Çambaşı Göleti (Kabadüz, Ordu) fitoplanktonu ve trofik yapısının incelenmesi87
sertularianın mevsimsel dinamiği ve biyoması incelenmiştir. D. sertularia bahar aylarında ve yaz sonunda aşırı çoğalmalar yapmıştır. Hem asitliği hem de bazikliği yüksek suların fitoplanktonunda gelişebilen D. sertularia, ortalama sıcaklığı 15.56C olan Derbent Rezervuarında her mevsim dominant ve çok yaygın organizmalar içinde yer almıştır. Bu tür, oligotrof göllerin karakteristik türü olmasına rağmen, oligotrof göllerin zamanla ötrof özellik kazanmasıyla oluşan mezotrof göllerde de oldukça yaygın olduğu ve düşük fosfat dışında her şeye dayanıklı olduğu bildirilmiştir. Derbent Baraj Gölü mezotrofik özellikte olup, D. sertularianın fitoplanktonda her mevsim bol olarak bulunduğu ve zaman zaman aşırı çoğalmalar yaptığı görülmektedir (Taş ve ark., 2007). Bu türe aynı bölgede bulunan mezotrof özellikli Suat Uğurlu Baraj Gölünde (Gönülol ve ark., 1998a) ve Yedigöller ve Abant Gölünde de rastlanmıştır (Atıcı, 2002).
Çambaşı Göletinde Kümeleme Analizi sonuçları tüm istasyonlarda farklılık göstermektedir. Elde edilen dendrogramlarda belirli aylar arasında organizma sayısı bakımından benzerlikler görülmektedir. Tüm istasyonlar dikkate alındığında en yüksek Kasım 2009 ayında % 98 benzerlik görülmektedir. Tüm istasyonlar arasında ise en fazla benzerlik % 84.05 ile 1. istasyonda görülmektedir. Bu aylarda Synedra nana türünün dominantlığı söz konusudur. Tüm örnekleme istasyonlarının Kümeleme Analizi grafiklerine göre örnekleme periyotları arasında sadece 3. istasyonda %25 benzerlikle en düşük benzerlik gösterdiği tespit edilmiştir.
Klorofil-a miktarı fitoplankton biyomasının ölçümünde dolaylı bir yöntem olarak kullanılır ve biomass ile yakın ilişkilidir. Klorofil-a miktarı ile gölün trofik durumu hakkında bilgi edinilebilir. Ancak tek başına trofik durumu belirlemede yeterli değildir. Buna ilave olarak toplam fosfor ve secchi diski derinliğinin de bilinmesi gerekmektedir. Özellikle son yıllarda çok kullanılan Vollenweider ve Kerekes (1982) sistemine göre gölün kirlilik açısından ne durumda olduğunun belirlenmesi için klorofila miktarı mutlaka belirlenmelidir. Alg hücrelerinin klorofil-a içeriği iç ve dış faktörlerden etkilenir (Vörös ve Padisak, 1991). Düşük klorofil değerleri besleyici element bakımından sınırlı kommunitelerde ve kültürlerde oluşur. Sınırlayıcı ışık, hücresel klorofil-anın artışıyla sonuçlanır (Hunter ve Laws, 1981). Bindloss ve ark., (1972) ile Pork ve Mllius (1978) yeşil alglerin diğer gruplardan daha fazla klorofil-a içerdiğini rapor ederken, Trifonova (1979) ve Desertova (1981) nisbi korofil-a içeriğinin tür kompozisyonuna bağlı olmadığını bildirmişlerdir. Böylece, yeşil alglerin tahmin edilen klorofil-a zenginliğinin genel bir geçerliliği yoktur (Nicholls ve Dillon,97. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


97. SAYFA ICERIGI

87
sertularianın mevsimsel dinamiği ve biyoması incelenmiştir. D. sertularia bahar aylarında ve yaz sonunda aşırı çoğalmalar yapmıştır. Hem asitliği hem de bazikliği yüksek suların fitoplanktonunda gelişebilen D. sertularia, ortalama sıcaklığı 15.56C olan Derbent Rezervuarında her mevsim dominant ve çok yaygın organizmalar içinde yer almıştır. Bu tür, oligotrof göllerin karakteristik türü olmasına rağmen, oligotrof göllerin zamanla ötrof özellik kazanmasıyla oluşan mezotrof göllerde de oldukça yaygın olduğu ve düşük fosfat dışında her şeye dayanıklı olduğu bildirilmiştir. Derbent Baraj Gölü mezotrofik özellikte olup, D. sertularianın fitoplanktonda her mevsim bol olarak bulunduğu ve zaman zaman aşırı çoğalmalar yaptığı görülmektedir (Taş ve ark., 2007). Bu türe aynı bölgede bulunan mezotrof özellikli Suat Uğurlu Baraj Gölünde (Gönülol ve ark., 1998a) ve Yedigöller ve Abant Gölünde de rastlanmıştır (Atıcı, 2002).
Çambaşı Göletinde Kümeleme Analizi sonuçları tüm istasyonlarda farklılık göstermektedir. Elde edilen dendrogramlarda belirli aylar arasında organizma sayısı bakımından benzerlikler görülmektedir. Tüm istasyonlar dikkate alındığında en yüksek Kasım 2009 ayında % 98 benzerlik görülmektedir. Tüm istasyonlar arasında ise en fazla benzerlik % 84.05 ile 1. istasyonda görülmektedir. Bu aylarda Synedra nana türünün dominantlığı söz konusudur. Tüm örnekleme istasyonlarının Kümeleme Analizi grafiklerine göre örnekleme periyotları arasında sadece 3. istasyonda %25 benzerlikle en düşük benzerlik gösterdiği tespit edilmiştir.
Klorofil-a miktarı fitoplankton biyomasının ölçümünde dolaylı bir yöntem olarak kullanılır ve biomass ile yakın ilişkilidir. Klorofil-a miktarı ile gölün trofik durumu hakkında bilgi edinilebilir. Ancak tek başına trofik durumu belirlemede yeterli değildir. Buna ilave olarak toplam fosfor ve secchi diski derinliğinin de bilinmesi gerekmektedir. Özellikle son yıllarda çok kullanılan Vollenweider ve Kerekes (1982) sistemine göre gölün kirlilik açısından ne durumda olduğunun belirlenmesi için klorofila miktarı mutlaka belirlenmelidir. Alg hücrelerinin klorofil-a içeriği iç ve dış faktörlerden etkilenir (Vörös ve Padisak, 1991). Düşük klorofil değerleri besleyici element bakımından sınırlı kommunitelerde ve kültürlerde oluşur. Sınırlayıcı ışık, hücresel klorofil-anın artışıyla sonuçlanır (Hunter ve Laws, 1981). Bindloss ve ark., (1972) ile Pork ve Mllius (1978) yeşil alglerin diğer gruplardan daha fazla klorofil-a içerdiğini rapor ederken, Trifonova (1979) ve Desertova (1981) nisbi korofil-a içeriğinin tür kompozisyonuna bağlı olmadığını bildirmişlerdir. Böylece, yeşil alglerin tahmin edilen klorofil-a zenginliğinin genel bir geçerliliği yoktur (Nicholls ve Dillon,

İlgili Kaynaklarsingle.php