Çambaşı Göleti (Kabadüz, Ordu) fitoplanktonu ve trofik yapısının incelenmesi86
Göleti (Demir ve Kırkağaç, 2003) ve Simenit Gölü (Ersanlı, 2001)nde de Desmidiales türlerine düşük sayılarda rastlanılmıştır.
Çambaşı Göleti fitoplanktonunda Euglenozoa 4 türle temsil edilmiştir. Fitoplankton içerisinde Euglena deses f. major, Euglena rubra, Phacus acuminatus ve Phacus curvicauda nadiren ve bazen mevcut bulunmuşlardır. Sadece Phacus acuminatus Eylül ayında 3. istasyonda bazen mevcut tür olarak rastlanmıştır. Euglenozoa türlerinin kirlenmiş sularda daha bol bulunduğu, organik maddelerin ve toplam fosforun yüksek olduğu koşullarda iyi geliştiği belirtilmiştir (Round, 1956). Toplam fosfor değeri açısından yüksek olan Çambaşı Göletinde Euglenazoa türlerinin azlığı su sıcaklığı ve ışığın fitoplankton üzerine yaptığı sınırlayıcı etkiden kaynaklanmaktadır. Bayındır Baraj Gölü (Gönülol, 1985), Topçam Baraj Gölü (Sömek, 2005), Suat Uğurlu (Yazıcı ve Gönülol, 1994), Hasan Uğurlu (Gönülol ve Obalı, 1998b) ve Derbent (Taş, 2003) Baraj Göllerinde bu grubun üyelerine az sayılarda rastlanırken, ötrof özellikli göllerden Abant (Atıcı ve Obalı, 2002) ve Ladik (Maraşlıoğlu ve ark., 2005) Gölleri ile Porsuk Göleti (Gürbüz ve ark., 2002)nde Euglenales türlerine bol olarak rastlanmıştır.
Dinoflagellata Ceratium hirundinella ve Peridinium willei taksonları ile temsil edilmiştir. Peridinium türleri yaz aylarında su sıcaklığının artmasıyla su örneklerinde aşırı artış göstermiştir. Bu takson gölette yapılan çalışmalarda yoğunluk olarak en fazla bulunun türler arasındadırancak bahar aylarında bazen mevcut türler olarak kaydedilmiştir. Ötrofik ve mezotrofik göllerin karakteristiği olduğu ifade edilen Peridinium türlerine (Rawson, 1956) Kurtboğazı (Aykulu ve Obalı, 1981), Suat Uğurlu (Yazıcı ve Gönülol, 1994), Hasan Uğurlu (Gönülol ve Obalı, 1998b) ve Derbent (Taş, 2003) Baraj Göllerinde yüksek sayılarda rastlanırken, Çubuk-I (Gönülol ve Aykulu, 1984) ve Altınapa (Yıldız, 1985) Baraj Gölleri ile çalışma alanımızda bu türe nadiren rastlanmıştır. Mezotrofik suların belirleyicisi olduğu bildirilen Ceratium hirundinella (Rawson, 1956) türü ise araştırma alanımızda nadiren mevcut olmuştur. Reynolds ve ark. (2002) bu türün yaz aylarında ötrofik göllerin epilimniyonunda bulunduğunu rapor etmişlerdir.
Çambaşı Göleti fitoplanktonunda Heterokontophytaya ait iki türe rastlanmıştır. Bu türler Dinobryon sertularia ve Phaeosphaera gelatinosa türleridir. Heterokontophyta türlerine sadece bahar aylarında rastlanmıştır. Araştırma sırasında bazen mevcut tür olarak kayıtlara geçmiştir. Derbent Baraj Gölü fitoplanktondaki D.96. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


96. SAYFA ICERIGI

86
Göleti (Demir ve Kırkağaç, 2003) ve Simenit Gölü (Ersanlı, 2001)nde de Desmidiales türlerine düşük sayılarda rastlanılmıştır.
Çambaşı Göleti fitoplanktonunda Euglenozoa 4 türle temsil edilmiştir. Fitoplankton içerisinde Euglena deses f. major, Euglena rubra, Phacus acuminatus ve Phacus curvicauda nadiren ve bazen mevcut bulunmuşlardır. Sadece Phacus acuminatus Eylül ayında 3. istasyonda bazen mevcut tür olarak rastlanmıştır. Euglenozoa türlerinin kirlenmiş sularda daha bol bulunduğu, organik maddelerin ve toplam fosforun yüksek olduğu koşullarda iyi geliştiği belirtilmiştir (Round, 1956). Toplam fosfor değeri açısından yüksek olan Çambaşı Göletinde Euglenazoa türlerinin azlığı su sıcaklığı ve ışığın fitoplankton üzerine yaptığı sınırlayıcı etkiden kaynaklanmaktadır. Bayındır Baraj Gölü (Gönülol, 1985), Topçam Baraj Gölü (Sömek, 2005), Suat Uğurlu (Yazıcı ve Gönülol, 1994), Hasan Uğurlu (Gönülol ve Obalı, 1998b) ve Derbent (Taş, 2003) Baraj Göllerinde bu grubun üyelerine az sayılarda rastlanırken, ötrof özellikli göllerden Abant (Atıcı ve Obalı, 2002) ve Ladik (Maraşlıoğlu ve ark., 2005) Gölleri ile Porsuk Göleti (Gürbüz ve ark., 2002)nde Euglenales türlerine bol olarak rastlanmıştır.
Dinoflagellata Ceratium hirundinella ve Peridinium willei taksonları ile temsil edilmiştir. Peridinium türleri yaz aylarında su sıcaklığının artmasıyla su örneklerinde aşırı artış göstermiştir. Bu takson gölette yapılan çalışmalarda yoğunluk olarak en fazla bulunun türler arasındadırancak bahar aylarında bazen mevcut türler olarak kaydedilmiştir. Ötrofik ve mezotrofik göllerin karakteristiği olduğu ifade edilen Peridinium türlerine (Rawson, 1956) Kurtboğazı (Aykulu ve Obalı, 1981), Suat Uğurlu (Yazıcı ve Gönülol, 1994), Hasan Uğurlu (Gönülol ve Obalı, 1998b) ve Derbent (Taş, 2003) Baraj Göllerinde yüksek sayılarda rastlanırken, Çubuk-I (Gönülol ve Aykulu, 1984) ve Altınapa (Yıldız, 1985) Baraj Gölleri ile çalışma alanımızda bu türe nadiren rastlanmıştır. Mezotrofik suların belirleyicisi olduğu bildirilen Ceratium hirundinella (Rawson, 1956) türü ise araştırma alanımızda nadiren mevcut olmuştur. Reynolds ve ark. (2002) bu türün yaz aylarında ötrofik göllerin epilimniyonunda bulunduğunu rapor etmişlerdir.
Çambaşı Göleti fitoplanktonunda Heterokontophytaya ait iki türe rastlanmıştır. Bu türler Dinobryon sertularia ve Phaeosphaera gelatinosa türleridir. Heterokontophyta türlerine sadece bahar aylarında rastlanmıştır. Araştırma sırasında bazen mevcut tür olarak kayıtlara geçmiştir. Derbent Baraj Gölü fitoplanktondaki D.

İlgili Kaynaklarsingle.php