Çambaşı Göleti (Kabadüz, Ordu) fitoplanktonu ve trofik yapısının incelenmesi83
eden zengin bir diyatome topluluğu bulunmuştur. Bu göllerden Beytepe ve Alap Göletlerinde (Ünal, 1985), Altınapa Baraj Gölünde (Yıldız, 1985) Nitzschia ve Navicula türleri, Hazar Gölünde Gomphonema olivaceum, Cymbella helvetica ve C. ventricosa (Şen ve ark., 1999), Mogan Gölünde (Obalı, 1989), Seyfe Gölünde (Elmacı ve Obalı, 1992) ve İkizce Göletinde (Pürsünlerli, 1994) Nitzschia, Navicula ve Cymbella türleri, Bafra Balık Göllerinde Navicula, Nitzschia ve Amphora türleri (Gönülol, 1993b) devamlı mevcut olmuşlardır. Çambaşı Göleti fitoplanktonunda tespit edilen taksonlar literatürlerdeki kıyı bölgesi alg taksonları ile benzerlik göstermektedir. Bu duruma göletin dere tarafından beslenmesi, gölet suyunun kıyı bölgesini dalgalarla aşındırması ve sudaki sirkülasyon neden olmuş olabilir.
Çambaşı Göletinde Ochrophytaya ait 5 takson tespit edilmiştir. Bu grup daha önce Bacillariophyta içinde yer almaktaydı. Gölette yapılan araştırmalar sonucunda fitoplankton biyomasının en büyük kısmını bu grup oluşturmaktadır. Synedra nana türü tüm araştırma boyunca her istasyonda kaydedilmiştir ve devamlı mevcut tür olarak bulunmuştur. Yaz aylarında hava sıcaklığı ve göl suyu sıcaklığının artışıyla bu türde büyük seviyelerde artış gözlenmiştir. Ağustos ayında 5 mde en yoğun olarak kaydedilmiştri (697 hücre/ml). Fragilaria, Synedra ve Nitzschia türleri ise ötrofik göllerin indikatörü olarak kabul edilir (Wetzel, 1983; Reynolds,1994; Trifonova, 1998, Moss, 2001). Synedra türleri araştırma yapılan göllerden Topçam Baraj Gölü (Sömek ve ark., 2005), Kemer Baraj Gölü (Özyalın ve ark., 2008), Porsuk Göleti (Gürbüz ve ark., 2002), Sapanca Gölü (Yılmaz, 2007)nde de kaydedilmiştir.
Çambaşı Göleti fitoplanktonunda Cyanobacteriaya ait 16 takson tespit edilmiştir. Gölette yapılan araştırmalar sonucunda tüm kompozisyonun sadece %1lik kısmını oluşturmuştur. Bu divizyoya ait Spirulina nordstedtii, S. major, Gomphosphaeria lacustris ve Oscillatoria limosa türleri istasyonlarda nadir bulunan türler olmuşlardır. Hellawell (1989)’a göre Oscillatoria türleri kirliliğin yüksek olduğu, besince zengin ortamlarda su kalite sınıfı açısından -mezosaprob sularda bolca görülmektedir. Bahar aylarında hava sıcaklığının artışıyla beraber gölette Microcystis aeroginosa türünde az da olsa artış kaydedilmiştir. Reynolds ve ark. (2002) tarafından, küçük ötrofik göllerin günlük olarak karışan sularında bulundukları belirtilmiştir. Microcystis cinsine ait türlerin biyokütlesi orta düzeyde olan (4.3-4.4 mg/l) sığ göllerde subdominant oldukları belirtilmiştir (Padisak ve ark. 2003). Öncü organizmalar olarak bilinen Cyanobacteria karakteristik olarak genellikle koloniler halinde bulunur. Sönmüş93. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


93. SAYFA ICERIGI

83
eden zengin bir diyatome topluluğu bulunmuştur. Bu göllerden Beytepe ve Alap Göletlerinde (Ünal, 1985), Altınapa Baraj Gölünde (Yıldız, 1985) Nitzschia ve Navicula türleri, Hazar Gölünde Gomphonema olivaceum, Cymbella helvetica ve C. ventricosa (Şen ve ark., 1999), Mogan Gölünde (Obalı, 1989), Seyfe Gölünde (Elmacı ve Obalı, 1992) ve İkizce Göletinde (Pürsünlerli, 1994) Nitzschia, Navicula ve Cymbella türleri, Bafra Balık Göllerinde Navicula, Nitzschia ve Amphora türleri (Gönülol, 1993b) devamlı mevcut olmuşlardır. Çambaşı Göleti fitoplanktonunda tespit edilen taksonlar literatürlerdeki kıyı bölgesi alg taksonları ile benzerlik göstermektedir. Bu duruma göletin dere tarafından beslenmesi, gölet suyunun kıyı bölgesini dalgalarla aşındırması ve sudaki sirkülasyon neden olmuş olabilir.
Çambaşı Göletinde Ochrophytaya ait 5 takson tespit edilmiştir. Bu grup daha önce Bacillariophyta içinde yer almaktaydı. Gölette yapılan araştırmalar sonucunda fitoplankton biyomasının en büyük kısmını bu grup oluşturmaktadır. Synedra nana türü tüm araştırma boyunca her istasyonda kaydedilmiştir ve devamlı mevcut tür olarak bulunmuştur. Yaz aylarında hava sıcaklığı ve göl suyu sıcaklığının artışıyla bu türde büyük seviyelerde artış gözlenmiştir. Ağustos ayında 5 mde en yoğun olarak kaydedilmiştri (697 hücre/ml). Fragilaria, Synedra ve Nitzschia türleri ise ötrofik göllerin indikatörü olarak kabul edilir (Wetzel, 1983; Reynolds,1994; Trifonova, 1998, Moss, 2001). Synedra türleri araştırma yapılan göllerden Topçam Baraj Gölü (Sömek ve ark., 2005), Kemer Baraj Gölü (Özyalın ve ark., 2008), Porsuk Göleti (Gürbüz ve ark., 2002), Sapanca Gölü (Yılmaz, 2007)nde de kaydedilmiştir.
Çambaşı Göleti fitoplanktonunda Cyanobacteriaya ait 16 takson tespit edilmiştir. Gölette yapılan araştırmalar sonucunda tüm kompozisyonun sadece %1lik kısmını oluşturmuştur. Bu divizyoya ait Spirulina nordstedtii, S. major, Gomphosphaeria lacustris ve Oscillatoria limosa türleri istasyonlarda nadir bulunan türler olmuşlardır. Hellawell (1989)’a göre Oscillatoria türleri kirliliğin yüksek olduğu, besince zengin ortamlarda su kalite sınıfı açısından -mezosaprob sularda bolca görülmektedir. Bahar aylarında hava sıcaklığının artışıyla beraber gölette Microcystis aeroginosa türünde az da olsa artış kaydedilmiştir. Reynolds ve ark. (2002) tarafından, küçük ötrofik göllerin günlük olarak karışan sularında bulundukları belirtilmiştir. Microcystis cinsine ait türlerin biyokütlesi orta düzeyde olan (4.3-4.4 mg/l) sığ göllerde subdominant oldukları belirtilmiştir (Padisak ve ark. 2003). Öncü organizmalar olarak bilinen Cyanobacteria karakteristik olarak genellikle koloniler halinde bulunur. Sönmüş

İlgili Kaynaklarsingle.php