Çambaşı Göleti (Kabadüz, Ordu) fitoplanktonu ve trofik yapısının incelenmesi80
sırasında oksijen üretirken solunum sırasında oksijen tüketirler (Jones-Lee ve Lee, 2005).
Çambaşı Göletinde ölçülen çözünmüş oksijen değerlerinde belirgin mevsimsel farklılıklar ortaya çıkmıştır. En düşük çözünmüş oksijen değeri Temmuz 2009 tarihinde 5.60 mg/l, en yüksek çözünmüş oksijen değeri Mart 2009 tarihinde 7.66 mg/l olmuştur. Yaz aylarında sıcaklığın artmasıyla çözünmüş oksijen değeri azalmış, bahar aylarında ise sıcaklığın azalmasıyla artmıştır. Çünkü oksijenin suda çözünebilirliği sıcaklıkla ters orantılı olarak değişir. Ayrıca göl yüzeyinin dalgalı olması ve nem içeriğinin fazla olması da oksijenin çözünürlüğünü artırmaktadır. Suda tuz yoğunluğu artarken çözünen oksijen miktarı da azalmaktadır (Tanyolaç, 2009). Bir gölün florası suyun pHsından çok etkilenir.
Çambaşı Göletinde pH değerleri 6.61-6.99 arasıda değişmiştir. Bu değerlere göre göl suyu hafif asidik özelliktedir. Herhangi bir şekilde kirletilmemiş olan göl sularında pH değerinin 6-9 arasında değiştiği belirtilmiştir (Tanyolaç, 2009). Karadeniz Bölgesinde araştırılan göllerde ölçülen pH değerleri, göllerimizin genel olarak hafif alkali özellikte olduğunu göstermektedir (Şahin, 1993; Şehirli, 1998; Ersanlı, 2001; Maraşlıoğlu ve ark., 2005;Yazıcı ve Gönülol, 1994; Gönülol ve Çomak, 1990). Çok az alg türü pH 3.5dan düşük olan sularda yaşar. Buralarda flora nicel bakımdan zengin ise de nitel (tür sayısı) bakımından fakirdir. Araştırma alanında asidofilik türlerde desmidlere ve Staurastrum türlerine rastlanmıştır. Nitrojen ve fosfor tipik olarak alg gelişimini sınırlayan besin tuzlarıdır. Fosfor daha çok tatlı sularda sınırlayıcı besin tuzu iken nitrojen de denizlerde sınırlayıcıdır. Tipik olarak fosfor için gelişim sınırlayıcı limit 2-8 g/l, nitrojen için 15-20 g/ldir. Bununla beraber, gelişimi sınırlayan konsantrasyonlar bile eğer algal gelişimin oluşması için yeterli zaman varsa gelişimi destekleyebilir. Bundan başka, çoğu aşırı verimli sularda ne nitrojen ne de fosfor algal gelişimi sınırlayıcıdır (Jones-Lee ve Lee, 2005). Çambaşı Göleti tuz içeriği az olduğu için fosfor ve nitrojen gelişimi sınırlayıcı besin tuzları olmamıştır. Lentik sistemlerde fitoplankton üretimi ve biomasının fosfor gereksinimi ile kontrol edildiğini göstermiştir (Schindler, 1978, Kilham ve Hecky, 1988). Işık, sıcaklık gibi faktörlerin fitoplankton üretiminde önemli olmasına rağmen sadece besin tuzlarının üretimin düzenlenmesinde yeterli olduğu belirtilmiştir (Schindler, 1978). Düşük N:P oranlarına sahip ötrofik göllerde azot fikse eden Cyanobacteria üyeleri aşırı çoğalma yapar; böylece bu göllerdeki besin döngüsü bu organizmaları artırır (Schindler, 1977,1978). Buna ilave90. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


90. SAYFA ICERIGI

80
sırasında oksijen üretirken solunum sırasında oksijen tüketirler (Jones-Lee ve Lee, 2005).
Çambaşı Göletinde ölçülen çözünmüş oksijen değerlerinde belirgin mevsimsel farklılıklar ortaya çıkmıştır. En düşük çözünmüş oksijen değeri Temmuz 2009 tarihinde 5.60 mg/l, en yüksek çözünmüş oksijen değeri Mart 2009 tarihinde 7.66 mg/l olmuştur. Yaz aylarında sıcaklığın artmasıyla çözünmüş oksijen değeri azalmış, bahar aylarında ise sıcaklığın azalmasıyla artmıştır. Çünkü oksijenin suda çözünebilirliği sıcaklıkla ters orantılı olarak değişir. Ayrıca göl yüzeyinin dalgalı olması ve nem içeriğinin fazla olması da oksijenin çözünürlüğünü artırmaktadır. Suda tuz yoğunluğu artarken çözünen oksijen miktarı da azalmaktadır (Tanyolaç, 2009). Bir gölün florası suyun pHsından çok etkilenir.
Çambaşı Göletinde pH değerleri 6.61-6.99 arasıda değişmiştir. Bu değerlere göre göl suyu hafif asidik özelliktedir. Herhangi bir şekilde kirletilmemiş olan göl sularında pH değerinin 6-9 arasında değiştiği belirtilmiştir (Tanyolaç, 2009). Karadeniz Bölgesinde araştırılan göllerde ölçülen pH değerleri, göllerimizin genel olarak hafif alkali özellikte olduğunu göstermektedir (Şahin, 1993; Şehirli, 1998; Ersanlı, 2001; Maraşlıoğlu ve ark., 2005;Yazıcı ve Gönülol, 1994; Gönülol ve Çomak, 1990). Çok az alg türü pH 3.5dan düşük olan sularda yaşar. Buralarda flora nicel bakımdan zengin ise de nitel (tür sayısı) bakımından fakirdir. Araştırma alanında asidofilik türlerde desmidlere ve Staurastrum türlerine rastlanmıştır. Nitrojen ve fosfor tipik olarak alg gelişimini sınırlayan besin tuzlarıdır. Fosfor daha çok tatlı sularda sınırlayıcı besin tuzu iken nitrojen de denizlerde sınırlayıcıdır. Tipik olarak fosfor için gelişim sınırlayıcı limit 2-8 g/l, nitrojen için 15-20 g/ldir. Bununla beraber, gelişimi sınırlayan konsantrasyonlar bile eğer algal gelişimin oluşması için yeterli zaman varsa gelişimi destekleyebilir. Bundan başka, çoğu aşırı verimli sularda ne nitrojen ne de fosfor algal gelişimi sınırlayıcıdır (Jones-Lee ve Lee, 2005). Çambaşı Göleti tuz içeriği az olduğu için fosfor ve nitrojen gelişimi sınırlayıcı besin tuzları olmamıştır. Lentik sistemlerde fitoplankton üretimi ve biomasının fosfor gereksinimi ile kontrol edildiğini göstermiştir (Schindler, 1978, Kilham ve Hecky, 1988). Işık, sıcaklık gibi faktörlerin fitoplankton üretiminde önemli olmasına rağmen sadece besin tuzlarının üretimin düzenlenmesinde yeterli olduğu belirtilmiştir (Schindler, 1978). Düşük N:P oranlarına sahip ötrofik göllerde azot fikse eden Cyanobacteria üyeleri aşırı çoğalma yapar; böylece bu göllerdeki besin döngüsü bu organizmaları artırır (Schindler, 1977,1978). Buna ilave

İlgili Kaynaklarsingle.php