Çambaşı Göleti (Kabadüz, Ordu) fitoplanktonu ve trofik yapısının incelenmesi77
buna karşın sudaki besin tuzlarından etkilenmez (Temponeras ve ark. 2000). Suda çözünmüş tuzlar, organizmalarda osmotik basıncın değişmesine neden olur. Birçok sucul organizma osmotik basınç değişimine karşı dayanıksızdır (Kırankaya ve Ekmekçi, 2005). Balıkçılık açısından uygun olan suların EC değerleri genellikle 150-170 S/cm arasında değişir (Bremond ve Vuichard, 1973). Araştırma alanında EC mevsimsel olarak 30.4-36.3 S/cm olarak kaydedilmiştir. Karlı dönemde göle ulaşılamamıştır. Kar sularının genellikle elektrik iletkenliği değerlerini düşürdüğü ifade edilmektedir (Savaş ve Cengiz, 1994). EC değeri, su ürünleri standartları ve yüzeysel su kaynaklarının kirlenmeye karşı korunması hakkındaki protokolde belirtilen (Uslu ve Türkman, 1987) değerlerin (150500 S/cm) altında yer almaktadır.
Toplam çözünmüş katılar (TDS) doğal kaynaklardan, evsel ve endüstriyel atık sulardan ve tarımsal alanlardan kaynaklanır. Toplam çözünmüş katı madde miktarına katkıda bulunan başlıca iyonlar karbonat, bikarbonat, klorür, sülfat, nitrat, sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum vb.dir. Ayrıca silt, kil, organik yapıdaki küçük partiküller, inorganik maddeler, çözünebilen organik bileşikler, plankton ve diğer mikroskobik organizmalar TDSyi oluştururlar. TDS miktarı içme sularının tat, sertlik, korozyon gibi özelliklerini etkiler. Çambaşı Göletinde ölçülen ortalama TDS değeri 16.52 ppmdir. SKKYye göre I. sınıf su kalitesine uygundur. TS 266 da belirtilen 500 mg/llik değerin de oldukça altındadır.
Suda bulunan askıda katı madde (AKM) miktarına etki eden faktörler fitoplankton yoğunluğu ve göle ulaşan sel sularıdır. AKM miktarının aşırı artması balıklarda solungaç gibi hassas dokuların zarar görmesine, yavru ve yumurta ölümlerine yol açmaktadır (Alabaster ve Lloyd, 1980). AKM alıcı su ortamlarına evsel ve endüstriyel atıksularla da taşınır. Bunun sonucunda suyun bulanıklığı artar, ışık geçirgenliği azalır, fotosentez olayı olumsuz yönde etkilenir. Sedimantasyon sonucu tabanda yaşayan bentik canlıların substratumları olumsuz etkilenir. AKM değerinin, 25 80 mg/l arası normal olduğu, 80 mg/lnin üstündeki değerlerin sudaki canlılar açısından sakıncalı olabileceği belirtilmektedir. Çambaşı Göletinde AKM miktarı ortalama 3.28 mg/ldir. En fazla sonbaharda (5.06 mg/l) kaydedilmiştir. Elde edilen bu değerlerin SKKYde belirtilen ötrofikasyon kontrolü sınır değerlerinin (5-15 mg/l) altında olduğu görülmektedir. Alabalık yetiştiriciliği için de uygundur (<25). Göl açık arazide bulunduğundan, göle evsel ve dere suyundan başka girdi olmadığından AKM miktarı çok az çıkmıştır.87. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


87. SAYFA ICERIGI

77
buna karşın sudaki besin tuzlarından etkilenmez (Temponeras ve ark. 2000). Suda çözünmüş tuzlar, organizmalarda osmotik basıncın değişmesine neden olur. Birçok sucul organizma osmotik basınç değişimine karşı dayanıksızdır (Kırankaya ve Ekmekçi, 2005). Balıkçılık açısından uygun olan suların EC değerleri genellikle 150-170 S/cm arasında değişir (Bremond ve Vuichard, 1973). Araştırma alanında EC mevsimsel olarak 30.4-36.3 S/cm olarak kaydedilmiştir. Karlı dönemde göle ulaşılamamıştır. Kar sularının genellikle elektrik iletkenliği değerlerini düşürdüğü ifade edilmektedir (Savaş ve Cengiz, 1994). EC değeri, su ürünleri standartları ve yüzeysel su kaynaklarının kirlenmeye karşı korunması hakkındaki protokolde belirtilen (Uslu ve Türkman, 1987) değerlerin (150500 S/cm) altında yer almaktadır.
Toplam çözünmüş katılar (TDS) doğal kaynaklardan, evsel ve endüstriyel atık sulardan ve tarımsal alanlardan kaynaklanır. Toplam çözünmüş katı madde miktarına katkıda bulunan başlıca iyonlar karbonat, bikarbonat, klorür, sülfat, nitrat, sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum vb.dir. Ayrıca silt, kil, organik yapıdaki küçük partiküller, inorganik maddeler, çözünebilen organik bileşikler, plankton ve diğer mikroskobik organizmalar TDSyi oluştururlar. TDS miktarı içme sularının tat, sertlik, korozyon gibi özelliklerini etkiler. Çambaşı Göletinde ölçülen ortalama TDS değeri 16.52 ppmdir. SKKYye göre I. sınıf su kalitesine uygundur. TS 266 da belirtilen 500 mg/llik değerin de oldukça altındadır.
Suda bulunan askıda katı madde (AKM) miktarına etki eden faktörler fitoplankton yoğunluğu ve göle ulaşan sel sularıdır. AKM miktarının aşırı artması balıklarda solungaç gibi hassas dokuların zarar görmesine, yavru ve yumurta ölümlerine yol açmaktadır (Alabaster ve Lloyd, 1980). AKM alıcı su ortamlarına evsel ve endüstriyel atıksularla da taşınır. Bunun sonucunda suyun bulanıklığı artar, ışık geçirgenliği azalır, fotosentez olayı olumsuz yönde etkilenir. Sedimantasyon sonucu tabanda yaşayan bentik canlıların substratumları olumsuz etkilenir. AKM değerinin, 25 80 mg/l arası normal olduğu, 80 mg/lnin üstündeki değerlerin sudaki canlılar açısından sakıncalı olabileceği belirtilmektedir. Çambaşı Göletinde AKM miktarı ortalama 3.28 mg/ldir. En fazla sonbaharda (5.06 mg/l) kaydedilmiştir. Elde edilen bu değerlerin SKKYde belirtilen ötrofikasyon kontrolü sınır değerlerinin (5-15 mg/l) altında olduğu görülmektedir. Alabalık yetiştiriciliği için de uygundur (<25). Göl açık arazide bulunduğundan, göle evsel ve dere suyundan başka girdi olmadığından AKM miktarı çok az çıkmıştır.

İlgili Kaynaklarsingle.php