sayısı artmaya başlayan evlerin tüm atıkları, göletin çevresine 15-20 m uzaklıkta olan patates tarlaları ve hayvancılıkla uğrasan yerli halkın otların hızlı büyümesi amacıyla bilinçsizce doğal ve suni gübrelerle gübrelenmesinden kaynaklanmaktadır. Fosfor bu kadar yüksek olması fitoplanktona etki etmemiştir. Bununda sebebi ışık alma süresi ve suyun sıcaklığı fosforun kullanımı açısından sınırlayıcı olmuştur.
Suyun doğal anyonlarından olan sülfat, biyolojik verimin artması için doğal sularda bulunmalıdır. Sülfatın ortamda yeterince bulunmaması fitoplankton gelişimini engeller ve bitkilerin büyümesini yavaşlatır. Doğal göllerin sülfat değerleri 3-30 mg/l arasındadır (Atıcı ve Obalı, 1999). Sucul ortamlarda çeşitli endüstri atıkları, tarımsal faaliyetler ve evsel atıkların neden olduğu sülfat artışı kirliliğin bir göstergesidir. Sülfat içeriğinin 250 mg/lden fazla olması ciddi derecede kirlenmeye işaret etmektedir (Nisbet ve Verneaux, 1970). Çambaşı Göletinde ortalama 0,001 mg/l SO4= ölçülmüştür ve SKKYye göre su kalitesi I. sınıftır. SO4= değeri içme suyu kalite standartlarında tavsiye edilen değerlerin oldukça altındadır.
Elektriksel iletkenlik (EC), sudaki toplam çözünmüş madde miktarının bir göstergesidir. İletkenlik jeolojik yapıya ve yağış miktarına bağlı olarak değişim gösterir,86. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


86. SAYFA ICERIGI

76
konsantrasyonunda seyreder (Tepe ve Boyd, 2003). Özellikle fotosentez yapan ototrof ve heterotrof organizmaların büyümelerinde sınırlayıcı etki gösterir. Doğal sularda toplam fosfor yoğunluğu; havzanın morfometresine, bölgenin jeolojik yapısının kimyasal içeriğine, suya karışan organik madde ve evsel atık (deterjan) olup olmadığına ve sudaki organik metabolizmaya bağlıdır. Çoğu göllerde ortalama toplam fosfor içeriğinin 1030 g/l arasında değiştiği bildirilmiştir (Tanyolaç, 2009). Fosfor özellikle yaz aylarında aşırı, kış aylarında ise az kullanılmaktadır. Nisbet ve Verneaux (1970) fosfor içeriğinin 0,15-0,30 mg/l olan sularda prodüktivitenin yüksek olduğunu ancak bu değerin 0,30 mg/lyi aşması halinde suyun kirlenmiş sayılacağını belirtmektedir. Fosfat içeriğinin 0,50 mg/lyi aşması halinde ise aşırı kirlenme ve ötrofikasyon söz konusudur. Thoman ve Mueller (1987)e göre toplam fosfor 10 g/lden küçük ise göl oligotrofik, 1020 g/l ise mezotrofik, 20 g/lden büyük ise ötrofiktir. Çambaşı Göletinde ortalama toplam fosfor 0,397 mg/l (397 g/l)dir. Bu değere göre ötrofik özellik gösteren Çambaşı Göleti, SKKYye göre su kalitesi III. sınıftır. Kayaç yapısına bakıldığında andezit ve andezitik tüf ile granitden oluşmaktadır ve bunların yapısında Ca ve Mg bulunduğundan fosfor acısından bir etkileri olmamıştır. Buradaki fosfor değerlerinin yüksek olması göletin etrafında bulunan ve hızla sayısı artmaya başlayan evlerin tüm atıkları, göletin çevresine 15-20 m uzaklıkta olan patates tarlaları ve hayvancılıkla uğrasan yerli halkın otların hızlı büyümesi amacıyla bilinçsizce doğal ve suni gübrelerle gübrelenmesinden kaynaklanmaktadır. Fosfor bu kadar yüksek olması fitoplanktona etki etmemiştir. Bununda sebebi ışık alma süresi ve suyun sıcaklığı fosforun kullanımı açısından sınırlayıcı olmuştur.
Suyun doğal anyonlarından olan sülfat, biyolojik verimin artması için doğal sularda bulunmalıdır. Sülfatın ortamda yeterince bulunmaması fitoplankton gelişimini engeller ve bitkilerin büyümesini yavaşlatır. Doğal göllerin sülfat değerleri 3-30 mg/l arasındadır (Atıcı ve Obalı, 1999). Sucul ortamlarda çeşitli endüstri atıkları, tarımsal faaliyetler ve evsel atıkların neden olduğu sülfat artışı kirliliğin bir göstergesidir. Sülfat içeriğinin 250 mg/lden fazla olması ciddi derecede kirlenmeye işaret etmektedir (Nisbet ve Verneaux, 1970). Çambaşı Göletinde ortalama 0,001 mg/l SO4= ölçülmüştür ve SKKYye göre su kalitesi I. sınıftır. SO4= değeri içme suyu kalite standartlarında tavsiye edilen değerlerin oldukça altındadır.
Elektriksel iletkenlik (EC), sudaki toplam çözünmüş madde miktarının bir göstergesidir. İletkenlik jeolojik yapıya ve yağış miktarına bağlı olarak değişim gösterir,

İlgili Kaynaklarsingle.php