Çeşnili zeytinyağlarının oksidasyon kinetiğinin incelenmesi


42
defne, çay, bergamut, limon, portakal, mandalina, kırmızı biber ve yeşil biber aromasıdır. Ayrıca aromatik bitkilerin zeytinyağı ile beraber işlenmesinden elde edilen bitki konsantrelerinden ise kekik, fesleğen, defne, acı biber ve limon konsantreleri çeşnili zeytinyağı üretiminde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Kekik (Thymus vulgaris), ballıbabagiller (Lamiaceae) familyasından Thymus cinsini oluşturan çimenlik, tarla, orman kıyılarında ve çayırlarda görülen bitki türlerinin ortak adıdır (http://tr.wikipedia.org/wiki/Kekik). Kekiğe tıbbi olarak iltihap giderici, ağrı dindirici, balgam söktürücü, güçlendirici, ferahlatıcı, dezenfekte edici ve hazmı kolaylaştırıcı özellikler verilmiştir. Kekiğin yaprak ve çiçeklerinde timol, simol, karvakroldan oluşan yüksek miktarda uçucu yağ, ayrıca saponin, fenolik bileşikler, demir ve kalsiyum tuzları bulunduğu tespit edilmiştir. Bitkisel ekstraktlar içerisinde antimikrobiyal etkisi nedeniyle en fazla kullanılan ve en çok bilinen ekstrakt kekik uçucu yağıdır. Kekik uçucu yağında en fazla bulunan antibakteriyel bileşikler fenolik yapıdaki karvakrol ve timoldür (Botsoglou ve ark. 2003). Bu bileşikler antibakteriyel özelliklerini fonksiyonel hidroksil grupları ve yüksek redoks potansiyelleri sayesinde göstermektedirler. Karvakrol, protonların hücre dışı sıvısına geçişini arttırarak, patojen mikroorganizmaların stoplazmik zarlarının parçalanıp, ölmelerine sebep olur. Karvakrol aynı zamanda tat verici ve iştah artırıcı bir bileşiktir (Çetin ve Yıldız 2004). Dünya kekik pazarının yaklaşık %70’i ülkemizin elinde bulunmaktadır. Yıllık on bin ton civarında üretimi yapılan kekiğin halen ülke ekonomisine büyük katkısı vardır. Bu bakımından kekiğin70. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Seçmeli yemlemenin kuzularda besi performansı, karkas özellikleri, bazı rumen sıvısı ve kan parametreleri üzerine etkileri - Sayfa 44
24 öloropin, timol, karvakrol ve ögenol) organik asitler (benzoik-sorbik-sitrik ve asetik asitler) ve esansiyel yağların (alil, izotiyosiyanat ve allisin), bunlara ek olarak tarçın, karanfil, kekik, yenibahar, yabani mercanköşk, çeşitli deniz yosunları, sarımsak ve yukka gibi şifalı bitkilerin antimikrobiyal etkileri, dolayısıyla da yem katkı maddesi olarak kullanılabilme olanakları üzerinde gide...
Bazı origanum türleri ve biyoaktif bileşenlerinin fonksiyonel özelliklerinin incelenmesi. - Sayfa 19
Uçucu yağı ve bileşenleri konusunda üzerinde birçok çalışma yapılan bitkilerden biride kekiktir. Kekik dünyaca ünlü, en önemli ve yaygın olarak kullanılan baharatlardan biridir. Uçucu yağında timol, karvakrol, p-simen, terpineol, borneol, cymol, linalol gibi bileşenler mevcuttur. Bitkiye kokusunu veren timol ve karvakrol maddeleridir. Bu maddeler kekik uçucu yağının ana bileşeni oluşturmaktadır. K...
Antioksidan özellikteki yenilebilir filmlerin sığır kıymasının oksidatif stabilitesine etkileri - Sayfa 28
2.2.1 Kekik uçucu yağı Yüzyıllardır aroma verici olarak kullanılan kekik, üzerinde en fazla araştırma yapılan aromatik bitkidir. Ülkemizde ticareti yapılan ve yaygın olarak kullanılan, hepsi Ballıbabagiller (Labiatea=Laminaceae) familyasına bağlı kekik türlerinin dahil olduğu cinsler Origanum, Thymbra, Coridothymus, Satureja ve Thymus’dur. Bu kekik türleri yüksek düzeyde uçucu yağ içermektedir ve...

70. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

karvakrol
kekik
bitki
uçucu
timol
bileşikler


70. SAYFA ICERIGI

42
defne, çay, bergamut, limon, portakal, mandalina, kırmızı biber ve yeşil biber aromasıdır. Ayrıca aromatik bitkilerin zeytinyağı ile beraber işlenmesinden elde edilen bitki konsantrelerinden ise kekik, fesleğen, defne, acı biber ve limon konsantreleri çeşnili zeytinyağı üretiminde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Kekik (Thymus vulgaris), ballıbabagiller (Lamiaceae) familyasından Thymus cinsini oluşturan çimenlik, tarla, orman kıyılarında ve çayırlarda görülen bitki türlerinin ortak adıdır (http://tr.wikipedia.org/wiki/Kekik). Kekiğe tıbbi olarak iltihap giderici, ağrı dindirici, balgam söktürücü, güçlendirici, ferahlatıcı, dezenfekte edici ve hazmı kolaylaştırıcı özellikler verilmiştir. Kekiğin yaprak ve çiçeklerinde timol, simol, karvakroldan oluşan yüksek miktarda uçucu yağ, ayrıca saponin, fenolik bileşikler, demir ve kalsiyum tuzları bulunduğu tespit edilmiştir. Bitkisel ekstraktlar içerisinde antimikrobiyal etkisi nedeniyle en fazla kullanılan ve en çok bilinen ekstrakt kekik uçucu yağıdır. Kekik uçucu yağında en fazla bulunan antibakteriyel bileşikler fenolik yapıdaki karvakrol ve timoldür (Botsoglou ve ark. 2003). Bu bileşikler antibakteriyel özelliklerini fonksiyonel hidroksil grupları ve yüksek redoks potansiyelleri sayesinde göstermektedirler. Karvakrol, protonların hücre dışı sıvısına geçişini arttırarak, patojen mikroorganizmaların stoplazmik zarlarının parçalanıp, ölmelerine sebep olur. Karvakrol aynı zamanda tat verici ve iştah artırıcı bir bileşiktir (Çetin ve Yıldız 2004). Dünya kekik pazarının yaklaşık %70’i ülkemizin elinde bulunmaktadır. Yıllık on bin ton civarında üretimi yapılan kekiğin halen ülke ekonomisine büyük katkısı vardır. Bu bakımından kekiğin

İlgili Kaynaklarsingle.php