T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Capoeta trutta (Heckel, 1843) AVCILIĞINDA KULLANILAN MULTİ MONOFİLAMENT GALSAMA AĞLARININ SEÇİCİLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
YÜKSEK LİSANS TEZİ Ali Ekber ÇAT
Anabilim Dalı: Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı
DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Fahrettin YÜKSEL
MART-20131. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Çevrimiçi öğrenmede eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi ve öğrenen görüşleri: Sağlık çalışanlarına ilişkin bir uygulama - Sayfa 52
37 İç Anadolu Bölgesi’nde bulunan X üniversitesi hastanesinde; Dahili bölümler; Cerrahi bölümler; Temel Bilimler; ve Laboratuvarlar bulunmaktadır (Tablo 2). Dahili Bölümler Adli Tıp Anabilim Dalı Aile Hekimliği Anabilim Dalı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Dermatoloji Anabilim Dalı Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Farmakoloji Anabilim Dalı Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon A...
Sağlık çalışanlarının hasta güvenliği kültürünün incelenmesi - Sayfa 70
Ege Üniversitesi Hastanesi Cerrahi Klinikleri: • Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim Dalı • Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı • Nöroşirurji Anabilim Dalı • Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı • Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı • Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı • Göz Hastalıkları Anabilim Dalı • Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı • Genel Cerrahi Anabilim Dalı • Üroloji Anabili...
Türkiye'de işletme alanında yapılan lisansüstü çalışmaların nicel görünümü (1973- 2009) - Sayfa 91
74 Tablo 78. Yönetim Ve Organizasyon Alanındaki Tezlerin Anabilim Dallarına Göre Dağılımı Anabilim Dalı Boş İşletme Anabilim Dalı Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı İşletme Yönetimi Anabilim Dalı Kamu Yönetimi Anabilim Dalı İşletme (İngilizce) Anabilim Dalı Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Büro Yönetimi Eğitimi Anabilim Dalı Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı Çalışma Eko...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

dalı
anabilim
bilimleri
tezi
üniversitesi
lisans


1. SAYFA ICERIGI

T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Capoeta trutta (Heckel, 1843) AVCILIĞINDA KULLANILAN MULTİ MONOFİLAMENT GALSAMA AĞLARININ SEÇİCİLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
YÜKSEK LİSANS TEZİ Ali Ekber ÇAT
Anabilim Dalı: Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı
DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Fahrettin YÜKSEL
MART-2013

İlgili Kaynaklarsingle.php