Centaurea balsamita Lam. ve Centaurea coronopifolia Lam. TÜRLERİNİN ANTİMİKROBİYAL ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ
NURAY YILDIRIM YÜKSEK LİSANS TEZİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI
KONYA, 20081. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

B7 Elazığ bölgesinde yetişen Centaurea, Psephellus ve Cyanus cinslerine ait türler üzerinde morfolojik ve palinolojik araştırmalar - Sayfa 37
BÖLÜM 3 BULGULAR B7 ELAZIĞ BÖLGESİNDE YETİŞEN CENTAUREA, CYANUS VE PSEPHELLUS CİNSLERİNE AİT TÜRLERİN ÜZERİNDE MORFOLOJİK VE PALİNOLOJİK ARAŞTIRMALAR CENTAUREA L. ACROLOPHUS SEKSİYONU Centaurea aggregata subsp. aggregata Fisch.& Mey. Centaurea consanguinea DC. (E) Centaurea virgata Lam. Grup A PSEUDOPHAEOPAPPUS SEKSİYONU Centaurea antitauri Hayek. (E) STIZOLOPHUS SEKSİYONU Centaurea balsamit...
Doğu Akdeniz bölgesi bitkileri - Sayfa 132
Tanacetum argenteum (Lam.) Willd. subsp. argenteum Tanacetum argenteum (Lam.) Willd. subsp. jlabellifolium (Boiss. Et Heldr.) Grierson Tanacetum argenteum (Lam.) Willd. subsp. canum (C. Koch) Grierson var. canum Grierson Arctlum mlnus (Hill) Bernh. subsp. pubens (Babington) Arenes Cirsium lappaceum (Bieb.) Fischer subsp. anatollcum Petrak Clrsium rhizocephalum C. A Meyer subsp. sinuatum (Boiss.) D...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

centaurea
balsamita
coronopifolia
türlerinin
antimikrobiyal
etkilerinin


1. SAYFA ICERIGI

Centaurea balsamita Lam. ve Centaurea coronopifolia Lam. TÜRLERİNİN ANTİMİKROBİYAL ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ
NURAY YILDIRIM YÜKSEK LİSANS TEZİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI
KONYA, 2008single.php