Chicago kenti örneğinde karma gelir grubu konut üretim sürecinin analiziİÇİNDEKİLER
Sayfa KISALTMA LİSTESİ . vi

ŞEKİL LİSTESİ .vii

ÇİZELGE LİSTESİ .xii

ÖNSÖZ. xvi

ÖZET .xvii

ABSTRACT .xviii

1 GİRİŞ. 1

2
2.1 2.2 2.3
2.4 2.5
3
3.1 3.2 3.2.1 3.2.1.1 a. b. c. d. e. f. g. h. ı. 3.2.1.2 a. b. c. d.

1637-2004:CHICAGO KENTİNİN KEŞFİ,KURULUŞU VE BÜYÜMESİ . 5
1637-1818:Chicago bölgesinin keşfi ve Dearborn kalesi savaşı . 6 1818-1860:Black Hawk savaşı ve Chicago’nun kent olarak ilanı . 8 1860-1910:Amerikan İç Savaşı, büyük Chicago yangını ve Sıhhi Tesisat ve Gemi kanalı inşaatı ve kente etkileri . 10 1910-1960: I. Dünya Savaşı,II. Dünya Savaşı ve Büyük Depresyon dönemi. 16 1960-2000:Chicago’nun değişen demografik durumu. 17
CHICAGO KENTİ KONUT ÜRETİM SÜRECİNDEKİ ANA
ORGANİZASYONLAR . 27
HUD-Housing and Urban Development’ın kuruluşu ve gelişim süreci . 28 CHA-Chicago Housing Authority’nin kuruluşu ve gelişim süreci . 39 CHA Konut Projeleri . 46 1936-1949 yılları arasında oluşturulan yerleşimler . 47 Julia Lathrop Homes yerleşimi. 49 ABLA Homes yerleşimi . 53 Trumbull Park Homes yerleşimi. 66 Madden-Well Homes yerleşimi. 72 Lawndale Gardens yerleşimi . 76 Cabrini Green Homes yerleşimi . 79 Bridgeport Homes yerleşimi. 90 Altgeld Gardens yerleşimi . 92 Wentworth Gardens yerleşimi . 95 1950-1970 yılları arasında oluşturulan yerleşimler . 97 Dearborn Homes yerleşimi . 99 LeClaire Courts yerleşimi. 103 Ogden Courts yerleşimi . 106 Ickes Homes yerleşimi. 109

ii1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

yerleşimi
homes
konut
gardens
dearborn
chicago


1. SAYFA ICERIGI

İÇİNDEKİLER
Sayfa KISALTMA LİSTESİ . vi

ŞEKİL LİSTESİ .vii

ÇİZELGE LİSTESİ .xii

ÖNSÖZ. xvi

ÖZET .xvii

ABSTRACT .xviii

1 GİRİŞ. 1

2
2.1 2.2 2.3
2.4 2.5
3
3.1 3.2 3.2.1 3.2.1.1 a. b. c. d. e. f. g. h. ı. 3.2.1.2 a. b. c. d.

1637-2004:CHICAGO KENTİNİN KEŞFİ,KURULUŞU VE BÜYÜMESİ . 5
1637-1818:Chicago bölgesinin keşfi ve Dearborn kalesi savaşı . 6 1818-1860:Black Hawk savaşı ve Chicago’nun kent olarak ilanı . 8 1860-1910:Amerikan İç Savaşı, büyük Chicago yangını ve Sıhhi Tesisat ve Gemi kanalı inşaatı ve kente etkileri . 10 1910-1960: I. Dünya Savaşı,II. Dünya Savaşı ve Büyük Depresyon dönemi. 16 1960-2000:Chicago’nun değişen demografik durumu. 17
CHICAGO KENTİ KONUT ÜRETİM SÜRECİNDEKİ ANA
ORGANİZASYONLAR . 27
HUD-Housing and Urban Development’ın kuruluşu ve gelişim süreci . 28 CHA-Chicago Housing Authority’nin kuruluşu ve gelişim süreci . 39 CHA Konut Projeleri . 46 1936-1949 yılları arasında oluşturulan yerleşimler . 47 Julia Lathrop Homes yerleşimi. 49 ABLA Homes yerleşimi . 53 Trumbull Park Homes yerleşimi. 66 Madden-Well Homes yerleşimi. 72 Lawndale Gardens yerleşimi . 76 Cabrini Green Homes yerleşimi . 79 Bridgeport Homes yerleşimi. 90 Altgeld Gardens yerleşimi . 92 Wentworth Gardens yerleşimi . 95 1950-1970 yılları arasında oluşturulan yerleşimler . 97 Dearborn Homes yerleşimi . 99 LeClaire Courts yerleşimi. 103 Ogden Courts yerleşimi . 106 Ickes Homes yerleşimi. 109

ii

İlgili Kaynaklarsingle.php