Çeşitli uçucu yağ örneklerinin Erwinia carotovora ATCC 39048 suşunda ekzoenzim ve antibiyotik üretimi üzerine etkisinin araştırılmasıT.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
ÇEŞİTLİ UÇUCU YAĞ ÖRNEKLERİNİN Erwinia carotovora ATCC 39048 SUŞUNDA EKZOENZİM VE ANTİBİYOTİK ÜRETİMİ ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
Emine Doğuş SİVRİ
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Seyhan ULUSOY
YÜKSEK LİSANS TEZİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI
ISPARTA 20111. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


1. SAYFA ICERIGI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
ÇEŞİTLİ UÇUCU YAĞ ÖRNEKLERİNİN Erwinia carotovora ATCC 39048 SUŞUNDA EKZOENZİM VE ANTİBİYOTİK ÜRETİMİ ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
Emine Doğuş SİVRİ
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Seyhan ULUSOY
YÜKSEK LİSANS TEZİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI
ISPARTA 2011single.php