Çambaşı Göleti (Kabadüz, Ordu) fitoplanktonu ve trofik yapısının incelenmesi85
(Hutchinson, 1967). Aygır ve Balıklı Gölleri (Şahin, 2000), Simenit Gölü (Ersanlı, 2001), Bektaşağa ve Taşmanlı Göletleri (Ersoy, 1996)nde ise Monoraphidium türlerine rastlanmamıştır. Çubuk-I (Gönülol ve Aykulu, 1984) ve Kurtboğazı (Aykulu ve Obalı, 1981) Baraj Gölleri ile Porsuk (Gürbüz ve ark., 2002) ve Palandöken (Gürbüz ve Altuner, 2000) Göletlerinde Monoraphidium türleri dominant organizma olmuştur. Rawson (1956) ve Dussart (1966)ın mezotrof göllerin belirleyicisi olarak rapor ettiği Pediastrum boryanum ve Pediastrum duplex türlerine Çambaşı Göletinde ilkbahar ve yaz aylarında nadiren de olsa rastlanmıştır. Mezotrof göllerin karakteristiği olduğu belirtilen Pediastrum cinsi (Cirik ve Cirik, 1995) Liman Gölü (Soylu, 2006) ve Simenit Gölü (Ersanlı, 2001)nde tek türle (Pediastrum dublex) temsil edilmiştir. Oligotrofik özellik taşıdığı belirtilen, besin tuzlarınca zengin ve kirlilik biyomonitörleri olan Volvocales ordosuna ait hiçbir türe Çambaşı Göletinde rastlanmamıştır. Chlorophyta üyeleri sıcak suları tercih ederken, Volvocales üyelerinin soğuk sularda yaygın olduğu belirtilmiştir (Hutchinson, 1967). Çambaşı Göleti soğuk fakat besin tuzları bakımından fakirdir. Yılın büyük bir bölümü de soğuk geçmektedir. Dolayısıyla yeşil alglerin çoğalmasında başta ışık ve sıcaklık, sonra besin tuzları sınırlayıcı etki yapmıştır.
Çambaşı Göletinde bulunan Streptophytanın 17 taksonunu Zygnematales ordosu üyeleri oluşturmaktadır. Bu ordo içerisinde Closterium ehrenbergii, Closterium acerosum, Closterium parvulum, Euastrum oblongum türleri yıl boyunca en baskın türler olmuştur. Oligotrof özellikli ve pHnın 7den düşük olduğu göllerde Desmidiales üyelerinin yoğunluklarının fazla olduğu bildirilmiştir (Cirik-Altındağ, 1984). Palmer (1980) Desmidiaceae türlerinin çoğunun oligotrofik sularda, çok azının ise ötrofik sularda bulunabildiğini bildirmiştir. Bu çalışmada Zygnematales üyelerinin sayısı fitoplankton kompozisyonuna göre oldukça fazla sayıda taksonun gözlenmiş olması, Çambaşı Göletinin kısmen oligotrofik karakterde olabileceğini göstermektedir. Oligotrof özellikli olduğu belirtilen Desmidiales üyelerine, ülkemizde araştırılan mezotrofik ve ötrofik göllerde de bol olarak rastlanmıştır (Cirik-Altındağ, 1984; Obalı, 1984; Gönülol ve Obalı, 1986; Yazıcı ve Gönülol, 1994; Şehirli, 1998; Şahin, 2000; İşbakan ve ark., 2002). Fitoplanktonda Desmidiales türlerinin düşük oranlarda temsil edilmesi ötrofiye yorumlanmaktadır (Nygaard, 1949; Hutchinson, 1967). Porsuk Göleti (Gürbüz ve ark., 2002), Bektaşağa-Taşmanlı Göletleri (Ersoy, 1996), Palandöken Göleti (Gürbüz ve Altuner, 2000), Ladik Gölü (Maraşlıoğlu ve ark., 2005), Sakaryabaşı-Batı95. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


95. SAYFA ICERIGI

85
(Hutchinson, 1967). Aygır ve Balıklı Gölleri (Şahin, 2000), Simenit Gölü (Ersanlı, 2001), Bektaşağa ve Taşmanlı Göletleri (Ersoy, 1996)nde ise Monoraphidium türlerine rastlanmamıştır. Çubuk-I (Gönülol ve Aykulu, 1984) ve Kurtboğazı (Aykulu ve Obalı, 1981) Baraj Gölleri ile Porsuk (Gürbüz ve ark., 2002) ve Palandöken (Gürbüz ve Altuner, 2000) Göletlerinde Monoraphidium türleri dominant organizma olmuştur. Rawson (1956) ve Dussart (1966)ın mezotrof göllerin belirleyicisi olarak rapor ettiği Pediastrum boryanum ve Pediastrum duplex türlerine Çambaşı Göletinde ilkbahar ve yaz aylarında nadiren de olsa rastlanmıştır. Mezotrof göllerin karakteristiği olduğu belirtilen Pediastrum cinsi (Cirik ve Cirik, 1995) Liman Gölü (Soylu, 2006) ve Simenit Gölü (Ersanlı, 2001)nde tek türle (Pediastrum dublex) temsil edilmiştir. Oligotrofik özellik taşıdığı belirtilen, besin tuzlarınca zengin ve kirlilik biyomonitörleri olan Volvocales ordosuna ait hiçbir türe Çambaşı Göletinde rastlanmamıştır. Chlorophyta üyeleri sıcak suları tercih ederken, Volvocales üyelerinin soğuk sularda yaygın olduğu belirtilmiştir (Hutchinson, 1967). Çambaşı Göleti soğuk fakat besin tuzları bakımından fakirdir. Yılın büyük bir bölümü de soğuk geçmektedir. Dolayısıyla yeşil alglerin çoğalmasında başta ışık ve sıcaklık, sonra besin tuzları sınırlayıcı etki yapmıştır.
Çambaşı Göletinde bulunan Streptophytanın 17 taksonunu Zygnematales ordosu üyeleri oluşturmaktadır. Bu ordo içerisinde Closterium ehrenbergii, Closterium acerosum, Closterium parvulum, Euastrum oblongum türleri yıl boyunca en baskın türler olmuştur. Oligotrof özellikli ve pHnın 7den düşük olduğu göllerde Desmidiales üyelerinin yoğunluklarının fazla olduğu bildirilmiştir (Cirik-Altındağ, 1984). Palmer (1980) Desmidiaceae türlerinin çoğunun oligotrofik sularda, çok azının ise ötrofik sularda bulunabildiğini bildirmiştir. Bu çalışmada Zygnematales üyelerinin sayısı fitoplankton kompozisyonuna göre oldukça fazla sayıda taksonun gözlenmiş olması, Çambaşı Göletinin kısmen oligotrofik karakterde olabileceğini göstermektedir. Oligotrof özellikli olduğu belirtilen Desmidiales üyelerine, ülkemizde araştırılan mezotrofik ve ötrofik göllerde de bol olarak rastlanmıştır (Cirik-Altındağ, 1984; Obalı, 1984; Gönülol ve Obalı, 1986; Yazıcı ve Gönülol, 1994; Şehirli, 1998; Şahin, 2000; İşbakan ve ark., 2002). Fitoplanktonda Desmidiales türlerinin düşük oranlarda temsil edilmesi ötrofiye yorumlanmaktadır (Nygaard, 1949; Hutchinson, 1967). Porsuk Göleti (Gürbüz ve ark., 2002), Bektaşağa-Taşmanlı Göletleri (Ersoy, 1996), Palandöken Göleti (Gürbüz ve Altuner, 2000), Ladik Gölü (Maraşlıoğlu ve ark., 2005), Sakaryabaşı-Batı

İlgili Kaynaklarsingle.php