Çelik platina malzemelere dik pozisyonda tozaltı kaynağı yönteminin uygulama parametrelerinin incelenmesi ve yöntemin modellenmesi

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
ÇELİK PLATİNA MALZEMELERE DİK POZİSYONDA TOZ ALTI KAYNAĞI YÖNTEMİNİN UYGULAMA PARAMETRELERİNİN
İNCELENMESİ VE YÖNTEMİN MODELLENMESİ
Ramadan SONCU
YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
BURSA-20091. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


1. SAYFA ICERIGI

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
ÇELİK PLATİNA MALZEMELERE DİK POZİSYONDA TOZ ALTI KAYNAĞI YÖNTEMİNİN UYGULAMA PARAMETRELERİNİN
İNCELENMESİ VE YÖNTEMİN MODELLENMESİ
Ramadan SONCU
YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
BURSA-2009

İlgili Kaynaklarsingle.php