TC YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BATI DİLLERİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DİLLER VE KÜLTÜRLERARASI ÇEVİRİBİLİM PROGRAMI
DOKTORA TEZİ
ÇEVİRİBİLİMDE SÖMÜRGECİLİK-SONRASI DÖNEMEÇ: ÇEVİRİYLE
SÖMÜRGELEŞTİRİLENİN ÇEVİRİYLE ÖZGÜRLEŞTİRİLME ÇABASI
AYZA VARDAR 07726209
Prof. Dr. FÜSUN ATASEVEN
İSTANBUL 20121. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Ahmet Hamdi Tanpınar'ın 'Huzur' romanın Almanca çevirisi ('Seelenfrieden') örneğinde edebi çeviri eleştirisi - Sayfa 42
29 6. ÇEVİRİBİLİM Son yıllarda bağımsız bir disiplin haline gelen Çeviribilim, en genel tanımıyla bir metni kaynak dilden hedef dile aktarma eylemini, bu eylemin gerçekleştiği çeviri sürecini ve bunun sonucunda oluşan metni her yönüyle inceleyen bilimsel etkinliğe verilen addır. Ayrıca çeviribilim bu etkinliğin, dille ilgili başka bilim alanlarıyla ilişkisini ve bu bilim dallarının farklı görüşl...
Çeviribilim araştırmalarının çeviri eğitimindeki yeri ve işlevi:Kuram temelinde akademik çeviri eğitiminin temel ilkelerini belirleme denencesi Die position und funktion der übersetzungswissenschaftlichen forschungen in der übersetzungsdidaktik: Ein versuch zur theoriegestützten grundlagenbestimmung der akademischen übersetzungsdidaktik - Sayfa 46
33 Bir araştırma nesnesi olarak ‘çeviri’nin nasıl tanımlandığı, bilim-kuramsal ölçütler temelinde halen sorgulanmaya devam eden ‘çeviribilim’in temellerine dönük tartışmayı da belirlemiştir; belirlemektedir. Reiβ (1995: 9) çeviribilimi, “çevirmek ve / veya çeviri olgusundan hareket eden ya da bu olguları hedefleyen araştırma uğraşlarının toplamı” olarak tanımlamaktadır (Krşl. Koller, 1971: 4). Di...
Mesnevi çevirilerinde izlenen çeviri yöntemlerinin çeviri kuramı açısından incelenmesi - Sayfa 125
süreçtir. Dilbilimsel çeviribilim potansiyel düzenleme değişmelerini –equivalencetanımlar ve aktuel karşılıkları belirleyen faktör ve kriterleri beyan eder. 3- Metne Dayalı Çeviribilim: Çevirmede farklı çerçevede (sözcükler, söz dizimleri, cümleler) ki kaynak dil ifadelerinden çıkarılan erek dil ifadeleri ilgili metni oluştururlar. Bu metinler kaynak dilin belli komunikasyon ortamında, belli alılm...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

çeviribilim
çeviribilimde
diller
dalı
istanbul
dilleri


1. SAYFA ICERIGI

TC YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BATI DİLLERİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DİLLER VE KÜLTÜRLERARASI ÇEVİRİBİLİM PROGRAMI
DOKTORA TEZİ
ÇEVİRİBİLİMDE SÖMÜRGECİLİK-SONRASI DÖNEMEÇ: ÇEVİRİYLE
SÖMÜRGELEŞTİRİLENİN ÇEVİRİYLE ÖZGÜRLEŞTİRİLME ÇABASI
AYZA VARDAR 07726209
Prof. Dr. FÜSUN ATASEVEN
İSTANBUL 2012single.php