Çambaşı Göleti (Kabadüz, Ordu) fitoplanktonu ve trofik yapısının incelenmesi82
göllerinde; Cyclotella meneghiniana Kaz Gölü (Zaim, 2007), Mogan Gölü (Obalı, 1984), Palandöken Göleti (Gürbüz ve Altuner, 2000)nde dominanttır, Tercan Baraj Gölünde (Altuner ve ark., 1994) ise subdominant tür olarak kaydedilmiştir. Aynı tür Almus Baraj Gölü (Pabuçcu, 2000) ve Borabay Gölünde (Eren, 2000) epifitik kalıcı mevcut bir tür olarak tanımlanmış ve epilitik habitatlar olmuştur. Aulocoseria granulata Kaz Gölünde (Zaim, 2007) ilkbahar ve sonbahar aylarında artış göstererek dominant türler olarak kaydedilmiş, Almus Baraj Gölünde (Pabuçcu, 2000) ve Suat Uğurlu Baraj Gölünde (Gönülol ve ark., 1998a) ise subdominant türler olarak kaydedilmiştir. Melosira varians türü ise Almus Baraj Gölü (Pabuçcu, 2000) ve Kaz Gölünde (Zaim, 2007) kalıcı türler olarak görülmüştür. Ayrıca Abant Gölü (Atıcı ve ark., 2005), Porsuk Göleti (Gürbüz ve ark., 2002), Çubuk Barajı (Gönülol ve Aykulu, 1984), Altınapa Baraj Gölü (Yıldız, 1985), Palandöken (Tekedersi) Göletinde (Gürbüz, 1993) en bol ve yayın bulunan türlerdir.
Cyclotela türleri daha çok oligotrofik göllerin biyomonitör türleri olarak nitelendirilmişlerdir (Hutchinson, 1967). Sentrik diyatomlar besleyici mineral maddelerce zengin olan, turbiditesi yüksek ve bulanık sistemlere en iyi uyum sağlayan alg gruplarıdır (Izaguirre ve ark., 2001). Cyclotella türlerinin Orta Avrupa ülkelerindeki göllerde oligotrofik organizma olarak kabul edildiği bildirilmiştir (Akköz 1998). Fitoplanktonda desmidler ve diatomlar baskın gözükmektedir. Bu durum besince fakir, oligotrofik-mesotrofik göllerin bir özelliğidir. Bacillariophytanın Pennales ordosundan Hannaea arcus, Hannaea arcus var. amphioxys, Fragilaria crotonensis, Navicula radiosa türleri Çambaşı Göletinde en yoğun bulunan türlerindendir. Bu taksonlar ilkbahar ve yaz ayları fitoplanktonunda dominant ve subdominant türler olarak kaydedilmiştir. Fitoplankton kompozisyonunda pennat diyatomlar sentrik diyatomlara göre daha fazla takson içermektedir. Bu taksonlardan Reynolds ve ark. (2002) tarafından ötrofik sularda bulunduğu bildirilen Fragilaria crotonensis, Asterionella formosa ve besleyici mineral maddelerce zengin ve turbiditesi yüksek sularda bulunduğu bildirilen Ulnaria acus hemen hemen her mevsim tespit edilmiştir. Bu ordonun en baskın türü olan Hannaea arcus tipik bir ırmak türü olarak tanımlanmıştır (Patrick, 1948). Bu tür Aras nehrinde (Altuner, 1988) Karasu (Fırat) Nehrinde (Altuner, 1991), Kızılırmak Nehrinde (Yıldız ve Özkıran, 1991) ve Trabzon yöresinde 6 dere ve 1 gölde yapılan çalışmada da (Şahin, 1992) kaydedilmiştir. Türkiyede kıyı bölgesi alglerinin incelendigi göl, gölet ve baraj göllerinde genellikle alkali suları tercih92. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


92. SAYFA ICERIGI

82
göllerinde; Cyclotella meneghiniana Kaz Gölü (Zaim, 2007), Mogan Gölü (Obalı, 1984), Palandöken Göleti (Gürbüz ve Altuner, 2000)nde dominanttır, Tercan Baraj Gölünde (Altuner ve ark., 1994) ise subdominant tür olarak kaydedilmiştir. Aynı tür Almus Baraj Gölü (Pabuçcu, 2000) ve Borabay Gölünde (Eren, 2000) epifitik kalıcı mevcut bir tür olarak tanımlanmış ve epilitik habitatlar olmuştur. Aulocoseria granulata Kaz Gölünde (Zaim, 2007) ilkbahar ve sonbahar aylarında artış göstererek dominant türler olarak kaydedilmiş, Almus Baraj Gölünde (Pabuçcu, 2000) ve Suat Uğurlu Baraj Gölünde (Gönülol ve ark., 1998a) ise subdominant türler olarak kaydedilmiştir. Melosira varians türü ise Almus Baraj Gölü (Pabuçcu, 2000) ve Kaz Gölünde (Zaim, 2007) kalıcı türler olarak görülmüştür. Ayrıca Abant Gölü (Atıcı ve ark., 2005), Porsuk Göleti (Gürbüz ve ark., 2002), Çubuk Barajı (Gönülol ve Aykulu, 1984), Altınapa Baraj Gölü (Yıldız, 1985), Palandöken (Tekedersi) Göletinde (Gürbüz, 1993) en bol ve yayın bulunan türlerdir.
Cyclotela türleri daha çok oligotrofik göllerin biyomonitör türleri olarak nitelendirilmişlerdir (Hutchinson, 1967). Sentrik diyatomlar besleyici mineral maddelerce zengin olan, turbiditesi yüksek ve bulanık sistemlere en iyi uyum sağlayan alg gruplarıdır (Izaguirre ve ark., 2001). Cyclotella türlerinin Orta Avrupa ülkelerindeki göllerde oligotrofik organizma olarak kabul edildiği bildirilmiştir (Akköz 1998). Fitoplanktonda desmidler ve diatomlar baskın gözükmektedir. Bu durum besince fakir, oligotrofik-mesotrofik göllerin bir özelliğidir. Bacillariophytanın Pennales ordosundan Hannaea arcus, Hannaea arcus var. amphioxys, Fragilaria crotonensis, Navicula radiosa türleri Çambaşı Göletinde en yoğun bulunan türlerindendir. Bu taksonlar ilkbahar ve yaz ayları fitoplanktonunda dominant ve subdominant türler olarak kaydedilmiştir. Fitoplankton kompozisyonunda pennat diyatomlar sentrik diyatomlara göre daha fazla takson içermektedir. Bu taksonlardan Reynolds ve ark. (2002) tarafından ötrofik sularda bulunduğu bildirilen Fragilaria crotonensis, Asterionella formosa ve besleyici mineral maddelerce zengin ve turbiditesi yüksek sularda bulunduğu bildirilen Ulnaria acus hemen hemen her mevsim tespit edilmiştir. Bu ordonun en baskın türü olan Hannaea arcus tipik bir ırmak türü olarak tanımlanmıştır (Patrick, 1948). Bu tür Aras nehrinde (Altuner, 1988) Karasu (Fırat) Nehrinde (Altuner, 1991), Kızılırmak Nehrinde (Yıldız ve Özkıran, 1991) ve Trabzon yöresinde 6 dere ve 1 gölde yapılan çalışmada da (Şahin, 1992) kaydedilmiştir. Türkiyede kıyı bölgesi alglerinin incelendigi göl, gölet ve baraj göllerinde genellikle alkali suları tercih

İlgili Kaynaklarsingle.php