Çambaşı Göleti (Kabadüz, Ordu) fitoplanktonu ve trofik yapısının incelenmesi84
volkanik kraterler, jeotermal havuzlar, dağ gölleri, göletlerde ve son derece kirli olan barınılmaz habitatlarda baskın fitoplankton türleridir (Pearl, 1998). Cyanobacteria üyeleri ülkemiz ile aynı ılıman iklim kuşağında bulunan Bulgaristan (Mur ve ark., 1993; Stoyneva, 2003) ve Macaristan (Padisak ve Reynolds, 1998) sığ sularında ve İspanyadaki Sanabria Gölünde de önemli olmuşlardır (Hoyos ve Comin, 1999).
Chlorophyta Çambaşı Göleti fitoplanktonunda en fazla tür sayısına ait divizyodur. Sphaeropleales ordosu 11 takson ile tür sayısı ve yoğunluğu bakımından bu divizyonun en zengin takımını oluşturmuştur. Araştırma alanında Scenedesmus abundans, Scenedesmus obliquus, Monoraphidium mirabile ve Ulothrix zonata araştırma süresince bu divizyo için dominant ve subdominant organizmalar olmuşlardır. Türkiyede pek çok oligo-mezotrof göllerde bol olarak bulunduğu bildirilen Scenedesmus türleri yoğun olarak ve Pediastrum türleri minimum miktarda da olsa Çambaşı Göleti fitoplanktonunda tespit edilmişlerdir.
Daphinia türleri genellikle küçük Chloropyta türleriyle beslenir. Bunlar içinde en fazla tercih ettikleri Scenedesmus türleridir (Şanal ve Köksal, 2005). Ağustos ayında yapılan örneklemede zooplankton aşırı çoğalması gözlenmiştir. Zooplankton içinde yoğun olarak Daphinia türleri mevcuttur. Bu durum, fitoplankton üzerinde zooplanktonun otlama yapması (grazing) sonucu fitoplankton miktar ve tür çeşitliliğinde azalmaya neden olmuştur. Daphnia sadece Chlorella ve Chlamydomonas ile beslendiği zaman üremesi olumsuz yönde etkilenmektedir. Daphnia, selülozu sindiremediği için Aphanizomenon gibi büyük ipliklerle de pek beslenememektedir (Round, 1984). Scenedesmus spinosis, Daphnia için besin olarak, S. oehuensis ve S. quadricauda türlerinden daha uygun bir yiyecektir (Şen, 1987). Çambaşı Göletinde yaz aylarında Scenedesmus türlerinde görülen azalmanın sebebi Daphinia türlerinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Scenedesmus türlerine Kurtboğazı Baraj Gölü (Aykulu ve Obalı, 1981), Hasan Uğurlu Baraj Gölü (Gönülol ve Obalı, 1998a; 1998b) Devegeçidi Baraj Gölü (Baykal ve ark., 2004), Mogan Gölü (Obalı, 1984), Cernek Gölü (İşbakan ve ark. 2002), Demirdöven Gölü (Kıvrak ve Gürbüz, 2005), Topçu Göleti (Akköz, 2004), Balık Gölü-Uzungöl (Gönülol ve Çomak, 1993b), Tatlı Gölü (Soylu ve ark., 2006), Gıcı Gölü (Soylu ve Gönülol, 2006), Akgöl (Şehirli, 1998), Hafik Gölü (Kılınç ve Dere, 1988) ve Derbent Baraj Gölü (Taş, 2003)nde bol olarak rastlanmıştır. Araştırma alanında Monoraphidium cinsi tek türle temsil edilmiştir. Monoraphidium türlerinin oligotrofik ve mezotrofik göllerde yayılış gösterdiği belirtilmiştir94. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


94. SAYFA ICERIGI

84
volkanik kraterler, jeotermal havuzlar, dağ gölleri, göletlerde ve son derece kirli olan barınılmaz habitatlarda baskın fitoplankton türleridir (Pearl, 1998). Cyanobacteria üyeleri ülkemiz ile aynı ılıman iklim kuşağında bulunan Bulgaristan (Mur ve ark., 1993; Stoyneva, 2003) ve Macaristan (Padisak ve Reynolds, 1998) sığ sularında ve İspanyadaki Sanabria Gölünde de önemli olmuşlardır (Hoyos ve Comin, 1999).
Chlorophyta Çambaşı Göleti fitoplanktonunda en fazla tür sayısına ait divizyodur. Sphaeropleales ordosu 11 takson ile tür sayısı ve yoğunluğu bakımından bu divizyonun en zengin takımını oluşturmuştur. Araştırma alanında Scenedesmus abundans, Scenedesmus obliquus, Monoraphidium mirabile ve Ulothrix zonata araştırma süresince bu divizyo için dominant ve subdominant organizmalar olmuşlardır. Türkiyede pek çok oligo-mezotrof göllerde bol olarak bulunduğu bildirilen Scenedesmus türleri yoğun olarak ve Pediastrum türleri minimum miktarda da olsa Çambaşı Göleti fitoplanktonunda tespit edilmişlerdir.
Daphinia türleri genellikle küçük Chloropyta türleriyle beslenir. Bunlar içinde en fazla tercih ettikleri Scenedesmus türleridir (Şanal ve Köksal, 2005). Ağustos ayında yapılan örneklemede zooplankton aşırı çoğalması gözlenmiştir. Zooplankton içinde yoğun olarak Daphinia türleri mevcuttur. Bu durum, fitoplankton üzerinde zooplanktonun otlama yapması (grazing) sonucu fitoplankton miktar ve tür çeşitliliğinde azalmaya neden olmuştur. Daphnia sadece Chlorella ve Chlamydomonas ile beslendiği zaman üremesi olumsuz yönde etkilenmektedir. Daphnia, selülozu sindiremediği için Aphanizomenon gibi büyük ipliklerle de pek beslenememektedir (Round, 1984). Scenedesmus spinosis, Daphnia için besin olarak, S. oehuensis ve S. quadricauda türlerinden daha uygun bir yiyecektir (Şen, 1987). Çambaşı Göletinde yaz aylarında Scenedesmus türlerinde görülen azalmanın sebebi Daphinia türlerinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Scenedesmus türlerine Kurtboğazı Baraj Gölü (Aykulu ve Obalı, 1981), Hasan Uğurlu Baraj Gölü (Gönülol ve Obalı, 1998a; 1998b) Devegeçidi Baraj Gölü (Baykal ve ark., 2004), Mogan Gölü (Obalı, 1984), Cernek Gölü (İşbakan ve ark. 2002), Demirdöven Gölü (Kıvrak ve Gürbüz, 2005), Topçu Göleti (Akköz, 2004), Balık Gölü-Uzungöl (Gönülol ve Çomak, 1993b), Tatlı Gölü (Soylu ve ark., 2006), Gıcı Gölü (Soylu ve Gönülol, 2006), Akgöl (Şehirli, 1998), Hafik Gölü (Kılınç ve Dere, 1988) ve Derbent Baraj Gölü (Taş, 2003)nde bol olarak rastlanmıştır. Araştırma alanında Monoraphidium cinsi tek türle temsil edilmiştir. Monoraphidium türlerinin oligotrofik ve mezotrofik göllerde yayılış gösterdiği belirtilmiştir

İlgili Kaynaklarsingle.php