Chlamydıa trachomatıs’in servikal örneklerde sitolojik ve immünofloresan teknikleri kullanılarak araştırılmasıCHLAMYDIA TRACHOMATISİN SERVİKAL ÖRNEKLERDE SİTOLOJİK VE İMMÜNOFLORESAN
TEKNİKLERİ KULLANILARAK ARAŞTIRILMASI
THE INVESTIGATION OF CHLAMYDIA TRACHOMATIS IN CERVICAL SMEARS THROUGH CYTOLOGICAL AND IMMUNOFLUORESCENCE TECHNIQUES
DİLEK ÖZDAĞ
Lisansüstü Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliğinin Hacettepe Üniversitesi
BİYOLOJİ Anabilim Dalı İçin Öngördüğü YÜKSEK LİSANS TEZİ Olarak Hazırlanmıştır.
20061. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Klinik örneklerde çeşitli yöntemlerle chlamydia trachomatis araştırılması - Sayfa 8
VII 2.10.2. Mikroskopi ile Direkt İnceleme ................................................................17 2.10.3.Hücre Kültürü ...........................................................................................17 2.10.4. Antijen Tayini ..........................................................................................18 2.10.5. Serolojik Yöntemler .................................
Chlamydia trachomatis tanısında kullanılan hücre kültürü, hibridizasyon ve direkt flöresan antikor testlerinin karşılaştırılması - Sayfa 1
T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı CHLAMYDIA TRACHOMATIS TANISINDA KULLANILAN HÜCRE KÜLTÜRÜ, HİBRİDİZASYON VE DİREKT FLÖRESAN ANTİKOR TESTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI UZMANLIK TEZİ Dr. Elçin AKDUMAN TEZ DANIŞMANI Yrd. Doç. Dr. Talat ECEMİŞ Manisa, 2007 ...
Chlamydia trachomatis tanısında kullanılan hücre kültürü, hibridizasyon ve direkt flöresan antikor testlerinin karşılaştırılması - Sayfa 2
T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı CHLAMYDIA TRACHOMATIS TANISINDA KULLANILAN HÜCRE KÜLTÜRÜ, HİBRİDİZASYON VE DİREKT FLÖRESAN ANTİKOR TESTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI UZMANLIK TEZİ Dr. Elçin AKDUMAN TEZ DANIŞMANI Yrd. Doç. Dr. Talat ECEMİŞ Manisa, 2007 ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

chlamydıa
trachomatıs
biyoloji
tezi
üniversitesi
anabilim


1. SAYFA ICERIGI

CHLAMYDIA TRACHOMATISİN SERVİKAL ÖRNEKLERDE SİTOLOJİK VE İMMÜNOFLORESAN
TEKNİKLERİ KULLANILARAK ARAŞTIRILMASI
THE INVESTIGATION OF CHLAMYDIA TRACHOMATIS IN CERVICAL SMEARS THROUGH CYTOLOGICAL AND IMMUNOFLUORESCENCE TECHNIQUES
DİLEK ÖZDAĞ
Lisansüstü Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliğinin Hacettepe Üniversitesi
BİYOLOJİ Anabilim Dalı İçin Öngördüğü YÜKSEK LİSANS TEZİ Olarak Hazırlanmıştır.
2006

İlgili Kaynaklarsingle.php