Çambaşı Göleti (Kabadüz, Ordu) fitoplanktonu ve trofik yapısının incelenmesi78
Kalsiyum (Ca) doğal sularda en bol bulunan elementlerden biridir. Algler ve yüksek bitkiler için önemlidir. Doğal suların Ca içeriği 150 mg/lye kadar ulaşabilirken, 25 mg/l civarında iken prodüktivite maksimuma ulaşır, 12 mg/lnin altında ise prodüktivitenin iki kat azalacağı belirtilmektedir (Nisbet ve Verneaux, 1970; Bremond ve Vuichard, 1973). Genellikle sudaki Ca iyonu kaynağını karbonatlı ve sülfatlı kalsiyum mineralleri teşkil eder. Bu nedenle sularda, çok değişik konsantrasyonlarda Ca bulunabilir. Ca suya sertlik özelliği veren en önemli iyondur (Güler ve Çobanoğlu, 1997). Sularda Ca ve Mg iyonlarına bakarak sertlik tayini yapılır. Bazı araştırıcılara göre; kalsiyum 10 mgden azsa yumuşak su, 20-25 mg ise orta sert su ve 25 mgden fazlaysa sert su olarak tanımlanır (Tanyolaç, 2009). Çambaşı Göletinde ortalama 3.26 mg/l Ca kaydedilmiştir. Bu düşük değer gölün yumuşak su özelliğinde olduğunu göstermektedir. TS 266da Ca sınırı 200 mg/l olarak belirtilmektedir.
Magnezyum iyonu (Mg) suyun sertliğini meydana getiren iyonlardan biridir. Mg klorofilin bileşiminde bulunduğundan klorofilli bitkiler için yaşamsal önem taşır. Alg, mantar ve bakterilerde fosfor metabolizmasını düzenler. Göllerde Mg oranının düşük olması gölün fitoplankton verimliliğini önemli ölçüde etkiler, bunun sonucunda göl oligotrofik özellik kazanır (Egemen, 2006). Doğal sularda Mg 10-50 mg/l arasında değişir. Çambaşı Göletinde ortalama Mg değeri 1.08 mg/ldir. TS 266da Mg sınırı ise 50 mg/ldir.
Çambaşı Göleti suyunun toplam sertlik değeri 7.8815.87 mg/l CaCO3 olarak ölçülmüştür. Fransız sertlik derecesi karşılığı ise 0.7881.587 FSdir. Yapılan sertlik sınıflandırmasına göre (Yaramaz, 1992) Çambaşı Göleti yumuşak su özelliği göstermektedir. Karadeniz Bölgesinde araştırılan göllerde sertlik değerleri; Akgöl (Şehirli, 1998)de 16.527 FS, Simenit Gölü (Ersanlı, 2001)nde 34114 FS, Ladik Gölü (Maraşlıoğlu, ve ark. 2005)nde 12.519.5 FS, Suat Uğurlu Baraj Gölü (Yazıcı ve Gönülol, 1994)nde 15.326.4 FSve Derbent Baraj Gölü (Taş, 2003)nde 3.958.7 FSdir.
Secchi diski derinliği (SD), su gövdesinde şeffaflığı belirlemek için kullanılan basit ve ucuz bir yöntemdir. Gölün trofik yapısının belirlenmesinde kullanılan önemli parametrelerdendir. Suyun berraklığı mevsimlere, suda asılı olan partiküllere, havanın rüzgrlı oluşu, gelen ışığın şiddeti ve gelme açısına, çevre yükseltisine ve su derinliğine bağlı olarak değişmektedir. Fitoplankton yoğunluğu ve göle ulaşan sel suları da bulanıklığı etkilemektedir. SD derinliği 4 mden büyük olan göller oligotrof, 2-4 m ise88. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


88. SAYFA ICERIGI

78
Kalsiyum (Ca) doğal sularda en bol bulunan elementlerden biridir. Algler ve yüksek bitkiler için önemlidir. Doğal suların Ca içeriği 150 mg/lye kadar ulaşabilirken, 25 mg/l civarında iken prodüktivite maksimuma ulaşır, 12 mg/lnin altında ise prodüktivitenin iki kat azalacağı belirtilmektedir (Nisbet ve Verneaux, 1970; Bremond ve Vuichard, 1973). Genellikle sudaki Ca iyonu kaynağını karbonatlı ve sülfatlı kalsiyum mineralleri teşkil eder. Bu nedenle sularda, çok değişik konsantrasyonlarda Ca bulunabilir. Ca suya sertlik özelliği veren en önemli iyondur (Güler ve Çobanoğlu, 1997). Sularda Ca ve Mg iyonlarına bakarak sertlik tayini yapılır. Bazı araştırıcılara göre; kalsiyum 10 mgden azsa yumuşak su, 20-25 mg ise orta sert su ve 25 mgden fazlaysa sert su olarak tanımlanır (Tanyolaç, 2009). Çambaşı Göletinde ortalama 3.26 mg/l Ca kaydedilmiştir. Bu düşük değer gölün yumuşak su özelliğinde olduğunu göstermektedir. TS 266da Ca sınırı 200 mg/l olarak belirtilmektedir.
Magnezyum iyonu (Mg) suyun sertliğini meydana getiren iyonlardan biridir. Mg klorofilin bileşiminde bulunduğundan klorofilli bitkiler için yaşamsal önem taşır. Alg, mantar ve bakterilerde fosfor metabolizmasını düzenler. Göllerde Mg oranının düşük olması gölün fitoplankton verimliliğini önemli ölçüde etkiler, bunun sonucunda göl oligotrofik özellik kazanır (Egemen, 2006). Doğal sularda Mg 10-50 mg/l arasında değişir. Çambaşı Göletinde ortalama Mg değeri 1.08 mg/ldir. TS 266da Mg sınırı ise 50 mg/ldir.
Çambaşı Göleti suyunun toplam sertlik değeri 7.8815.87 mg/l CaCO3 olarak ölçülmüştür. Fransız sertlik derecesi karşılığı ise 0.7881.587 FSdir. Yapılan sertlik sınıflandırmasına göre (Yaramaz, 1992) Çambaşı Göleti yumuşak su özelliği göstermektedir. Karadeniz Bölgesinde araştırılan göllerde sertlik değerleri; Akgöl (Şehirli, 1998)de 16.527 FS, Simenit Gölü (Ersanlı, 2001)nde 34114 FS, Ladik Gölü (Maraşlıoğlu, ve ark. 2005)nde 12.519.5 FS, Suat Uğurlu Baraj Gölü (Yazıcı ve Gönülol, 1994)nde 15.326.4 FSve Derbent Baraj Gölü (Taş, 2003)nde 3.958.7 FSdir.
Secchi diski derinliği (SD), su gövdesinde şeffaflığı belirlemek için kullanılan basit ve ucuz bir yöntemdir. Gölün trofik yapısının belirlenmesinde kullanılan önemli parametrelerdendir. Suyun berraklığı mevsimlere, suda asılı olan partiküllere, havanın rüzgrlı oluşu, gelen ışığın şiddeti ve gelme açısına, çevre yükseltisine ve su derinliğine bağlı olarak değişmektedir. Fitoplankton yoğunluğu ve göle ulaşan sel suları da bulanıklığı etkilemektedir. SD derinliği 4 mden büyük olan göller oligotrof, 2-4 m ise

İlgili Kaynaklarsingle.php