T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
BİYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ
ÇANAKKALE İLİ (TÜRKİYE) TARIM ALANLARINDAKİ TOPRAKLARDAN İZOLE
EDİLEN AKTİNOMİSETLERİN ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTELERİNİN
BELİRLENMESİ
Esin ÖZŞEN Danışman: Doç. Dr. Başaran DÜLGER
Ocak, 2009 ÇANAKKALE1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


1. SAYFA ICERIGI

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
BİYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ
ÇANAKKALE İLİ (TÜRKİYE) TARIM ALANLARINDAKİ TOPRAKLARDAN İZOLE
EDİLEN AKTİNOMİSETLERİN ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTELERİNİN
BELİRLENMESİ
Esin ÖZŞEN Danışman: Doç. Dr. Başaran DÜLGER
Ocak, 2009 ÇANAKKALE

İlgili Kaynaklarsingle.php