Çambaşı Göleti (Kabadüz, Ordu) fitoplanktonu ve trofik yapısının incelenmesi81
olarak, çoğu maviyeşil alg türlerinin planktonik gelişimlerinin sedimentte daha önceden depolanmış fosfora bağlı olduğu belirtilmiştir (Istvnovics ve ark., 1993). Planktonik populasyonun gelişimi sadece göl suyundaki besin tuzu miktarı ve oranlarına bağlı değil bunun yanısıra çimlenmeyi etkileyen fiziksel faktörler ve sedimanın besin durumuna da bağlıdır (Jacobsen, 1994). Yağış akışın hacmini artırır ve böylece nehirlerle besin ve bağlı parçacıkların göle girişi sağlanır. Bu durum Tanganika gibi büyük göllerde ihmal edilebilir fakat küçük olanlarda önemli bir rol oynar (Serruya ve Pollingher, 1983).
Toplam organizma miktarının genel olarak tüm istasyonlarda yüzey ve 5m derinlikte yağışın fazla olduğu ilkbahar aylarında daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanısıra yağışın en fazla olduğu aylarda Cyanobacteria üyeleri gözle görülür artış göstermiştir. Bu durumun yağışla göldeki besleyici elemetlerin artışı ve sıcaklıkla ilişkili olduğu düşünülmektedir. Yağışın düşük olduğu aylarda toplam organizma miktarı artmıştır. Como Gölünde yapılan çalışmada da kış süresince gözlemlenen düşük algal gelişim, düşük ışık şiddeti ve sıcaklığa bağlanmıştır (Buzzi, 2002). Çambaşı Göletinde yağışın en fazla olduğu Temmuz ve Eylül 2009da tüm istasyonlarda yüzeyde ve 5 m derinlikte Cyanobacteriadan Oscillatoria limosa bu aylarda artış göstermiştir. Bu durumun Cyanobacteria üyelerinin ekstrem şartları tolere edebilme kabiliyetlerinden dolayı olabildiği düşünülmektedir. Cyanobacteria üyelerinin bir başka özelliği de çoğu göllerde buyonsi (yüzdürme) düzenlemesi yapabilmeleridir. Buna bağlı olarak da diğer fitoplanktona göre daha fazla ışık elde etme avantajları olur (Ganf ve Oliver, 1982; Humphries ve Lyne, 1988).
Çambaşı Göletinde Bacillariophyta üyeleri tür sayısı bakımından en zengin grubu oluşturmasına karşın, populasyon yoğunluğu bakımından genel olarak Bacillariophyta, Ochrophyta ve Streptophyta üyelerinin hkim olduğu bir fitoplankton tipi tespit edilmiştir. Bu tip fitoplanktonun oluşmasında özellikle ışık, sıcaklık ve yağış etkili olmuştur. Bacillariophytaya ait toplam organizma miktarı yüzeyde 0-2262 hücre/ml arasında değişmiştir. En yüksek değere Eylül 2009 ayında 3. istasyonda rastlanmıştır. Araştırma alanında Bacillariophyta üyeleri sadece ilkbahar aylarında dominant olmuşlardır. Yaz ayları ve sonbaharda subdominant tür olarak kaydedilmişlerdir. Centrales üyelerinden Cyclotella meneghiniana, Melosira varians ve Aulocoseria granulata istasyonlarda düşük yüzdelerde bulunmuştur. Sadece Eylül ayında subdominant tür olarak kaydedilmiştir. Buna karşın araştırılan göl, gölet ve baraj91. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


91. SAYFA ICERIGI

81
olarak, çoğu maviyeşil alg türlerinin planktonik gelişimlerinin sedimentte daha önceden depolanmış fosfora bağlı olduğu belirtilmiştir (Istvnovics ve ark., 1993). Planktonik populasyonun gelişimi sadece göl suyundaki besin tuzu miktarı ve oranlarına bağlı değil bunun yanısıra çimlenmeyi etkileyen fiziksel faktörler ve sedimanın besin durumuna da bağlıdır (Jacobsen, 1994). Yağış akışın hacmini artırır ve böylece nehirlerle besin ve bağlı parçacıkların göle girişi sağlanır. Bu durum Tanganika gibi büyük göllerde ihmal edilebilir fakat küçük olanlarda önemli bir rol oynar (Serruya ve Pollingher, 1983).
Toplam organizma miktarının genel olarak tüm istasyonlarda yüzey ve 5m derinlikte yağışın fazla olduğu ilkbahar aylarında daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanısıra yağışın en fazla olduğu aylarda Cyanobacteria üyeleri gözle görülür artış göstermiştir. Bu durumun yağışla göldeki besleyici elemetlerin artışı ve sıcaklıkla ilişkili olduğu düşünülmektedir. Yağışın düşük olduğu aylarda toplam organizma miktarı artmıştır. Como Gölünde yapılan çalışmada da kış süresince gözlemlenen düşük algal gelişim, düşük ışık şiddeti ve sıcaklığa bağlanmıştır (Buzzi, 2002). Çambaşı Göletinde yağışın en fazla olduğu Temmuz ve Eylül 2009da tüm istasyonlarda yüzeyde ve 5 m derinlikte Cyanobacteriadan Oscillatoria limosa bu aylarda artış göstermiştir. Bu durumun Cyanobacteria üyelerinin ekstrem şartları tolere edebilme kabiliyetlerinden dolayı olabildiği düşünülmektedir. Cyanobacteria üyelerinin bir başka özelliği de çoğu göllerde buyonsi (yüzdürme) düzenlemesi yapabilmeleridir. Buna bağlı olarak da diğer fitoplanktona göre daha fazla ışık elde etme avantajları olur (Ganf ve Oliver, 1982; Humphries ve Lyne, 1988).
Çambaşı Göletinde Bacillariophyta üyeleri tür sayısı bakımından en zengin grubu oluşturmasına karşın, populasyon yoğunluğu bakımından genel olarak Bacillariophyta, Ochrophyta ve Streptophyta üyelerinin hkim olduğu bir fitoplankton tipi tespit edilmiştir. Bu tip fitoplanktonun oluşmasında özellikle ışık, sıcaklık ve yağış etkili olmuştur. Bacillariophytaya ait toplam organizma miktarı yüzeyde 0-2262 hücre/ml arasında değişmiştir. En yüksek değere Eylül 2009 ayında 3. istasyonda rastlanmıştır. Araştırma alanında Bacillariophyta üyeleri sadece ilkbahar aylarında dominant olmuşlardır. Yaz ayları ve sonbaharda subdominant tür olarak kaydedilmişlerdir. Centrales üyelerinden Cyclotella meneghiniana, Melosira varians ve Aulocoseria granulata istasyonlarda düşük yüzdelerde bulunmuştur. Sadece Eylül ayında subdominant tür olarak kaydedilmiştir. Buna karşın araştırılan göl, gölet ve baraj

İlgili Kaynaklarsingle.php