T.C. GAZİÜNİVERSİTESİ SAĞLIKBİLİMLERİENSTİTÜSÜ TIBBİMİKROBİYOLOJİANABİLİMDALI
CANDIDA ALBICANSAAİTALS, HWP VE STAPHYLOCOCCUS EPIDERMIDISEAİTICA GENLERİNİNFARKLI
BİYOMATERYALLERDEKİEKSPRESYONLARININREALTİMEPCRİLE KANTİTATİFANALİZİ
YÜKSEKLİSANSTEZİ Bio. Sezen BOLAT TezDanışmanı
Doç.Dr.AyşeKALKANCI
ANKARA Mart 20081. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Bayramiç (Çanakkale) ve çevresindeki altın zenginleşmelerinin araştırılması - Sayfa 237
Tez sahasına ait Tez sahasına ait Tez sahasına ait Arazi Çalışmaları Self-Organizing adaptive resonance Yönlendrilmemiş ile üretilmiş jeoloji Neural Network tekniği ile üretilmiş isodata sınıflaması haritası tekniği ile üretilmiş arazi sınıflaması tekniği ile üretilmiş arazi sınıflaması arazi sınıflaması Şekil 9.1 Uzaktan algılama metodu ile tez sahasına ait uydu görüntülerind...
Mutlak gelir, sürekli gelir ve rassal yürüyüş modellerinin analizi ve Türkiye için zaman serisi uygulamaları - Sayfa 130
117 verileri ile Latent modeller oluşturularak tüketim denklemine ait parametreler eş anlı regresyon denklemleri ile tahmin edilebilir. Örneğin, Lisrel programında yazılabilecek program satırları ile böylece tüketime ait gözlemlenen ve gözlemlenemeyen (gizillatent) değişkenlere ait parametre tahminleri ile örneğin Kayseri iline ait tüketim modellerine ait parametreler tahmin edilebilir. Ya da hom...
Tromboanjitis obliteranslı amputelerde farklı fizyoterapi yaklaşımlarının rehabilitasyona etkisi - Sayfa 5
TEŞEKKÜR Yaz.ar, bu çalışmanın gerçekleştirilmesindeki katkılarından dolayı, aşağıda geçen kişilere içtenlikle teşekkür eder. Sayın Prof. Dr. Hülya Kayıhan tez çalışmasının gerçekleştirilmesinde,teknolojik ekipmanın sağlanmasında destek vermiştir. Sayın Prof. Dr. Gül Şener tezin oluşmasında, içeriğinin düzenlenmesinde, tez sonuçlarının yorumlanmasında, tezin her aşamasında yoğun ve içten ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

tezi
yüksek
farklı
dalı
time
kalkancı


1. SAYFA ICERIGI

T.C. GAZİÜNİVERSİTESİ SAĞLIKBİLİMLERİENSTİTÜSÜ TIBBİMİKROBİYOLOJİANABİLİMDALI
CANDIDA ALBICANSAAİTALS, HWP VE STAPHYLOCOCCUS EPIDERMIDISEAİTICA GENLERİNİNFARKLI
BİYOMATERYALLERDEKİEKSPRESYONLARININREALTİMEPCRİLE KANTİTATİFANALİZİ
YÜKSEKLİSANSTEZİ Bio. Sezen BOLAT TezDanışmanı
Doç.Dr.AyşeKALKANCI
ANKARA Mart 2008

İlgili Kaynaklarsingle.php