Cemal Süreya’nın şiiri (yapı, tema ve anlatım)


T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI YENİ TÜRK EDEBİYATI BİLİM DALI
CEMAL SÜREYANIN ŞİİRİ (YAPI, TEMA VE ANLATIM)
DOKTORA TEZİ
HAZIRLAYAN MEHMET DOĞAN
TEZ DANIŞMANI PROF. DR. ŞERİF AKTAŞ
ANKARA-20071. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Anadolu efsanelerinin tanımı ve tasnifi - Sayfa 141
6. Osan, Mustafa; Kuzeydoğu Denizli Yöresinde Anlatılan Efsaneler, Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Halkbilimi Bilim Dalı, Denizli 2006 7. Özdoğan, Rahime, Amasya’da Adak Yerleri ile İlgili Halk Anlatıları, Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Sams...
Leyla Erbil'in romanlarının psikanalitik açıdan incelenmesi - Sayfa 144
134 2. 3. TEZLER ALTIKULAÇOĞLU, Sevilay, Buket Uzuner’in Romanlarının Psikanalitik Yöntemle İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2005 BAŞ, Selma, Türk Hikâyeciliğinde Yabancılaşma (1950-1980), Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim...
Cemil Kavukçu'nun öykülerinde insan - Sayfa 117
112 —— “Fethi Naci ile Dünden Bugüne”. Söyleşiyi yapan, Semih Gümüş, Adam Öykü 17 Temmuz-Ağustos, 1998, 12-20 ______“Cemil Kavukçu ile Söyleşi”. Söyleşiyi yapan, Aziz Çağlar, Hürriyet Gösteri, S.187, Haziran 1996, 34-36 2.3. TEZLER DEMİR, Hivren, Cemil Kavukçu Öykücülüğünde Kent, Taşra Ve Modernlik, Bilkent Üniversitesi Ekonomi Ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı, ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

üniversitesi
sosyal
bilimler
enstitüsü
türk
dili


1. SAYFA ICERIGI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI YENİ TÜRK EDEBİYATI BİLİM DALI
CEMAL SÜREYANIN ŞİİRİ (YAPI, TEMA VE ANLATIM)
DOKTORA TEZİ
HAZIRLAYAN MEHMET DOĞAN
TEZ DANIŞMANI PROF. DR. ŞERİF AKTAŞ
ANKARA-2007

İlgili Kaynaklarsingle.php