Çevre kalitesi analizine yönelik bilgi sistemi tasarımı

T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
ÇEVRE KALİTESİ ANALİZİNE YÖNELİK BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI
Halil Serhan ÇEVİK YÜKSEK LİSANS TEZİ JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ
ANABİLİM DALI
GEBZE 20091. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

İçme sularından aluminyum elektrotlar kullanılarak elektrokoagülasyon ile arsenik giderimi - Sayfa 134
122 Sözbir M., (2002), Demir elektrodlar kullanılarak tekstil atıksu ve boyalarının elektrokoagülasyon ile arıtımı, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Fen ve Mühendislik Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, GebzeKocaeli. Szpyrkowicz L., Naumcazyk J., Zilio Grandi F., Electrochemical treatment of tannery wastewater, Wat. Res. 29(1995) 517-524. Şanlı N., (2007), Deri Sanayi atıks...
S, C, ve X bantları için kırınım tomografisi uygulaması - Sayfa 4
Bu tez çalışması, G.Y.T.E. Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu’nun ................ tarih ve .......... sayılı kararıyla oluşturulan juri tarafından Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı’nda YÜKSEK LİSANS Tezi olarak kabul edilmiştir. JÜRİ ÜYE : Dr. Fatih DİKMEN (Tez Danışmanı) Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik Fak. Elektronik Müh. Blm. ÜYE : Prof. Dr. Yu...
Gebze Organize Sanayi Bölgesi tehlikeli atık envanterinin oluşturulması - Sayfa 1
T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TEHLİKELİ ATIK ENVANTERİNİN OLUŞTURULMASI Işıl GÖKŞİN YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI GEBZE 2009 ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

gebze
yüksek
teknoloji
enstitüsü
mühendislik
lisans


1. SAYFA ICERIGI

T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
ÇEVRE KALİTESİ ANALİZİNE YÖNELİK BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI
Halil Serhan ÇEVİK YÜKSEK LİSANS TEZİ JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ
ANABİLİM DALI
GEBZE 2009

İlgili Kaynaklarsingle.php