Cinanü’l-cenan Giriş- inceleme- metin- sözlük Cinanü’l-cenan


T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI
TÜRK DİLİ BİLİM DALI
Cinnül-Cenn GİRİŞ- İNCELEME- METİN- SÖZLÜK
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Mehtap ALTUNTAŞ
Van 20071. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Türkçe - Türkmence bilgisayarlı çeviri - Sayfa 19
9 1. Fin – Ugor Fince Macarca Ugorca 2. Samoyed Dilleri 1. Türkçe 2. Moğolca 3. Mançu-Tunguz Şekil 2. Ural Altay Dil Ailesi Dil bilimcilerine göre, Türk dilleri tarihi ve coğrafi bakımdan ele alındığında altı dala ayırmak mümkün. İlk dalı, Oğuz veya güneybatı dalıdır, Azeri, Türk, Türkmen ve Horasan Türk dillerini içerir. İkinci dalı ise, Kıpçak veya kuzeybatı dalıdır, Kazak, Karakalp...
Çukurova Üniversitesi'ndeki araştırma görevlilerinin motivasyonu - Sayfa 68
EK 6. Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Anabilim Dallarında Temmuz 2004 Yılı İtibarı ile Fiilen Görev Yapan Araştırma Görevlilerinin Sayısal Dağılımı FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Matematik Bölümü Cebir ve Sayılar Teorisi Anabilim Dalı Fizik Bölümü Genel Fizik Anabilim Dalı Fizik Bölümü Nükleer Fizik Anabilim Dalı Fizik Bölümü Katı Hal Fiziği Anabilim Dalı Biyoloji Bölümü Moleküler Biyolo...
Karahanlı Türkçesinde fiil - Sayfa 685
ÖZ GEÇMİŞ 1979 yılında Malatya’nın Akçadağ ilçesinde doğdu. 1996 yılında Malatya Anadolu Lisesi’ni bitirdi. Aynı yıl Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümünü kazandı. 2000 yılında bu bölümü birincilikle tamamlayarak Kayseri’ye öğretmen olarak atandı. 2000-2001 eğitim-öğretim yılında Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı a...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

bilim
türk
dalı
üniversitesi
dili
yüksek


1. SAYFA ICERIGI

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI
TÜRK DİLİ BİLİM DALI
Cinnül-Cenn GİRİŞ- İNCELEME- METİN- SÖZLÜK
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Mehtap ALTUNTAŞ
Van 2007

İlgili Kaynaklarsingle.php