Çambaşı Göleti (Kabadüz, Ordu) fitoplanktonu ve trofik yapısının incelenmesi























































































































88
1978). Klorofil-a konsantrasyonu ile biomass arasındaki ilişki algal hücrelerin boyutundan etkilenebilir. Vörös ve Padisak (1991), fitoplanktonun klorofil-a zenginliğinin çoğunlukla hücre ölçüleriyle yakından ilişkili olduğunu bildirmişlerdir. Daha küçük olan algler sadece kuru ağırlık ve organik karbon bakımından değil aynı zamanda daha fazla klorofil-a içerirler (Malone, 1980). Klorofil-a miktarının maksimum olduğu Ağustos ayında küçük hücrelerden oluşan Scenedesmus türlerinin artış göstererek önemli oluşu bu durumu desteklemektedir. Çambaşı Göletinde yüzey suyunda ölçülen klorofil-a değerleri 0.12-0.48 mg/l arasında değişmiştir. Klorofil-a miktarının fitoplanktonun mevsimsel değişimine genellikle uyum gösterdiği görülmüştür. En düşük klorofil-a değerleri ilkbahar aylarına elde edilirken her üç istasyonda da en yüksek klorofil-a değerleri Ağustos ayında sırasıyla 0.38, 0.51 ve 0.39 mg/l olarak ölçülmüştür. Eber Gölü (Atıcı ve Obalı, 2002)nde en yüksek klorofil-a değeri Ağustos ayında elde edilmiştir. Toplam organizma miktarının düşük (557697 hücre/l) ve Hannaea arcus ve Hannaea arcus var. amphioxys türlerinin dominant olduğu Nisan, Mayıs 2009 ve Mart 2010 aylarında klorofil-a miktarı oldukça düşük olmuştur (0.08-0.12 mg/l). Kasım 2009da toplam organizmanın azalmasına paralel olarak klorofil-a değerlerinde de azalma görülmüştür (0.33 mg/l). 2009 ilkbahar mevsiminde de klorofil-a değerleri fitoplanktonun değişimine uyum göstermiştir. Toplam organizma ve klorofil-a değerleri Nisan ayında hafif bir artıştan sonra Mayıs ayında tekrar azalmıştır. Bu aylarda Hannaea arcus ve Hannaea arcus var. amphioxys dominant organizmalar olmuşlardır. Reynolds (1994) tabakalaşmayan sığ, küçük göllerde trofik durumun, yoğun makrofit gelişimini destekleyebildiğini ve fitoplanktonunu çoğunlukla kontrol ettiğini belirtmiştir. Bunlara ilave olarak gölde toksik maddelerin bulunuşu sınırlı algal biomasın nedeni olabilir (Rastall ve ark., 2004; Kostanjsek ve ark., 2005).
Çambaşı Göletinde hesaplanan Shannon benzerlik indeksi (H) 0.327 ile 1.526 bits arasında değişmiştir. Yüksek çeşitlilik indeks değerleri genellikle yoğun, iyi dengelenmiş komüniteleri gösterirken, düşük değerler stres ve olumsuz etki olduğunu göstermektedir. Tür çeşitliliği için en düşük değer (0.327 bits) 2009 Haziranda 5 mde elde edilmiştir. Tür çeşitliliği için bu kadar düşük değer gerçek kirliliği göstermektedir. Çambaşı Göleti için en önemli stres kaynakları çevresinde yerleşim alanlarının çoğalması, nutrientler, pestisitler, herbisitler ve sediment yükünden kaynaklanan fiziksel değişimlerdir. İlave stres özellikle yazın yoğun makrofit örtüsü olabilir. Yağış



98. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


98. SAYFA ICERIGI

88
1978). Klorofil-a konsantrasyonu ile biomass arasındaki ilişki algal hücrelerin boyutundan etkilenebilir. Vörös ve Padisak (1991), fitoplanktonun klorofil-a zenginliğinin çoğunlukla hücre ölçüleriyle yakından ilişkili olduğunu bildirmişlerdir. Daha küçük olan algler sadece kuru ağırlık ve organik karbon bakımından değil aynı zamanda daha fazla klorofil-a içerirler (Malone, 1980). Klorofil-a miktarının maksimum olduğu Ağustos ayında küçük hücrelerden oluşan Scenedesmus türlerinin artış göstererek önemli oluşu bu durumu desteklemektedir. Çambaşı Göletinde yüzey suyunda ölçülen klorofil-a değerleri 0.12-0.48 mg/l arasında değişmiştir. Klorofil-a miktarının fitoplanktonun mevsimsel değişimine genellikle uyum gösterdiği görülmüştür. En düşük klorofil-a değerleri ilkbahar aylarına elde edilirken her üç istasyonda da en yüksek klorofil-a değerleri Ağustos ayında sırasıyla 0.38, 0.51 ve 0.39 mg/l olarak ölçülmüştür. Eber Gölü (Atıcı ve Obalı, 2002)nde en yüksek klorofil-a değeri Ağustos ayında elde edilmiştir. Toplam organizma miktarının düşük (557697 hücre/l) ve Hannaea arcus ve Hannaea arcus var. amphioxys türlerinin dominant olduğu Nisan, Mayıs 2009 ve Mart 2010 aylarında klorofil-a miktarı oldukça düşük olmuştur (0.08-0.12 mg/l). Kasım 2009da toplam organizmanın azalmasına paralel olarak klorofil-a değerlerinde de azalma görülmüştür (0.33 mg/l). 2009 ilkbahar mevsiminde de klorofil-a değerleri fitoplanktonun değişimine uyum göstermiştir. Toplam organizma ve klorofil-a değerleri Nisan ayında hafif bir artıştan sonra Mayıs ayında tekrar azalmıştır. Bu aylarda Hannaea arcus ve Hannaea arcus var. amphioxys dominant organizmalar olmuşlardır. Reynolds (1994) tabakalaşmayan sığ, küçük göllerde trofik durumun, yoğun makrofit gelişimini destekleyebildiğini ve fitoplanktonunu çoğunlukla kontrol ettiğini belirtmiştir. Bunlara ilave olarak gölde toksik maddelerin bulunuşu sınırlı algal biomasın nedeni olabilir (Rastall ve ark., 2004; Kostanjsek ve ark., 2005).
Çambaşı Göletinde hesaplanan Shannon benzerlik indeksi (H) 0.327 ile 1.526 bits arasında değişmiştir. Yüksek çeşitlilik indeks değerleri genellikle yoğun, iyi dengelenmiş komüniteleri gösterirken, düşük değerler stres ve olumsuz etki olduğunu göstermektedir. Tür çeşitliliği için en düşük değer (0.327 bits) 2009 Haziranda 5 mde elde edilmiştir. Tür çeşitliliği için bu kadar düşük değer gerçek kirliliği göstermektedir. Çambaşı Göleti için en önemli stres kaynakları çevresinde yerleşim alanlarının çoğalması, nutrientler, pestisitler, herbisitler ve sediment yükünden kaynaklanan fiziksel değişimlerdir. İlave stres özellikle yazın yoğun makrofit örtüsü olabilir. Yağış

İlgili Kaynaklar







single.php